BADANIA PATENTOWE DLA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH: czystość patentowa, zdolność patentowa, badania stanu techniki

Przeprowadź badania patentowe, aby sprawdzić bazy patentowe i dowiedzieć się, czy możesz BEZPIECZNIE inwestować w pomysł i go wdrażać!

Oto, czego dowiesz się dzięki badaniom patentowym:

 • Co znajduje się w stanie techniki na temat Twojej idei?
 • Jak możesz chronić swój pomysł?
 • Czy możesz bezpiecznie wdrożyć go na rynek?
 • Co warto zmodyfikować w projekcie, aby nie naruszać praw innych lub uzyskać własne prawo ochronne?

Co otrzymasz w ramach badań patentowych:

 • Wykaz rozwiązań identycznych lub podobnych do Twojej idei (szczególnie z baz patentowych)
 • Dokumentacje patentowe ww. rozwiązań
 • Opinię rzecznika  – informację o tym, czy możesz wdrażać swoje rozwiązanie (dot. badań czystości patentowej)
 • Opinię rzecznika  – informacje o tym, czy i jak możesz chronić swoje rozwiązanie (dot. badań zdolności patentowej)
 • Dodatkowe doradztwo dostosowane do wyników badań – “Co zrobić dalej?”

Po co Ci badania patentowe?

Zweryfikuj czystość patentową:

Zweryfikuj, czy Twój pomysł, który zamierzasz wdrożyć (lub już wdrożyłeś) jest czysty patentowo tj. nie narusza praw innych podmiotów!

Sprawdź zdolność patentową:

Dowiedz się, ‘czy’ i ‘jak’ możesz chronić swój pomysł i poznaj inne najbardziej zbliżone do Twojego rozwiązania, które zostały zgłoszone do ochrony lub są już chronione.

Poznaj stan techniki:

Zobacz jakie rozwiązania na dany temat znajdują się w bazach patentowych i opracuj swoje własne, innowacyjne oraz czyste patentowo pomysły!

Zaufali nam

       
logo-01
logo-03
logo-04
logo-05
logo-02
logo-06

Badania patentowe PRZED pracami projektowymi lub badawczo-rozwojowymi

Jeśli właśnie wpadłeś na pewien pomysł (niedokładnie zdefiniowana koncepcja) – tj. jesteś na etapie wstępnego projektowania lub szkicowania rozwiązania LUB chcesz rozwiązać w nowy,  jeszcze niedokładnie określony sposób wybrany problem techniczny – przeprowadź badania stanu techniki i dowiedz się, co jest chronione lub zgłoszone do ochrony w bazach patentowych, abyś mógł opracować swoje własne, czyste patentowo rozwiązanie.

Zysk:
1) oszczędność czasu
2) brak inwestowania środków w projekt nieczysty patentowo

Usługi | BADANIA PATENTOWE

Badania patentowe PO lub W TRAKCIE prac projektowych lub prac badawczo-rozwojowych

Jeśli rozpocząłeś już prace projektowe lub badawczo rozwojowe to zrób badania patentowe najszybciej, jak tylko możesz – co jeśli to co robisz jest już chronione?! Dodatkowo dowiesz się, czy i jak możesz ochronić to rozwiązanie. W przypadku, gdy już wdrożyłeś już swój produkt na rynek i/lub chcesz dokonać ekspansji na inne rynki koniecznie powinieneś sprawdzić, czy jest on czysty patentowo tj. czy nie naruszasz czyichś praw!

Zysk:
1) pewność dalszych inwestycji w projekt
2) zdefiniowanie możliwości ochrony
3) pewność, że nie naruszasz praw obcych podmiotów

“Jaką dajecie mi gwarancję, że moje rozwiązania będą bezpieczne?”

Dajemy Ci gwarancję bezpieczeństwa i poufności dla Twoich pomysłów !!!

Po pierwsze: Rzecznicy patentowi są prawnie zobowiązani do zachowania tajemnicy (jest to tzw. zawód zaufania publicznego). My mamy taki status! Złamanie tajemnicy klienta grozi bardzo poważnymi karami oraz nawet zakazem wykonywania zawodu!

Po drugie: nasi pracownicy (inżynierowie, designerzy, graficy itd.), którzy nie posiadają w/w statusu przeszli wewnętrzne szkolenia dotyczące poufności oraz mają bardzo wiążące zobowiązania na umowach o prace, zlecenie, czy dzieło w tym zakresie.

Po trzecie: abyś czuł się jeszcze bardziej bezpiecznie – możesz podpisać z naszą firmą umowę o poufność (tzw. NDA). Posiadamy gotowy szablon takiej umowy, więc Ty – nie musisz nic przygotowywać (jeśli jednak masz swój szablon to wyślij go nam na kontakt@wynalazca.tv, abyśmy mogli zapoznać się z Twoją wersją takiej umowy).

Referencje

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide10
slide11
slide12
slide13
slide14
slide15
slide16
slide17
slide18
slide19
slide20
slide21
slide22
slide23
slide24
slide25
slide26
slide28
slide29
slide30

Czym są i co składa się na rozbudowane badania patentowe czystości patentowej, zdolności i stanu techniki?

1. SPRAWOZDANIE / RAPORT z BADAŃ

Sprawozdanie z wykazem rozwiązań podobnych lub identycznych do Twojego to element wspólny wszystkich ww. badań patentowych. W sprawozdaniu wskazuje się rozwiązania podobne lub identyczne do Twojego lub te, które dotyczą danego problemu technicznego.

Oprócz podania samych numerów identyfikacyjnych danego rozwiązania – jako dodatkowe załączniki otrzymujesz ich PEŁNĄ dokumentację patentową, z którą będziesz mógł się zapoznać samodzielnie lub wspólnie z nami, przeanalizować ją i zaplanować dalsze kroki.

2. OPINIA rzecznika patentowego

W przypadku realizowania badań patentowych czystości patentowej lub zdolności patentowej w podsumowaniu sprawozdania, które otrzymasz – znajdziesz opinię rzecznika, który przeprowadzał badania.

Dla badań zdolności patentowej rzecznik opiniuje, czy w świetle przeprowadzonych badań według niego będziesz mógł chronić swój pomysł oraz zaproponuje odpowiedni rodzaj ochrony np. patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy.

Dla badań czystości patentowej rzecznik opiniuje, czy w świetle przeprowadzonych badań według niego rozwiązanie, które chcesz wdrożyć lub już wdrożyłeś jest czyste patentowo tj. czy nie łamie ono praw innych podmiotów, które uzyskały ochronę lub są na etapie zgłoszenia wzoru użytkowego lub patentu na wynalazek.

3. Dodatkowe indywidualne doradztwo

Jeśli będziesz potrzebował dodatkowego doradztwa ‘co należy zrobić dalej’ – np. co można by zmienić, aby uzyskać czystość patentową lub zdolność patentową – to możesz liczyć na nasze podpowiedzi.

W przypadku, gdy wyniki badań będą pozytywne i będziesz chciał uzyskać ochronę np. patentem na wynalazek – to nasz zespół opowie Ci o najważniejszych elementach związanych z procedurą ubiegania się o taką ochronę i będzie mógł pomóc Ci w dalszych etapach.

Które badania patentowe najlepiej pasują do Twoich potrzeb i rozwoju projektu?

badania patentowe czystosci patentowej

Badania czystości patentowej

Gdy Twój projekt jest na 2-9 poziomie gotowości technologicznej TRL (bliżej określona koncepcja lub gotowe rozwiązanie) i chcesz dowiedzieć się, czy narusza ono prawa innych podmiotów.

– Sprawozdanie z wykazem podobnych lub identycznych rozwiązań
– Dokumentacja patentowa dla znalezionych rozwiązań
– Indywidualne doradztwo
OPINIA rzecznika zawierająca informacje o tym, czy Twoje rozwiązanie narusza prawa innych podmiotów (opinia w sprawozdaniu).

badania patentowe zdolnosci patentowej

Badania zdolności patentowej

Gdy Twój projekt jest na 2-9 poziomie gotowości technologicznej w skali TRL (bliżej określona koncepcja lub gotowe rozwiązanie) i chcesz dowiedzieć się, „czy” i „jak” możesz je chronić. 

– Sprawozdanie z wykazem podobnych lub identycznych rozwiązań
– Dokumentacja patentowa dla znalezionych rozwiązań
– Indywidualne doradztwo
OPINIA rzecznika zawierająca informacje o tym, ‘czy’ i ‘jak’ można chronić Twoje rozwiązanie (opinia w sprawozdaniu).

badania patentowe stanu techniki

Badania stanu techniki

Gdy Twój projekt jest na 1-2 poziomie gotowości technologicznej wg skali TRL (wstępna bliżej nieokreślona koncepcja lub wizja rozwiązania) LUB gdy dopiero chcesz rozwiązać prace nad danym problemem technicznym I chcesz dowiedzieć się, co znajduje się na wybrany temat szczególnie w bazach patentowych.

– Sprawozdanie z wykazem podobnych lub identycznych rozwiązań
– Dokumentacja patentowa dla znalezionych rozwiązań
– Indywidualne doradztwo.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę

  UWAGA! MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE (niektóre strony TO POMIJAJĄ):

  #1 Brak dostępu do wszystkich zgłoszeń w trakcie badań!

  Musisz wiedzieć, że Urzędy Patentowe zgodnie z obowiązującym prawem nie publikują ‘młodych’ zgłoszeń od razu. W przypadku zgłoszeń patentowych oraz zgłoszeń wzorów użytkowych ten okres wynosi do 18-stu miesięcy licząc od dnia otrzymania dokumentacji zgłoszeniowej przez Urząd. Oznacza to, że nikt nie może sprawdzić tych zgłoszeń i nikt nie ma wpływu na to, że w tym ‘martwym’ okresie ktoś zgłosił podobny wynalazek do Twojego. 

  #2 BRAK 100% GWARANCJI 🙁

  Każde badania patentowe mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że to, co robisz jest bezpieczne prawnie i uzasadnione komercyjnie (np. że nie będziesz naruszał praw innych podmiotów). Nikt, kto realizuje dla Ciebie badania patentowe nie może dać Ci 100% gwarancji, że sprawdzi wszystkie patenty z baz patentowych, czy wszystkie publikacje naukowe i każde inne źródła (w zależności od zakresu prac na jaki się zdecydujecie). Wynika to też choćby z punktu pierwszego opisanego wyżej. Dlatego właśnie mówi się o prawdopodobieństwie i potencjalnym bezpieczeństwie dalszych inwestycji.

  Zgodzisz się chyba ze mną, że takie 100% sprawdzenie „wszystkiego” byłoby po prostu niemożliwe. Same Chiny zgłaszają na przykład ponad 1,4 mln zgłoszeń… ROCZNIE!

  Jednakże dzięki wiedzy rzeczników patentowych badania, które przeprowadzają są na rzetelnym poziomie. W przypadku, jeśli wszystko przebiegło pozytywnie powinieneś traktować takie wyniki, jako wysokie prawdopodobieństwo, że możesz bezpiecznie wdrażać, komercjalizować i/lub chronić swój pomysł. Bez przeprowadzenia badań patentowych ogromnie ryzykujesz.

  Dlatego też pomimo braku 100% gwarancji sprawdzenia wszystkiego większość przedsiębiorstw, uczelni i wynalazców korzysta z wiedzy rzeczników i prosi ich o przeprowadzenie badań.