Badania patentowe czystości patentowej, stanu techniki i zdolności patentowej

Strona głównaBadania patentowe czystości patentowej, stanu techniki i zdolności patentowej
2021-05-12

Czym są badania patentowe czystości patentowej? Co to jest badanie stanu techniki? Na czym polegają badania zdolności patentowej? W tym wpisie będę chciał Ci wyjaśnić podstawy związane z pojęciem „badań patentowych” dla rozwiązań technicznych, które często wstępnie kwalifikują się do ochrony patentem na wynalazek lub prawem ochronnym na wzór użytkowy.

Podsumowując będziemy mówić tutaj o badaniach patentowych dla urządzeń, gadżetów, maszyn, receptur, linii technologicznych, technologii itp.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o badaniach patentowych (również dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz poznać inne niezbędne zagadnienia związane z prawem własności przemysłowej – to zachęcam do pobrania naszego DARMOWEGO poradnika dla wynalazców, startupów i przedsiębiorców – Poradnik ABC Wynalazcy (kliknij tutaj) . Otrzymasz aż 5 dni szkoleń wideo oraz ebooka.

W przypadku, gdy chciałbyś uzyskać wycenę realizacji badań patentowych to zapraszam tu: uzyskaj wycenę dla badań patentowych.

Czym są badania patentowe i po co je robimy?

Badania patentowe stanowią fundament wdrażania innowacyjnych rozwiązań i uzyskiwania praw własności przemysłowej np. patentów na wynalazki, czy praw z rejestracji na znaki towarowe (nazywa się je też prawami IP – od ang. ‘intellecutal property’). Na potrzeby tego wpisu ograniczymy się tylko do badań patentowych dla potencjalnych patentów na wynalazki oraz wzorów użytkowych.

Ogólnie rzecz biorąc badania patentowe polegają w uproszczeniu na sprawdzeniu w bazach patentowych i innych dostępnych źródłach, czy nasz pomysł jest faktycznie nasz – tj. czy ktoś już wcześniej nie opracował (i co gorsza już nie ochronił) tego, co wymyśliliśmy w wersji identycznej lub podobnej.

W skrócie można powiedzieć, że badania patentowe przeprowadzamy po to, aby upewnić się, że możemy bezpiecznie wdrażać nasz pomysł i dowiedzieć się ‘czy’ i ‘jak’ go możemy ochronić.

W zależności od etapu, na jakim znajduje się nasz projekt (np. wg poziomów gotowości technologicznej wg skali TRL) realizuje się innego rodzaju badania patentowe, ale o tym za chwilę…

Co trzeba wiedzieć o badaniach patentowych! – WAŻNE

Zanim zaczniemy opisywać sobie wspomniane w tytule rodzaje badań patentowych muszę Ci opowiedzieć o kilku istotnych rzeczach związanych z badaniami patentowymi dla rozwiązań technicznych, które w innych stronach na ten temat, które sprawdzałem, z nieznanych mi przyczyn są często pomijane.

#1 Brak dostępu do wszystkich zgłoszeń patentowych w trakcie badań!

Trzeba wiedzieć, że w przypadku, gdy sprawdza się bazy patentowe Urzędy Patentowe zgodnie z obowiązującym prawem nie publikują ‘młodych’ zgłoszeń od razu. W przypadku zgłoszeń patentowych oraz zgłoszeń wzorów użytkowych ten okres wynosi do 18-stu miesięcy licząc od dnia otrzymania dokumentacji zgłoszeniowej przez Urząd.

Oznacza to, że nikt nie może sprawdzić tych zgłoszeń i nikt nie ma wpływu na to, że w tym ‘martwym’ okresie ktoś zgłosił podobny wynalazek do Twojego.

Nasuwa Ci się pewnie pytanie – jak często zdarza się taka sytuacja, że ktoś akurat wpadnie na pomysł, który został zgłoszony do ochrony w tym martwym okresie i nie mógł zostać wykryty przez rzecznika patentowego.

Powiem Ci, że w ciągu 30 lat istnienia naszej kancelarii trafił nam się tylko jeden taki pechowiec (no bo trzeba przyznać, że ta osoba musiała mieć ogromnego pecha), ale “tym przed nami” była osoba, która była byłym wspólnikiem naszego klienta.

 

#2 Brak gwarancji sprawdzenia wszystkiego!

Każde badania patentowe mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że to, co projektujesz lub wdrażasz jest bezpieczne prawnie i uzasadnione komercyjnie (np. że nie będziesz naruszał praw innych podmiotów). Specjalnie pogrubiłem słowo ‘prawdopodobieństwa’, bowiem nikt, kto realizuje dla Ciebie badania patentowe nie może dać Ci 100% gwarancji, że sprawdzi wszystkie patenty z baz patentowych, czy wszystkie publikacje naukowe i każde inne źródła (w zależności od zakresu prac na jaki się zdecydujecie). Wynika to też choćby z punktu pierwszego opisanego wyżej. Dlatego właśnie mówi się o prawdopodobieństwie i potencjalnym bezpieczeństwie dalszych inwestycji.

Zgodzisz się chyba ze mną, że takie 100% sprawdzenie „wszystkiego” byłoby po prostu niemożliwe. Wyobraź sobie, że same Chiny zgłaszają ponad 1,4 mln zgłoszeń rocznie!

Jednak nie ma też co się załamywać.

Dzięki wiedzy rzeczników patentowych  – badania, które przeprowadzają rzecznicy są faktycznie na rzetelnym poziomie. W przypadku, jeśli wszystko przebiegło pozytywnie powinieneś traktować takie wyniki, jako wysokie prawdopodobieństwo, że możesz bezpiecznie wdrażać, komercjalizować oraz ewentualnie chronić swój pomysł.

Dlatego też pomimo braku 100% gwarancji sprawdzenia wszystkiego większość przedsiębiorstw, uczelni i wynalazców korzysta z wiedzy rzeczników i prosi ich o przeprowadzenie badań.

Czytając dalszą cześć wpisu i podejmując się współpracy z rzecznikami patentowymi – bardzo proszę miej ww. informacje w głowie!

 

Podstawowy podział badań patentowych

Po tym dłuższym wstępie pora przejść do podziału badań patentowych dla rozwiązań technicznych. Na poniższym schemacie przedstawiam Ci ten podział. Szczegółowo wyróżniono badania dla rozwiązań, które docelowo mogą zdobyć ochronę patentem na wynalazek lub prawem ochronnym na wzór użytkowy.

Stanowią je tytułowe: badania stanu techniki, badania zdolności patentowej i badania czystości patentowej.

Badania patentowe stanu techniki

Badania patentowe stanu techniki polegają na sprawdzeniu baz patentowych oraz innych publicznie dostępnych źródeł w celu znalezienia podobnych lub identycznych rozwiązań do Twojej idei lub problemu, który masz dopiero w planach rozwiązać, abyś mógł bezpiecznie rozpocząć prace projektowe lub prace badawczo – rozwojowe nad pomysłem.

BADANIA STANU TECHNIKI – PRZYKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA:

PRZYKŁAD 1: Przedsiębiorstwo ABC chce zdobyć dofinansowanie na nowe maszyny. Potrzebują opracować nowe rozwiązanie (mają już wstępny pomysł). Dofinansowanie wymaga badań stanu techniki, co da im więcej punktów we wniosku i pozwoli opracować nowe rozwiązanie w ramach projektu i dalszych prac B+R. Ostatecznie zlecają przeprowadzenie badań patentowych stanu techniki rzecznikowi patentowemu.

PRZYKŁAD 2: Jan Kowalski właśnie wpadł na pewien pomysł. Koncepcja jest na razie na kartce – to prosty nietechniczny szkic – taki amatorski ‘zapis myślowy’. Teraz może zlecić badania stanu techniki, aby zobaczyć, czy ta koncepcja jest nowa i dowiedzieć się, co ewentualnie  należałoby zmienić, aby uzyskać patent na wynalazek.

Jak wyglądają wyniki badań stanu techniki u rzecznika patentowego?

Realizując badania stanu techniki u rzecznika patentowego otrzymujesz (najczęściej) listę identycznych lub podobnych rozwiązań związanych z Twoim pomysłem, co obejmuje w szczególności zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych oraz udzielone patenty na wynalazki i udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe. Oczywiście w załącznikach otrzymujesz również pełne dokumentacje patentowe.

Poza tym, w zależności od wcześniejszych ustaleń badania mogą też stanowić listę rozwiązań opublikowanych w innych źródłach np. w Internecie, czy publikacjach naukowych – zakres badań jest do ustalenia z rzecznikiem.

Co dają Ci badania stanu techniki?

Ostatecznie po analizie otrzymanego stanu techniki będziesz mógł podjąć się prac badawczo-rozwojowych, które nie będą naruszać praw innych podmiotów lub zaprzestać rozwoju idei (jeśli nie wymyślisz nic nowego to zapraszam Cię do kontaktu z naszymi inżynierami specjalizującymi się w tworzeniu wynalazków).

Ostatecznie Twój rzecznik patentowy podpowie Ci czy dalsze inwestycje związane z wdrożeniem i ewentualną ochroną Twojego ‘nowego’ rozwiązania w świetle wyników badań stanu techniki będą uzasadnione.

Czy zatem warto jest przeprowadzać badania stanu techniki?

OCZYWIŚCIE! Wyobraź sobie, że poświęciłeś już ileś tysięcy złotych na opracowanie swojego produktu (prace projektowe i prototypy) i dopiero później zleciłeś rzecznikowi badania patentowe, z których okazało się, że ktoś chroni już pomysł, w który zainwestowałeś…

Tak – popełniłeś wielki błąd.

Dzięki badaniom ZNACZNIE zminimalizujesz prawdopodobieństwo, że taki scenariusz będzie miał miejsce.

(Pomijam już scenariusz, że w ogóle nie przeprowadzasz badań patentowych, tylko wdrażasz chroniony przez kogoś pomysł… o konsekwencjach takiego postępowania opowiem w innym wpisie).

Czym różnią się badania stanu techniki?

Jeśli miałbym wskazać to, co wyróżnia badania stanu techniki od badań czystości patentowej i zdolności patentowej, to przede wszystkim musisz wiedzieć, że w badaniach stanu techniki nie otrzymujesz opinii rzecznika patentowego dotyczącej ‘czystości’ Twojego rozwiązania oraz jego ‘zdolności’ do ochrony (wyjaśni Ci się w dalszej części wpisu).

Jak bowiem już wiesz – celem tych badań jest podanie Ci informacji „co już jest znane i/lub chronione na temat Twojej wstępnej wizji”, abyś mógł opracować lub ‘przerobić’ swój pomysł.

Newsletter ABC Wynalazcy!

Co powinieneś mieć przygotowane, aby zlecić badania stanu techniki rzecznikowi patentowemu?

Jeśli miałbym wskazać to, co wyróżnia badania stanu techniki od badań czystości patentowej i zdolności patentowej, to przede wszystkim musisz wiedzieć, że w badaniach stanu techniki nie otrzymujesz opinii rzecznika patentowego dotyczącej ‘czystości’ Twojego rozwiązania oraz jego ‘zdolności’ do ochrony (wyjaśni Ci się w dalszej części wpisu).

Jak bowiem już wiesz – celem tych badań jest podanie Ci informacji „co już jest znane i/lub chronione na temat Twojej wstępnej wizji”, abyś mógł opracować lub ‘przerobić’ swój pomysł.

Stosunkowo niewiele. Najczęściej klienci przedstawiają rzecznikowi patentowemu:

  • to co już opracowali (jeśli już rozpoczęli prace badawczo-rozwojowe),
  • swoją wizję, ideę lub wstępną koncepcję np. w postaci dokumentacji technicznej lub nawet w formie koncepcji narysowanej ręcznie na przysłowiowym „kolanie”,
  • opis problemu, który chcieliby rozwiązać, ale w inny – bliżej nieokreślony sposób,
  • przykładowe urządzenia i firmy, które rozwiązują dany problem.

Jak widzisz – nie jest to nic skomplikowanego.

Jeśli potrzebujesz pomocy rzecznika patentowego lub kancelarii patentowej, która zrealizuje dla Ciebie badania stanu techniki, a z nikim takim jeszcze nie współpracujesz to zapraszam Cię do wypełnienia formularza na tej stronie: Zleć badania patentowe stanu techniki. Z kolei, gdy potrzebujesz kompleksowej pomocy (w tym przygotowanie planu wdrożenia, przemyśleniem finansowania pomysłu – nawet z wkładem własnym 0%)  to zapraszam na konsultację z planem wdrożenia.

Badania patentowe zdolności patentowej

Badania patentowe zdolności patentowej polegają na sprawdzeniu baz patentowych oraz innych publicznie dostępnych źródeł w celu znalezienia podobnych lub identycznych rozwiązań do Twojego rozwiązania, które wstępnie lub ostatecznie opracowałeś, abyś dowiedział się, czy i jak możesz je chronić (i dodatkowo bezpiecznie wdrażać).

Kiedy przeprowadza się badania patentowe zdolności patentowej?

Badanie to stosuje się, gdy masz już opracowane rozwiązanie lub gdy jesteś jeszcze na etapie prac badawczo-rozwojowych i chcesz zobaczyć, czy możesz ochronić swój pomysł patentem na wynalazek lub prawem ochronnym na wzór użytkowy – tj. czy Twój pomysł spełnia odpowiednie wymogi (np. tzw. poziom wynalazczy i nowość).

Wg poziomów gotowości technologicznej zgodnie ze skalą TRL badania zdolności patentowej przeprowadzamy najczęściej na 2-9 poziomie TRL (im zrobisz je szybciej tym lepiej!).

Poza wiedzą, jaką uzyskujesz – badania zdolności patentowej z opinią rzecznika patentowego są czasami wymagane w różnego rodzaju projektach dotacyjnych i dofinansowaniach.
BADANIA CZYSTOŚCI PATENTOWEJ – PRZYKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA:

PRZYKŁAD 1: Przedsiębiorstwo KLM wpadło na pewien innowacyjny pomysł. Opracowali też prototyp. Wiedzą, co trzeba w nim poprawić, aby funkcjonalność kolejnego prototypu spełniała początkowe założenia projektowe. Ponieważ zależy im na wyłączności tego pomysłu – chcą go ochronić. Na samym początku trzeba sprawdzić, czy nikt już na to nie wpadł i już tego nie chroni. Potrzebne są badania zdolności patentowej.

PRZYKŁAD 2: Adam Nowak ma jasno zdefiniowaną wizję swojego pomysłu. Nie jest inżynierem, ale potrafił stworzyć grafiki, które jasno przedstawiają jego koncept. Chce wdrożyć swój pomysł z dofinansowaniem, gdzie wkład własny wynosi 0% (zapytaj o to dofinansowanie). Idealnym dokumentem będą wyniki badań zdolności patentowej z opinią rzecznika patentowego – to pozwoli mu przekonać komisję, że jego pomysł jest innowacyjny w skali światowej!

Jak wyglądają wyniki badań zdolności patentowej u rzecznika patentowego?

Podobnie, jak w badaniach stanu techniki – realizując badania zdolności patentowej u rzecznika patentowego otrzymujesz (najczęściej) listę identycznych lub podobnych rozwiązań związanych z Twoim pomysłem, co obejmuje w szczególności zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych oraz udzielone patenty na wynalazki i udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe. Oczywiście w załącznikach otrzymujesz również pełne dokumentacje patentowe.

Istotną różnicą, pomiędzy badaniami stanu techniki, a badaniami zdolności patentowej jest to, że w tych badaniach otrzymujesz od rzecznika patentowego opinię, która wskazuje ‘czy’ i ‘w jaki sposób’ możesz chronić swój pomysł. Ponadto dowiesz się, czy bezpieczne będzie wdrożenie tego pomysłu ze względu na udzielone patenty lub wzory użytkowe.

Co dają nam badania zdolności patentowej?

Po pierwsze dzięki badaniom zdolności patentowej dowiesz się, jak możesz ochronić swój pomysł.

Poza tym w zależności od etapu rozwoju projektu i wyników badań będziesz wiedział, czy powinieneś kontynuować prace projektowe lub prace badawczo-rozwojowe. Czasami trzeba będzie nieco zmienić swój pomysł (jeśli masz problem z ‘obejściem’ innych rozwiązań to zapraszam Cię do kontaktu z naszymi inżynierami specjalizującymi się w tworzeniu wynalazków).

Ostatecznie Twój rzecznik patentowy podpowie Ci, co zrobić dalej.

Czy zatem warto jest przeprowadzać badania zdolności patentowej?

Tak! Jednak osobiście uważam, że optymalnie jest przeprowadzić badania stanu techniki, niż zdolności patentowej – tj. zrealizować badania patentowe na wcześniejszym etapie. Jeśli jednak o tym zapomniałeś lub projekt wymagał opracowania koncepcji – to nawet się nie zastanawiaj, tylko przeprowadzaj badania patentowe zdolności lub czystości patentowej, żeby mieć pewność, że nie będziesz naruszał praw innych podmiotów.

Co wyróżnia badania zdolności patentowej?

Badania zdolności patentowej różnią się od badań czystości patentowej i stanu techniki. Z samej definicji wiesz już, że tutaj mamy zdecydowanie inny cel. Dzięki nim masz się dowiedzieć, ‘czy’ i ‘jak’ możesz chronić swój pomysł.

Będziesz miał podobne materiały, jak w badaniach stanu techniki (wykaz podobnych lub identycznych rozwiązań). Istotną różnicą jest to, że w sprawozdaniu z badań zdolności patentowej znajduje się OPINIA rzecznika, która odpowie na to ‘czy’ i ‘jak’ można chronić Twoje rozwiązanie.

Co powinieneś mieć przygotowane, aby zlecić badania zdolności patentowej rzecznikowi patentowemu?

Badania zdolności patentowej różnią się od badań czystości patentowej i stanu techniki. Z samej definicji wiesz już, że tutaj mamy zdecydowanie inny cel. Dzięki nim masz się dowiedzieć, ‘czy’ i ‘jak’ możesz chronić swój pomysł.

Będziesz miał podobne materiały, jak w badaniach stanu techniki (wykaz podobnych lub identycznych rozwiązań). Istotną różnicą jest to, że w sprawozdaniu z badań zdolności patentowej znajduje się OPINIA rzecznika, która odpowie na to ‘czy’ i ‘jak’ można chronić Twoje rozwiązanie.

Badania patentowe czystości patentowej

Badania patentowe czystości patentowej polegają na sprawdzeniu baz patentowych w celu znalezienia podobnych lub identycznych rozwiązań do Twojego rozwiązania, które wstępnie lub ostatecznie opracowałeś, abyś dowiedział się, czy nie narusza ono praw (patentów, wzorów użytkowych) innych podmiotów.

Kiedy przeprowadza się badania patentowe czystości patentowej?

Badanie to stosuje się, gdy masz już opracowane rozwiązanie lub gdy jesteś jeszcze na etapie prac badawczo-rozwojowych lub gdy już wdrożyłeś je na rynek i chcesz zobaczyć, czy nie narusza ono udzielonych patentów na wynalazek lub praw ochronnych na wzór użytkowy.

Wg poziomów gotowości technologicznej zgodnie ze skalą TRL badania czystości patentowej przeprowadzamy najczęściej na 2-9 poziomie TRL (im zrobisz je szybciej tym lepiej!).

Poza wiedzą, jaką uzyskujesz – badania czystości patentowej z opinią rzecznika patentowego są czasami wymagane w różnego rodzaju projektach dotacyjnych i dofinansowaniach.
PRZYKŁAD 1: Przedsiębiorstwo XYZ wdrożyło ciekawe rozwiązanie na rynku Polskim. Planują ekspansję produktu na rynek zagraniczny – Niemcy i Hiszpanię. Stosunkowo niedawno dowiedzieli się czym jest patent. Chcą teraz sprawdzić, czy i gdzie ich rozwiązanie ewentualnie jest i było chronione przed wdrożeniem. Nie chcą mieć problemów w Polsce i na innych rynkach. (na szczęście do tej pory nikt nie upomniał się o to, że łamią jego prawa)

PRZYKŁAD 2: Tomasz Kwiatkowski jest gotowy do wdrożenia swojego produktu. Poświęcił aż 60 000 zł na opracowanie finalnego prototypu. Ma ambitne plany. Chcę być przedsiębiorcą, który wdroży na rynek ten produkt. Zastanawia się też nad patentem. Na tym etapie projektu najlepsze będą dla niego badania czystości patentowej.

Jak wyglądają wyniki badań czystości patentowej u rzecznika patentowego?

Podobnie, jak w badaniach stanu techniki – realizując badania czystości patentowej u rzecznika patentowego otrzymujesz (najczęściej) listę identycznych lub podobnych rozwiązań związanych z Twoim pomysłem, co obejmuje w szczególności zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych oraz udzielone patenty na wynalazki i udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe. Oczywiście w załącznikach otrzymujesz również pełne ww. dokumentacje patentowe.

Istotną różnicą, pomiędzy badaniami stanu techniki, zdolności patentowej, a badaniami czystości patentowej jest to, że w tych badaniach otrzymujesz od rzecznika patentowego opinię, która wskazuje czy Twój pomysł jest czysty pod względem prawnym i czy bezpiecznie będzie wdrożenie go na rynek (komercjalizacja).

Przy okazji (jeśli wcześniej nie opublikowałeś rozwiązania) dowiesz się, czy możesz chronić swój pomysł np. patentem na wynalazek.

Co dają Ci badania czystości patentowej?

Dzięki badaniom czystości patentowej dowiesz się, czy Twój pomysł nie narusza innych patentów, czy wzorów użytkowych i będzie można go bezpiecznie komercjalizować na danych rynkach.

Czy zatem warto jest przeprowadzać badania stanu techniki?

Tak! Jednak podobnie, jak opisałem wcześniej – osobiście uważam, że optymalnie jest przeprowadzić badania stanu techniki, które przeprowadza się na samym początku opracowywania pomysłu. Jeśli jednak o tym zapomniałeś lub nie wiedziałeś, jak bardzo ważne jest sprawdzenie baz patentowych, a już wdrożyłeś nowy produkt – to nawet się nie zastanawiaj, tylko przeprowadzaj badania patentowe czystości patentowej.

Co wyróżnia badania czystości patentowej w stosunku do innych badań?

Badania czystości patentowej różnią się od badań stanu techniki i zdolności patentowej tym, że badania czystości patentowej obejmują wyłącznie bazy patentowe. Nie interesują nas inne publikacje / źródła, które mogą opisywać Twoje rozwiązanie. Celem jest powiedzenie TAK / NIE – naruszasz prawa innych.

Jeśli chodzi o materiały, jakie otrzymujesz od rzecznika patentowego, to będą one wyglądać podobnie, jak w badaniach stanu techniki (wyłącznie obejmujące literaturę patentową). Istotną różnicą jest to, że w sprawozdaniu z badań czystości patentowej znajduje się OPINIA rzecznika, która odpowie na to, czy Twój pomysł narusza czyjeś prawa, czy nie.

Co powinieneś mieć przygotowane, aby zlecić badania czystości patentowej rzecznikowi patentowemu?

Najczęściej klienci przedstawiają rzecznikowi patentowemu:

  • to co już opracowali, szczególnie prototyp, dokumentacje techniczne, opisy – szczególnie opis problemu i tego, jak go rozwiązuje ich produkt/technologia
  • przykładowe urządzenia i firmy, które są ich konkurencją.

Jeśli potrzebujesz pomocy rzecznika patentowego lub kancelarii patentowej, która zrealizuje dla Ciebie badania czystości patentowej, a z nikim takim jeszcze nie współpracujesz to zapraszam Cię do wypełnienia formularza na tej stronie: Zleć badania patentowe czystości patentowej. Z kolei, gdy potrzebujesz kompleksowej pomocy (w tym przygotowanie planu wdrożenia, przemyśleniem finansowania pomysłu – nawet z wkładem własnym 0%)  to zapraszam na konsultację z planem wdrożenia.

Podsumowanie – Badania patentowe czystości patentowej, stanu techniki i zdolności patentowej

W tym artykule dowiedziałeś się, czym są badania patentowe, które realizuje się dla rozwiązań technicznych. Poznałeś też podział tych badań. Wyróżniliśmy badania patentowe stanu techniki, czystości patentowej oraz zdolności patentowej. Wiesz, jakie są różnice i kiedy (tj. na jakim poziomie zaawansowania projektu) najlepiej je zlecić rzecznikowi patentowemu.

Chciałbym, żebyś zapamiętał, że przeprowadzanie badań patentowych to fundament wdrażania nowych produktów i technologii. Jeśli nawet nie chcesz chronić swojego pomysłu np. patentem na wynalazek to powinieneś przeprowadzić badania patentowe. Jeśli chciałbyś poprosić nas o niezobowiązującą wycenę takich prac to zapraszam do wypełnienie formularza na tej stronie: uzyskaj wycenę dla badań patentowych.

Na sam koniec zachęcam do pobrania naszego DARMOWEGO poradnika dla wynalazców, startupów i przedsiębiorców – Poradnik ABC Wynalazcy. Otrzymasz aż 5 dni szkoleń wideo oraz ebooka.

Umów się na konsultacje
Mgr inż. Dawid Pijanka
Dodaj mnie!