2 Strategie projektowania pomysłów, wynalazków i produktów

Dobra strategia projektowania pomysłów, wynalazków i produktów to ekstremalnie ważny element wdrażania pomysłu, od którego powinien zacząć każdy wynalazca, startup oraz przedsiębiorca, który chce stworzyć swoje nowe rozwiązanie lub wdrożyć własną oryginalną technologię.

Niestety bardzo dużo innowatorów popełnia ten błąd, że nie zastanawia się nad ochroną swojego pomysłu, tylko skupia się nad projektem wykonawczym.

Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić częścią naszego know-how, czyli tym, jak wygląda u nas strategia projektowania innowacyjnych rozwiązań. Przykłady, które poruszam, z pozoru dotyczą głównie branży mechanicznej, ale powinieneś być w stanie odnieść je do swojej dziedziny (nawet IT).

Warto przeczytać:

Przy okazji zachęcam Cię też do odbycia naszego szkolenia, w którym dokładniej omawiam strategie projektowania pomysłów, wynalazków i produktów oraz opowiadam o prawie patentowym. Oczywiście wszystko jest ZA DARMO, a uważam, że dzięki temu dowiesz się wielu innych interesujących Cię rzeczy: DARMOWY 5-dniowy Poradnik ABC Wynalazcy.

STRATEGIA #1: Opracowanie dokumentacji technicznej dla produktu tylko pod zgłoszenie patentowe

Pierwsza strategia projektowania pomysłów, wynalazków i produktów jest często wybierana przez te osoby, które chcą sprzedać prawa lub udzielić licencję. Dodatkowo korzystają z niej osoby, które przygotowują się do otrzymania dotacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W strategii tej skupiamy się na tym, aby jak najszybciej i najszerzej dokonać ochrony patentowej Twojego produktu. Jest ona szalenie istotna, jeśli faktycznie zależy Ci na bezpieczeństwie Twojego pomysłu, ponieważ poprzez zwiększenie zakresu ochrony patentowej trudnej będzie Cię podrobić przez różne firmy zajmujące się obchodzeniem patentów, takie jak na przykład nasza. Nie należy więc zwlekać z jej dokonaniem!

Strategia 1: Tworzenie projektu technicznego głównie pod zgłoszenie patentowe
Schemat tworzenia dokumentacji pod dokumentację zgłoszeniową patentową. Od lewej: 1. Modelowanie 3d, 2. Tworzenie dokumentacji technicznej – patentowej

Warto tutaj zaznaczyć, że poprzez zwiększenie zakresu ochrony patentowej Twojego projektu jego wartość i cena również wzrośnie.

Co otrzymasz tworząc produkt według strategii #1 projektowania pomysłów?

Strategię pierwszą rozpoczynamy od tworzenia kilku szkiców koncepcyjnych dla Twojego rozwiązania. W zależności od otrzymanych od Ciebie materiałów zastanawiamy się nad podstawowym rozwiązaniem lub opracowujemy konkurencyjne potencjalne analogiczne produkty.

Ostatecznie razem z rzecznikiem patentowym wybieramy najważniejsze koncepcje, których celem jest szeroka ochrona Twojego pomysłu.

Następnie po zdefiniowaniu kluczowych szkiców przechodzimy do etapu projektowego i zaczynamy prace inżynieryjne lub designerskie.

Efektem prac według tej strategii projektowania jest dokumentacja techniczna ideowa produktu pod zgłoszenie patentowe nieposiadająca wymiarów.

Poniżej widać przykłady fragmentów dokumentacji technicznych ze zgłoszonych patentów:

Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej (fragment): mechanizm różnicowy
Dokumentacja techniczna patentowa: rysunek techniczny
Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej (fragment): układ sterowania pojazdów
Dokumentacja techniczna patentowa: schemat elektryczny
Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej (fragment) sposób odnawiania plików
Dokumentacja techniczna patentowa: schemat ideowy

Trzeba zaznaczyć, że pierwsza strategia projektowania skupia się na idei, a nie na szczegółach technicznych takich jak:  szerokość zastosowywanych profili, rodzaj wybranych łożysk, dobór odpowiednich śrub, silników, prowadnic itp.

Oznacza to, że na podstawie takich finalnych rysunków technicznych oraz projektu 3d, bez zmian projektowych, nie będziesz w stanie wykonać prototypu lub gotowego, docelowego, zgodnego z normami produktu u producenta części.

Jak przebiega proces tworzenia produktu według pierwszej strategii projektowania?

Cały proces tworzenia produktu według pierwszej strategii projektowania zaczyna się od analizy raportu z badań patentowych (zakładając, że badania patentowe zostały przeprowadzone).

Po analizie badań patentowych przyjmuje się pierwszą koncepcję rozwiązania. Później analizuje się, jak potencjalna konkurencja może obejść dane rozwiązanie, a następnie tworzy się dodatkowe warianty wykonania, konsultując je z rzecznikami patentowymi.

Zaznaczę tutaj, że siedziba naszego biura projektowego znajduje się w tym samym miejscu, co kancelaria patentowa – można więc powiedzieć, że mamy rzeczników patentowych ‘pod ręką’ i prace nad innowacyjnymi projektami przebiegają bardzo sprawnie.

Po akceptacji lub ewentualnych poprawkach narzuconych od klienta – rozpoczyna się prace nad dokumentacją zgłoszeniową ideową.]

Strategia projektowania #1 – ZALETY opracowywania idei pomysłu

Ostatecznie najważniejsze zalety pierwszej strategii  projektowania wynalazków (tworzenia produktów) to:

 • Mniejsza cena za projekt techniczny w stosunku do ceny projektu wykonawczego (dokumentacji techniczno-ruchowej),
 • Szybszy przebieg prac projektowych (nie trzeba wykonywać pełnej dokumentacji produktowej z wymiarami, a to pozwala na szybszą ochronę pomysłu),
 • Zwiększenie wartości (ceny) patentu poprzez opracowanie kilku wariantów wykonania i objęcie ich ochroną,
 • Możliwość stworzenia ideowych grafik 3d (renderów) lub animacji 3d.
Newsletter ABC Wynalazcy!

Strategia projektowania #1 W SKRÓCIE – plan i ogólny zakres prac

Plan i ogólny zakres prac dla pierwszej strategii projektowania pomysłu dzieli się na 6 punktów:

 1. Wykonanie przeglądu stanu techniki i jego analiza (analiza raportu z badań patentowych).
 2. Opracowanie pierwszej, dokładnej koncepcji rozwiązania.
 3. Prace analityczne i koncepcyjne nad nowymi wariantami wykonania w celu poszerzenia ochrony patentowej (ciągłe konsultacje z rzecznikami patentowymi z biura obok).
 4. Wykonanie projektu technicznego 3d w komputerze w oprogramowaniu CAD.
 5. Wykonanie dokumentacji rysunkowej technicznej do zgłoszenia patentowego, przedstawiającej ideę lub schemat projektu (szczegóły ustalane z wynalazcą oraz rzecznikiem patentowym).
 6. Przeróbki projektu (techniczne lub designerskie) zgodnie z zakresem prac według ustaleń z rzecznikiem patentowym (np. dorabianie przekrojów technicznych, dodatkowych widoków na dokumentacji technicznej, zmiana numeracji oraz kolejności elementów itp.).

STRATEGIA #2: Pełna dokumentacja techniczna pod produkcję i zgłoszenie patentowe

Druga strategia tworzenia produktów jest wybierana przez ludzi, którzy podobnie, jak osoby działające według pierwszej strategii, pragną jedynie sprzedać swój patent lub udzielić licencję oraz uzyskać dofinansowanie poprzez posiadanie dodatkowego materiału promocyjno-sprzedażowego, ale o tym za chwilę.

Strategia 2: Tworzenie projektu technicznego pod zgłoszenie patentowe i dokumentację rysunkową wykonawczą
Proces tworzenia dokumentacji pod patent oraz w celu produkcji. Od lewej: 1. Modelowanie 3d, 2. Tworzenie dokumentacji technicznej – patentowej, 3. Tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej (wykonawczej)

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że na strategię tą decydują się głównie startupy i przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć swój produkt (lub prototyp) i wprowadzić go do swojej oferty bądź wynalazcy, których celem jest otworzenie własnej firmy.

Co otrzymasz tworząc produkt według strategii #2 projektowania pomysłów?

Efektem prac według tej strategii projektowania jest gotowa dokumentacja patentowa (zgodna z opisem pierwszej strategii). Jednak zasadniczą różnicą jest to, że tutaj dodatkowo otrzymujesz gotową dokumentację techniczno-ruchową, czyli pełną dokumentację techniczną produktu, w której uwzględnia się m.in.:

 • spis wszystkich części,
 • wymiary wszystkich części,
 • rysunki techniczne, złożeniowe itp.

Na jej podstawie możesz wykonać prototyp lub gotowy produkt oraz wizualizacje i animacje 3d.

Wystarczy, że wyślesz wtedy dokumentację rysunkową (lub modele 3d) do odpowiedniego producenta oraz kupisz wskazane w dokumentacji podzespoły (np. silniki, prowadnice itd.).

Następnie połączysz ze sobą te części i… gotowe.

Masz produkt lub prototyp.

Przykład dokumentacji wykonawczej niektórych detali, które opracowywaliśmy, przedstawiono poniżej:

Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej (fragment): widełki kształtowe
Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej (fragment): widełki kształtowe
Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej
Przykład dokumentacji technicznej wykonawczej (fragment): koło zębate

Jak przebiega proces tworzenia produktu według drugiej strategii projektowania?

Cały proces tworzenia produktu według drugiej strategii projektowania jest analogiczny do strategii pierwszej.

Różnicą jest to, że po zdefiniowaniu dodatkowych wariantów zwiększających zakres ochrony patentowej decydujemy się na jedno (lub ewentualnie kilka)  główne rozwiązanie, dla którego zostanie wykonana rozbudowana dokumentacja techniczno-ruchowa pod wykonanie prototypu lub gotowego produktu.

Wówczas nawet w czasie opracowywania prostszej dokumentacji zgłoszeniowej technicznej (zgodnej z pierwszą strategią projektowania) lub po opracowaniu całego zgłoszenia patentowego, rozpoczynają się zaawansowane prace inżynieryjne obejmujące np. analizy wytrzymałościowe MES, symulacje dynamiczne, analizy kosztowe itp.]

Strategia projektowania #2 – ZALETY opracowywania dokumentacji technicznej pomysłu

Cały proces tworzenia produktu według drugiej strategii projektowania jest analogiczny do strategii pierwszej.

Różnicą jest to, że po zdefiniowaniu dodatkowych wariantów zwiększających zakres ochrony patentowej decydujemy się na jedno (lub ewentualnie kilka)  główne rozwiązanie, dla którego zostanie wykonana rozbudowana dokumentacja techniczno-ruchowa pod wykonanie prototypu lub gotowego produktu.

Wówczas nawet w czasie opracowywania prostszej dokumentacji zgłoszeniowej technicznej (zgodnej z pierwszą strategią projektowania) lub po opracowaniu całego zgłoszenia patentowego, rozpoczynają się zaawansowane prace inżynieryjne obejmujące np. analizy wytrzymałościowe MES, symulacje dynamiczne, analizy kosztowe itp.

Najważniejsze zalety strategii 2 projektowania wynalazków i tworzenia produktów to:

 • Zwiększenie wartości (ceny) patentu poprzez opracowanie kilku wariantów wykonania danego produktu,
 • Inne zalety, jak w przypadku pierwszej strategii projektowania,
 • Możliwość wykonania prototypu lub wyprodukowania Twojego wynalazku
 • W przypadku sprzedaży całego pomysłu większa cena – jeśli sprzedaż obejmie również dokumentację techniczną rysunkową pod wykonanie poszczególnych części,
 • Możliwość stworzenia materiałów promocyjnych – grafik 3d oraz animacji 3d – zarówno tych prostszych, jak i tych wysokiej jakości.

Zasadniczą wadą są większe koszty i czas realizacji w stosunku do pierwszej strategii projektowania.

Wynajmij Inżyniera

Strategia projektowania #2 W SKRÓCIE – plan i ogólny zakres prac

 1. Wykonanie przeglądu stanu techniki i jego analiza (analiza raportu z badań patentowych).
 2. Opracowanie pierwszej, dokładnej koncepcji rozwiązania.
 3. Prace analityczne i koncepcyjne nad nowymi wariantami wykonania w celu poszerzenia ochrony patentowej (ciągłe konsultacje z rzecznikami patentowymi z biura obok).
 4. Wykonanie projektu technicznego 3d w komputerze w oprogramowaniu CAD.
 5. Wykonanie dokumentacji rysunkowej technicznej do zgłoszenia patentowego, przedstawiającej ideę lub schemat projektu (szczegóły ustalane z wynalazcą oraz rzecznikiem patentowym).
 6. Przeróbki projektu (techniczne lub designerskie) zgodnie z zakresem prac wg ustaleń z rzecznikiem patentowym (np. dorabianie przekrojów technicznych, dodatkowych widoków na dokumentacji technicznej, zmiana numeracji oraz kolejności elementów itp.).
 7. Wybór jednego wariantu (ewentualnie kilku wariantów) do opracowania technicznego pod wykonanie (finalny produkt lub prototyp)
 8. Wykonanie niezbędnych obliczeń i analiz technicznych pozwalających rozpocząć prace projektowe
 9. Wykonanie projektu technicznego 3d w komputerze w oprogramowaniu CAD wraz z badaniami komputerowymi:
  1. Badania wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES),
  2. Symulacje dynamiki i kinematyki, które pozwolą zoptymalizować Twoją konstrukcję,
  3. Inne zależne od potrzeb,
 10. Wykonanie dokumentacji technicznej (dokumentacji techniczno-ruchowej), w skład której wchodzą:
  1. Rysunki wykonawcze dla niestandardowych elementów,
  2. Rysunki złożeniowe,
  3. Kosztorys (dokument zawierający orientacyjne lub konkretne koszty dla poszczególnych części wykonywanych u danych firm produkcyjnych, lub dobranych części do zakupu w danym sklepie internetowym, bądź lokalnym, ze wskazaniem tych firm/sklepów),
  4. Inne zależne od potrzeb.

WAŻNE informacje dla tworzenia produktów według strategii #2:

Musisz wiedzieć, że jeśli wykonuje się projekt dla Twojego produktu wg strategii projektowania (chodzi mi tutaj o projekt wykonawczy), to w przypadku, jeśli pomysł jest zaawansowany i wymaga konsultacji ze specjalistami –  często lepiej jest go wykonywać dopiero po zgłoszeniu pomysłu do ochrony do Urzędu Patentowego.

Wtedy minimalizujemy ryzyko „ukradnięcia pomysłu” do zera – mając już gotowe zgłoszenie, możemy bezpiecznie wysyłać wszelkie rysunki ideowe lub nawet wykonawcze do inżynierów i ekspertów z innych firm, nie obawiając się o to, że nas ktoś „niechcący” zacznie nas podrabiać. Oczywiście wszystko należy konsultować ze swoim klientem.]

Podsumowanie – #2 Strategie projektowania pomysłów, wynalazków i produktów

Wiesz już, jakie są strategie projektowania pomysłów, które stosujemy w naszym biurze projektowo-wynalazczym, gdy opracowujemy innowacyjne rozwiązania. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci wybrać swoją własną drogę i widzisz już, jak dużo prac obejmuje stworzenie wynalazku lub wzoru przemysłowego. Gdybyś miał jakieś pytania, to zachęcam Cię do skomentowania tego wpisu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat strategii projektowania wynalazków, to zapisz się do naszego darmowego szkolenia: DARMOWY 5-dniowy Poradnik ABC Wynalazcy, w którym poznasz prawo patentowe w praktyce.

Na sam już koniec, jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować lub skonsultować to napisz na: kontakt@wynalazca.tv. Chętnie udzielę Ci mojej porady i pomogę Ci w opracowaniu strategii dla Twojego rozwiązania :).

Projektowanie techniczne z naszym zespołem
]

Mgr inż. Dawid Pijanka
Dodaj mnie!