Dotacja 2024: znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe – dofinansowanie SME

Strona głównaDotacja 2024: znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe – dofinansowanie SME
2024-02-11

Dofinansowanie na własność intelektualną w 2024

Czy możesz uzyskać dofinansowanie na ochronę swojego pomysłu? Znaku towarowego, wzoru przemysłowego, patentu na wynalazek? Otóż… tak

Ponownie jak w roku 2022 i 2023 roku – w styczniu 2024 wystartował projekt Urzędu Patentowego UE (EUIPO) SME 2024. Co ważne: tym razem w przypadku zgłoszeń patentowych możecie się starać także o częściowy zwrot poniesionych kosztów na usługi kancelarii patentowych! (tego wcześniej nie było), a uwierz mi, że naprawdę BARDZO łatwo uzyskać te środki (tym razem to nawet aż 3500 EURO!)

W tym artykule opiszę Ci szczegóły dotyczące programu. Na przykład: Kto może starać się o dofinansowanie na znaki / wzory / patenty? O jakich kwotach jest mowa? Jak wygląda procedura refundacji?

dofinansowanie na znaki towarowe lub wzory przemysłowe SME 2024 (euipo)
dofinansowanie na patenty na wynalazki SME 2024 (euipo)

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym dofinansowaniu oraz dokonaniu z jego pomocą zgłoszenia znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy patentu na wynalazek -> możesz liczyć na moją pomoc poprzez kontakt e-mail: kontakt@wynalazca.tv, kontaktując się telefonicznie z naszym biurem: +48 729 887 181 albo wypełniając poniższy formularz:

Tutaj możesz uzyskać pomoc

  Jaką własność intelektualną obejmuje fundusz EUIPO dla MŚP „Ideas Powered for business” SME 2024?

  Wsparcie finansowe oferowane przez Fundusz ma formę BONÓW, które można wykorzystać do pokrycia części kosztów związanych własnością intelektualną.

  Dofinansowanie może dotyczyć: 

  • znaków towarowych (w tym unijnych znaków towarowych – czyli znaków towarowych obejmujących swą ochroną UE);
  • wzorów przemysłowych (w tym tzw. wzorów wspólnotowych – jw. na terenie Unii);
  • a także patentów na wynalazki, w tym europejskich patentów na wynalazki.

  Zanim przejdziemy do dofinansowania to dla niewtajemniczonych w prawo własności intelektualnej wytłumaczę czym różnią się ww. prawa. 

  Co to jest znak towarowy?

  Znak towarowy to najprościej mówiąc na przykład symbol, logo, nazwa lub slogan, które pozwalają konsumentom na identyfikację produktów lub usług jednej firmy od konkurencji. Ochrona znaku towarowego jest istotna dla budowania silnej marki i zapewnienia ochrony przed nieuczciwym wykorzystaniem przez inne podmioty. 

  Rodzaje znaków towarowych

  Więcej o znakach towarowych przeczytasz tutaj: Co To Jest Znak Towarowy? Koszty Ochrony Znaków Towarowych

  Co to jest wzór przemysłowy?

  Wzór przemysłowy odnosi się do estetycznych lub dekoracyjnych aspektów przedmiotu, które czynią go unikalnym (chroni zewnętrzną postać produktu). Ochrona wzorów przemysłowych jest kluczowa dla firm, które stawiają na innowacyjny design jako element wyróżniający ich produkty na rynku.

  wzór przemysłowy - przykład
  Przykładowy wzór przemysłowy

  Więcej o wzorach przemysłowych przeczytasz tutaj:

  Co to jest patent na wynalazek?

  Patent to wyłączne prawo przyznane za wynalazek. Umożliwia wynalazcy lub jego prawnemu następcy ochronę przed naśladowaniem lub nieautoryzowanym wykorzystaniem wynalazku. Patenty są niezbędne dla ochrony innowacji technologicznych i stanowią kluczowy element strategii rozwoju wielu przedsiębiorstw. 

  Można więc w skrócie powiedzieć, że patentami chronimy rozwiązania techniczne danych pomysłów.

  Przykładowy patent na wynalazek

  Więcej o patentach na wynalazki przeczytasz tutaj: Co to jest wynalazek? Co to jest patent? Jakie są koszty ochrony?

  Jaki jest poziom dofinansowania na znak towarowy i wzór przemysłowy?

  MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów opłat za zgłoszenie unijnego znaku towarowego lub wzoru oraz 50% kosztów opłat za zgłoszenie międzynarodowe.

  Więcej szczegółów:

  • Możesz odzyskać aż 75% wydatków związanych z rejestracją unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego. Dotyczy to opłat za poszczególne klasy towarowo-usługowe oraz związanych z procesem rozpatrzenia, rejestracji, publikacji
  • Możesz odzyskać aż 75% poniesionych opłat za procedurę zgłaszania znaku towarowego lub wzoru na poziomie krajowym. Na przykład w Polsce dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP – UPRP lub regionalnym. Dotyczy to opłat za poszczególne klasy towarowo-usługowe oraz związanych z procesem rozpatrzenia, rejestracji, publikacji
  • Możesz odzyskać aż 50% zwrotu podstawowych opłat związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru poza granicami Unii Europejskiej. Dotyczy to opłat za wyznaczenie i późniejsze wyznaczenia krajów. Program na rok 2024 przewiduje uwzględnienie tzw. „opłat za wyznaczenie” w przypadku państw członkowskich UE, jednakże nie obejmuje opłat manipulacyjnych, które są pobierane przez urząd pierwotnie przyjmujący zgłoszenie.

  Niestety w przypadku znaków towarowych / wzorów przemysłowych nie możesz zrefundować kosztów poniesionych na prace pełnomocnika. Przykładowo rzecznika patentowego czy kancelarii patentowej).

  Maksymalne kwoty dofinansowania dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych

  Mając na uwadze ww. możesz uzyskać maksymalnie do 1000 EURO. Pamiętaj, że oznacza to, że ostatecznie pozostałą kwotę (najczęściej 25%) musisz pokryć z własnej kieszeni. 

  Przykładowo wydając na działania ze znakami około 1350 EURO – otrzymasz powyższy maks (1000 EURO) zwrotu. Co ważne JEDEN BON MOŻESZ WYKORZYSTAĆ NA KILKA ZGŁOSZEŃ: na przykład 2 znaki ALBO 1 znak + 1 wzór ALBO kilka wzorów itp. Takie optymalizacje bardzo często robię dla moich klientów

  Jak wygląda procedura ubiegania się o zwrot kosztów dla znaków lub wzorów?

  Procedura ubiegania się o dofinansowanie na znak towarowy i/lub wzór przemysłowy („Ideas Powered for business”) obejmuje kilka kroków:

  1. Ubieganie się o bon [znak towarowy i/lub wzór przemysłowy]:
   • Najpierw musisz złożyć wniosek o bon na znaki towarowe i wzory przemysłowe.
   • Następnie trzeba poczekać na decyzję o przyznaniu dotacji
  2. Rozpoczęcie działań po otrzymaniu bonu:
   • Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji i otrzymaniu bonu, możesz rozpocząć proces rejestracji znaku towarowego lub wzoru
   • Moim zdaniem warto w tym etapie współpracować z pełnomocnikiem (kancelarią patentową / rzecznikiem patentowym)
   • Masz 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji na rozpoczęcie tych działań
   • W razie potrzeby możesz przedłużyć datę ważności bonu, jeżeli potrzeba więcej czasu (+ 2 miesiące)
   • Po aktywacji bonu (pierwszego wniosku o zwrot) przez dodatkowe 6 miesięcy można złożyć wniosek o zwrot kolejnych kwalifikowalnych opłat poniesionych w trakcie procesu rejestracji
  3. Uiszczenie opłat:
   • Opłaty za zgłoszenie i rejestrację znaku towarowego lub wzoru należy uiścić zgodnie z wymogami odpowiedniego urzędu. Zależy to od tego czy dokonywałeś zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego krajowego lub regionalnego
  4. Składanie wniosku o zwrot kosztów:
   • Po zakończeniu procesu rejestracji i uiszczeniu wszystkich kwalifikowalnych opłat, możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem platformy Funduszu MŚP. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o poniesionych opłatach oraz dowody ich uiszczenia
  5. Dostarczenie wymaganych dokumentów:
   • W przypadku znaków towarowych i wzorów zarejestrowanych w EUIPO nie jest konieczne dostarczanie dodatkowych dokumentów. Wszystkie informacje są dostępne w systemie EUIPO
   • Dla znaków i wzorów zarejestrowanych na poziomie krajowym lub regionalnym, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat
  6. Ocena wniosku:
   • EUIPO ocenia Twój wniosek o zwrot kosztów. Weryfikuje zgodność działań z warunkami dotacji oraz kompletność i poprawność dostarczonych informacji i dokumentów
  7. Wypłata zwrotu kosztów:
   • Po pozytywnej ocenie wniosku, zwrot kosztów zostanie przelany na wskazany rachunek bankowy MŚP
  dofinansowanie na znaki towarowe lub wzory przemysłowe SME 2024 (euipo)

  Jaki jest poziom dotacji (refundacji) na patenty na wynalazki?

  Jeśli chodzi o ochronę rozwiązań technicznych MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) mają możliwość ubiegać się o zwrot 75% kosztów na wstępne opłaty urzędowe i aż 50% kosztów prawnych! (to NOWOŚĆ) = czyli kosztów kancelarii patentowej!

  Oto więcej szczegółów na temat dofinansowania patentów europejskich:

  • możesz uzyskać zwrot 75% opłat za zgłoszenie i poszukiwania dla patentu europejskiego.
  • możesz uzyskać zwrot 50% kosztów prawnych (pełnomocnika = rzecznika patentowego)czyli zwrot dotyczy przygotowania opisu patentowego! Warunki zwrotu obejmują:
   • usługi muszą dotyczyć sporządzenia i złożenia wniosku patentowego w Europie,
   • usługi muszą być świadczone przez zawodowego pełnomocnika patentowego zarejestrowanego w UE i wpisanego do oficjalnego rejestru EPO. Nasza kancelaria patentowa spełnia ten wymóg!

  Wniosek o zwrot kosztów musi zostać złożony online w wyznaczonym terminie.

  Maksymalne kwoty dofinansowania dla patentów europejskich

  Możesz uzyskać do 3500 EURO, z czego do 1500 euro na opłaty urzędowe oraz do 2000 euro na opłaty dla pełnomocnika. Pamiętaj, że oznacza to, że ostatecznie pozostałą kwotę (odpowiednio 25% i 50%) musisz pokryć z własnej kieszeni!

  Co ważne JEDEN BON MOŻESZ WYKORZYSTAĆ NA KILKA ZŁGŁOSZEŃ! Na przykład 2 patenty.

  Jeśli potrzebujesz naszej pomocy w tym dofinansowaniu i zgłoszeniu patentu europejskiego pisz tutaj: kontakt@wynalazca.tv

  Jak wygląda procedura ubiegania się o zwrot kosztów dla patentów na wynalazki?

  Procedura ubiegania się o zwrot kosztów dla patentów w ramach Funduszu MŚP „Ideas Powered for business” obejmuje następujące kroki:

  1. Złożenie wniosku o bon patentowy:
   • Najpierw musisz złożyć wniosek o bon patentowy w ramach Funduszu MŚP. Wniosek ten powinien być zgodny z aktualnymi wytycznymi i terminami określonymi przez Fundusz
  2. Oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dotacji:
   • Po złożeniu wniosku, musisz poczekać na decyzję EUIPO o przyznaniu dotacji. Decyzja ta zostanie przekazana drogą elektroniczną
  3. Rozpoczęcie działań patentowych:
   • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i bonu patentowego, możesz rozpocząć proces zgłaszania wynalazku do ochrony patentowej. Działania te mogą obejmować przygotowanie i złożenie wniosku patentowego, przeprowadzenie badań stanu techniki oraz inne czynności związane z procesem patentowym.
   • W tym etapie zdecydowanie zalecam współpracę z rzecznikiem patentowym = kancelarią patentową
   • Masz 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji na rozpoczęcie tych działań
   • W razie potrzeby możesz przedłużyć datę ważności bonu, jeżeli potrzeba więcej czasu (+ 2 miesiące)
   • Po aktywacji bonu (pierwszego wniosku o zwrot) przez dodatkowe 12 miesięcy można złożyć wniosek o zwrot kwalifikowalnych opłat poniesionych w trakcie procesu uzyskiwania patentu
  4. Uiszczenie opłat patentowych:
   • Należy uiścić wszelkie opłaty związane z procesem patentowym, które mogą być objęte dofinansowaniem
  5. Składanie wniosku o zwrot kosztów:
   • Po zakończeniu procesu rejestracji i uiszczeniu wszystkich kwalifikowalnych opłat, możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem platformy Funduszu MŚP. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o poniesionych opłatach oraz dowody ich uiszczenia
  6. Składanie wniosku o zwrot kosztów:
   • Po uiszczeniu opłat i podjęciu kwalifikujących się działań patentowych, możesz złożyć wniosek o zwrot części poniesionych kosztów. Wniosek ten należy złożyć za pośrednictwem platformy Funduszu MŚP, dołączając odpowiednie dowody płatności i dokumentację patentową
  7. Ocena wniosku przez EUIPO:
   • EUIPO (Urząd Patentowy UE) dokona oceny Twojego wniosku. Sprawdza zgodność podjętych działań z warunkami dotacji oraz kompletność i poprawność dostarczonych dokumentów
  8. Wypłata zwrotu kosztów:
   • Po pozytywnej ocenie wniosku, zwrot kosztów zostanie przelany na wskazany rachunek bankowy MŚP

  Kluczowe jest dokładne śledzenie wszystkich wymaganych kroków i zachowanie kompletności dokumentacji związanej z procesem patentowym, aby zapewnić płynność procedury ubiegania się o zwrot kosztów.

  dofinansowanie na patenty na wynalazki SME 2024 (euipo)

  Kto może ubiegać się o dofinansowanie na patenty / znaki towarowe / wzory?

  Wnioskodawcą może być każde mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Istnieje możliwość, aby wnioskiem o refundację zajął się dla Ciebie pełnomocnik (jak rzecznik patentowy). Przykładowo w poprzednich edycjach (tj. w latach 2022 i 2023) pomagałem klientom zarówno pozyskać bony jak i je rozliczać.

  Co to jest MŚP w rozumieniu dotacji SME 2024?

  MŚP to potoczny skrót od: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, MŚP są definiowane na podstawie kryteriów związanych z liczbą pracowników, obrotem rocznym oraz sumą bilansową.

  Aby być uprawnionym do omawianej tutaj dotacji (refundacji) do urzędowych kosztów (oraz kosztów rzeczników patentowych w przypadku ubiegania się o patent na wynalazek) – przedsiębiorstwo musi spełniać określone kryteria oraz złożyć wymagane dokumenty potwierdzające status MŚP.

  Przedsiębiorstwa są klasyfikowane jako mikro, małe lub średnie na podstawie następujących wartości:

  • Mikroprzedsiębiorstwo:
   • Liczba pracowników: mniej niż 10 osób.
   • Obroty roczne lub suma bilansowa: nie więcej niż 2 miliony euro.
  • Małe przedsiębiorstwo:
   • Liczba pracowników: mniej niż 50 osób.
   • Obroty roczne lub suma bilansowa: nie więcej niż 10 milionów euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo:
   • Liczba pracowników: mniej niż 250 osób.
   • Obroty roczne nie więcej niż 50 milionów euro lub suma bilansowa nie więcej niż 43 miliony euro.
  tabela msp przedsiebiorstwo podział
  Podział przedsiębiorstw na mikro, małe i średnie wg unijnych wytycznych

  Czy mogę skorzystać z pomocy rzecznika patentowego przy tym dofinansowaniu?

  Tak! W zasadzie większość moich klientów prosi mnie o to, żebym im pomógł „ogarnąć” cały temat związany z ochroną ich pomysłów ORAZ dofinansowaniu, w tym proszą mnie o:

  1. Złożenie wniosku na BON
  2. Realizacji prac patentowych: zgłoszenie znaku towarowego / wzoru przemysłowego / patentu na wynalazek 
  3. Rozliczenie bonu

  Polecam Ci więc skorzystanie z profesjonalisty, ponieważ prawo patentowe to bardzo skomplikowana dziedzina. Nierzadko strategia ochrony ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa (walki o monopol i swoje prawa).

  Pomoc takiego profesjonalisty może zapewnić Ci więc skuteczne przygotowanie dokumentów na dofinansowanie. Dzięki temu poprawnie wypełnisz formalności związanych z procesem rejestracji i ochrony własności intelektualnej. 

  Warto pamiętać, że korzystanie z usług kancelarii patentowych (lub prawnych) wiąże się z dodatkowymi kosztami. Należy to uwzględnić w budżecie związanym z ochroną własności intelektualnej. Wniosek na dofinansowanie może być oczywiście składany także bezpośrednio przez przedsiębiorstwo.

  Kiedy można złożyć wniosek na dofinansowanie do znaków i wzorów, a kiedy do patentów? Do kiedy jest ważne dofinansowanie?

  Wnioski o dofinansowanie do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów („Ideas Powered for business” ) można składać od 22.01.2024 do 06.12.2024.

  Warto pamiętać, że środki są ograniczone. Oznacza, że jeśli środki zostaną wyczerpane przed wskazanym terminem, proces składania wniosków może zostać zamknięty wcześniej. 

  Zaleca się więc, aby przedsiębiorstwa (MŚP) z UE złożyły swoje wnioski jak najwcześniej, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania. Pamiętam, że w edycjach w 2022 oraz 2023 fundusze wyczerpały się w okolicy listopada.

  Brałem udział w edycji 2022 i/lub 2023 (SME 2022 / SME 2023). Czy mogę wziąć udział również w tym dofinansowaniu?

  Tak. Jeśli brałeś udział w edycji Funduszu MŚP w 2022 lub 2023 roku i otrzymałeś dotację na określony rodzaj działania (na przykład ochronę pomysłów znakiem towarowym / wzorem przemysłowym lub wspólnotowym) nadal masz prawo ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu MŚP na 2024 rok. 

  Programy dotacyjne z różnych lat są od siebie niezależne. Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z UE mogą aplikować o dotacje z Funduszu MŚP każdego roku, o ile spełniają one warunki określone w zaproszeniu do składania wniosków. 

  Jesteś poważnie zainteresowany ochroną swoich pomysłów w 2024 z tym dofinansowaniem? Oto checklista dla Ciebie!

  Myślę, że poniższa lista bardzo ułatwi Ci „drogę” w celu uzyskania dotacji na ochronę Twojej własności intelektualnej. Zarówno jeśli chodzi o znak towarowy, wzór przemysłowy jak i patent na wynalazek.

  Oto co należy przygotować do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu MŚP „Ideas Powered for business”:

  1. Decyzja o zakresie wsparcia:
   • Najpierw zastanów się co chcesz chronić, aby określić, które działania w zakresie własności intelektualnej są dla Ciebie priorytetowe. Przykładowo tylko rejestracja znaków towarowych ALBO rejestracja wzorów i ochrona patentowa
   • W tych tematach na pewno pomoże Ci Twój rzecznik patentowych (zapraszam Cię oczywiście do współpracy ze mną na kontakt@wynalazca.tv)
  2. Potwierdzenie statusu MŚP:
   • Upewnij się, że Twoje przedsiębiorstwo spełnia kryteria unijnej definicji MŚP (opisane wcześniej)
  3. Przygotuj zaświadczenie o VAT/NIP przedsiębiorstwa, potwierdzające numer identyfikacji podatkowej.
  4. Pobierz ze swojego banku wyciąg bankowy przedsiębiorstwa. Na wyciągu powinny być widoczne informacje takie jak: nazwa i logo banku, nazwa przedsiębiorstwa, pełny numer IBAN i kod BIC/SWIFT.
  5. Oświadczenie honorowe (w przypadku korzystania z zewnętrznego przedstawiciela):
   • Jeśli wniosek składany jest przez zewnętrznego przedstawiciela (na przykład rzecznika patentowego), dołącz „oświadczenie honorowe” podpisane przez przedstawiciela i Ciebie
   • Ja współpracując z klientami przy tym dofinansowaniu dodatkowo załączam właśnie ten dokument, żeby urząd EUIPO wiedział, że mogę reprezentować klienta
  6. Strategia ochrony własności intelektualnej:
   • Przed złożeniem wniosku zdefiniuj jasną strategię ochrony (znak towarowy, wzór przemysłowy, patent na wynalazek)
   • BONy mają ograniczony „termin” zużycia, dlatego najlepiej jest, jeśli jesteś przygotowany wcześniej do rejestracji. Przykładowo masz już przygotowany wykaz klas towarowych i/lub usługowych dla rejestracji znaku towarowego lub rysunki do wzorów wspólnotowych (lub przemysłowych). W przypadku patentu powinieneś mieć przygotowany opis patentowy, tłumaczenie tego opisu oraz rysunki patentowe
   • W tych działaniach najlepiej pomoże Ci rzecznik patentowy

  Przygotowanie tych elementów zwiększy szanse na pomyślne złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania. Pamiętaj, że dokładność i kompletność wniosku są kluczowe dla oceny przez Fundusz MŚP.  

  Możesz liczyć na moją pomoc w dotacji i uzyskaniu swoich praw poprzez kontakt e-mail: kontakt@wynalazca.tv  albo telefon: +48 729 887 181 albo wypełniając formularz na górze strony.

  Dofinansowanie na patent, znak towarowy i wzór przemysłowy

  Jaką kwotę można uzyskać refundacji dla znaków / wzorów i patentów?

  Szczegóły opisałem Ci wcześniej, natomiast w skrócie:

  • Dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych, MŚP mogą otrzymać zwrot w wysokości 75% kwalifikowalnych kosztów. Dotyczy to opłat za zgłoszenie unijnego znaku towarowego lub wzoru. Obejmuje to również zgłoszenie krajowe lub regionalne znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Maksymalna kwota zwrotu, którą MŚP może otrzymać dla tych działań, wynosi 1 000 EUR.
  • W przypadku patentów, MŚP mogą uzyskać zwrot w wysokości 75% kwalifikowalnych kosztów. Dotyczy to opłat związanych z etapem poprzedzającym przyznanie patentu: opłat za zgłoszenie, poszukiwania itp., a także opłat za przyznanie i publikację patentu. Jednocześnie możesz uzyskać zwrot 50% na opłacenie prac realizowanych przez rzecznika patentowego. Maksymalna kwota zwrotu dla działań związanych z patentami wynosi 3 500 EUR.
  Czy mogę otrzymać zwrot (refundację) za już zarejestrowany lub zgłoszony do ochrony znak towarowy, wzór lub patent?

  Niestety nie możesz otrzymać dofinansowania za już zarejestrowany lub zgłoszony do ochrony znak towarowy, wzór lub patent. Aby kwalifikować się do dofinansowania musisz najpierw ubiegać się o odpowiedni bon i poczekać na decyzję urzędu patentowego UE o przyznaniu dotacji. 

  Zwrotowi podlegają jedynie kwalifikujące się opłaty za działania rozpoczęte PO otrzymaniu powiadomienia o decyzji przyznającej dotację!!!

  Jaki jest termin ważności bonów na znaki, wzory i patenty?

  Bony na znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty są początkowo ważne przez 2 miesiące od daty otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. 

  Jeśli jednak okaże się, że potrzebujesz więcej czasu na wykorzystanie bonu, istnieje możliwość przedłużenia jego ważności o dodatkowe 2 miesiące. Aby to zrobić, musisz złożyć odpowiedni wniosek o przedłużenie ważności bonu przed upływem pierwotnego dwumiesięcznego okresu.

  Po aktywacji bonu (pierwszego wniosku o zwrot) masz:

  • dodatkowe 6 miesięcy na wykorzystanie bonu na znaki lub wzory
  • dodatkowe 12 miesięcy na wykorzystanie bonu na patenty na wynalazki
  Czy mogę ubiegać się raz jeszcze o bon, który mi wygasł lub go nie wykorzystałem w całości?

  Jeśli Twój bon wygasł lub nie został wykorzystany w całości niestety nie ma możliwości ponownego ubiegania się o ten sam bon w ramach tego samego cyklu finansowania. 

  Każdej firmie przysługuje tylko jedna decyzja o przyznaniu dotacji na dany rodzaj bonu w danym roku. Jeśli bon stracił ważność, ponieważ nie został aktywowany lub wykorzystany w wymaganym czasie, nie można ubiegać się o nowy bon na te same działania w ramach tego samego Funduszu.

  Czy mogę złożyć bon na refundację kosztów ochrony dla znaków towarowych osobno, wzorów osobno i patentów osobno? Czy muszę złożyć je jednocześnie?

  Jeden bon możesz złożyć tylko „łącznie” w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Oznacza to, że NIE DA SIĘ osobno uzyskać bonu dla znaków towarowych i osobno dla wzorów przemysłowych.

  Osobno (niezależnie) od tego pierwszego bonu możesz jednak złożyć bon dla patentów. Nie ma wymogu składania obu wniosków jednocześnie. Masz więc elastyczność w zakresie ubiegania się o różne rodzaje wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości.

  Co się stanie jak nie uzyskam rejestracji na znak towarowy, wzór wspólnotowy lub patent?

  Jeśli nie uzyskasz rejestracji na znak towarowy, wzór wspólnotowy lub patent – możesz otrzymać zwrot kwalifikujących się opłat. Procedura przyznawania dotacji nie różnicuje między wnioskami, które zakończyły się sukcesem (rejestracją) a tymi, które zostały odrzucone.

  Ważne jest, aby złożyć wniosek o zwrot kosztów za kwalifikujące przed upływem ważności bonu.

  Jak długo czeka się na zwrot (refundację) od EUIPO?

  Termin dokonania zwrotu opłat przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), wynosi zazwyczaj 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o zwrot kosztów. Ten okres rozpoczyna się od dnia, w którym EUIPO otrzyma pełny i poprawnie wypełniony wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi.

  W praktyce czas oczekiwania na zwrot może się różnić w zależności od aktualnego obciążenia pracą EUIPO. Ponadto istotna jest też kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także potrzeby ewentualnego wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku. W przypadku, gdy EUIPO wymaga dodatkowych informacji lub dokumentów, proces może zostać wydłużony. EUIPO powiadomi Cię o dokonaniu płatności drogą elektroniczną

  Mgr inż. Dawid Pijanka
  Dodaj mnie!