Co to jest wzór użytkowy? Koszty wzoru użytkowego.

Strona głównaCo to jest wzór użytkowy? Koszty wzoru użytkowego.
2018-02-03

Co to jest wzór użytkowy? Jakie są koszty wzorów użytkowych? Jakie są różnice pomiędzy wzorem użytkowym, a patentem (zobacz artykuł: Co to jest wynalazek? Co to jest patent?) – Te i inne pytania często zadają nam klienci w trakcie konsultacji. Nie wiem, czy wiesz, ale żeby być wynalazcą – niekoniecznie musisz mieć patent. Często okazuje się, że wystarczy nieco ‘prostszy’ wzór użytkowy.

W tym artykule przedstawię podstawy dotyczące ochrony swoich pomysłów wzorami użytkowymi oraz pewne wady związane z wzorami użytkowymi, o których warto wiedzieć. Odpowiemy sobie na podstawowe pytania: “Czym jest wzór użytkowy?”, „Jakie musisz spełnić wymagania, aby starać się o wzór użytkowy”, „Jakie są koszty uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy?”

A jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o wzorach użytkowych oraz o innych możliwych rodzajach ochrony pomysłów odbierz nasz DARMOWY Poradnik ABC Wynalazcy, na który składa się 5 dni kursu wideo oraz książka (ebook). 

Co to jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy to innowacyjne rozwiązanie techniczne o wyłącznie konstrukcyjnym charakterze – może dotyczyć jedynie budowy, kształtu, czy tzw. zestawienia przedmiotów. Dodatkowo taki pomysł (wynalazek), na który można uzyskać prawa ochronne na wzór użytkowy odznacza się tym, że najczęściej jego cechy istotne nie są wyłącznie widoczne „gołym okiem”, co oznacza, że wymagane jest pokazanie jego budowy wewnętrznej np. stosując przekroje na rysunkach technicznych do dokumentacji patentowej.

Wzorem użytkowym mogą być innowacyjne :

 • maszyny,
 • mechanizmy,
 • gadżety
 • i inne

Czym jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

W prawie własności intelektualnej mówi się, że na wzory użytkowe możemy uzyskać tzw. prawo ochronne. Takim prawem (tylko o innej nazwie i innym zakresie) jest też np. patent na wynalazek. Bardzo istotną cechą, będąca jednocześnie wadą wzorów użytkowych jest to, że nie każdy kraj respektuje wzory użytkowe. Wynika to z ich wewnętrznych przepisów prawa. Nie wszędzie bowiem istnieje nazwijmy to… kategoria wzorów użytkowych.

Czy warto chronić swój pomysł wzorem użytkowym?

Powiem Ci szczerze, że jeśli Twojego pomysłu nie da się zabezpieczyć patentem na wynalazek, bo np. Twój wynalazek nie spełnia wymogów poziomu wynalazczego to warto będzie go zabezpieczyć wzorem użytkowym. Wynika to z tego, że wzory użytkowe stanowią rozwiązania konstrukcyjne, które stosunkowo łatwo jest podrobić (w pewnych uzasadnionych przypadkach zamiast patentu od razu decyduje się na wzór użytkowy).

Tak więc po pierwsze, dzięki nim możesz zabezpieczyć się prawnie przed kradzieżą Twojego technicznego pomysłu przez konkurencję. Dodatkowo prawa ochronne stanowią wartość niematerialną (intelektualną), którą możesz sprzedać lub licencjonować (w formie licencji wyłącznej lub niewyłącznej) – poznaj 3 sposoby zarabiania na pomysłach. Wzory użytkowe stanowią też aktywa trwałe, które można np. amortyzować w spółce.

Z drugiej strony w związku z tym, że wzory użytkowe stanowią tylko jeden wybrany wariant konstrukcji to stosunkowo łatwo je obejść (chyba, że od razu zgłosisz kilka wzorów użytkowych do ochrony). Ponadto nie każdy kraj respektuje ochronę danego rozwiązania technicznego, jako wzór użytkowy i w praktyce nie w każdym kraju będziesz mógł się bronić przed kopiowaniem Twojego pomysłu.

Wzór użytkowy w dofinansowaniach

Warto też wspomnieć, że wzory użytkowe stanową pewnego rodzaju formalny dowód innowacyjności, co jest często wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie unijne. Jeśli zastanawiasz się, czy warto chronić swój pomysł wzorem użytkowym to oczywiście zachęcam Cię do konsultacji ze mną online / telefonie lub na żywo w Rzeszowie. Zawsze po rozmowie przygotowuję plan wdrożenia z uwzględnieniem optymalnego dofinansowania, które może pomóc Ci wdrożyć swój pomysł.

Kiedy Twój pomysł jest wzorem użytkowym?

Bardzo ważne pytanie, od którego należałoby wręcz zacząć jest takie to „Kiedy mój pomysł jest wzorem użytkowym?”

Cóż… aby Twoje rozwiązanie techniczne mogło być chronione prawami ochronnymi na wzór użytkowy musisz spełniać kilka wymogów prawnych:

1. Wzór użytkowy musi być nowy – nowość światowa

Nowość światowa to jeden z najbardziej kluczowych i zarazem najtrudniejszych warunków jakie musi spełniać Twoje rozwiązanie techniczne, aby mogło uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy. W nowości, chodzi o to, że przed datą zgłoszenia Twojego pomysłu do Urzędu Patentowego (tzn. otrzymaniu przez Urząd dokumentacji patentowej) podobna (lub taka sama) idea nie może być podana do wiadomości publicznej, co oznacza, że nikt nie mógł usłyszeć (lub mieć szansy usłyszeć) o czymś podobnym.

Konferencje, targi, testowanie rynku, a nowość wzorów użytkowych

Podobnie, jak w przypadku patentów muszę tutaj znowu wspomnieć, że… wielu przedsiębiorców, czy też indywidualnych wynalazców – często strzela sobie w kolano, ponieważ przed ochroną swojego technicznego rozwiązania w formie wzoru użytkowego pokazuje na targach lub testuje – próbuje sprzedawać np. na stronach internetowych swój wynalazek (wzór użytkowy).

Wówczas myślą, że jeśli się okaże, że jest na niego popyt to wtedy – gdy pomysł zarobi sam na siebie – dokonają jego ochrony… Jak się jednak okazuje to zgodnie z tym co w/w napisałem: świat już się dowiedział o Twoim rozwiązaniu (potencjalnym wzorze użytkowym) i niestety taka ochrona jest niemożliwa (choć muszę też wspomnieć, że są pewne wyjątki… ale to inny temat).

Tzn. jest możliwa, ale w przypadku sporu konkurencja może Ci bardzo łatwo unieważnić taki wzór.

Podsumowując: Jeśli masz innowacyjny pomysł o charakterze konstrukcyjnym – pomysł na wynalazek, który możesz ochronić patentem lub wzorem użytkowym to nigdzie go nie publikuj (np. facebook, strona internetowa, targi)!

2. Wzór użytkowy musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym

Ochronie wzorem użytkowym może podlegać jedynie fizycznie wykonany przedmiot lub złożenie poszczególnych części – element o tzw. postaci trwałej. Nie da się uzyskać praw ochronnych na wzór użytkowy na nowe technologie, sposoby produkcji, algorytmy, elektroniczne układy, receptury itp.… Wtedy możesz się ubiegać o patent na wynalazek. (zobacz artykuł: Co to jest wynalazek? Co to jest patent?)

3. Wzór użytkowy musi nadawać się do przemysłu – przemysłowa stosowalność

Bardzo oczywisty warunek, który w wolnym tłumaczeniu oznacza, że Twój pomysł powinien dać się wykonać przy użyciu aktualnie posiadanych technologii wytwórczych i produkcyjnych…

Istotnym jest też to, żebyś sprawdził, czy Twoja innowacyjna konstrukcja da się złożyć (brew pozorom, często konsultując z klientem jego pomysł okazuje się, że niektóre podzespoły wymagają przeprojektowania, ponieważ okazuje się, że projektu nie da się poskładać lub po prostu wykonać).

4. Wzór użytkowy musi spełniać pewne wymogi moralno-obyczajowe

Będąc wynalazcą musisz pogodzić się z tym, że nie da się chronić prawnie wszystkiego ☹ (niezależnie, czy mówimy o patencie, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, czy znaku towarowym). Niektóre pomysły – te sprzeczne z porządkiem publicznym nie mogą być poddane chronione. Wynika to jasno z przepisów prawa.

Pozwól, że sparafrazuję fragment jednego artykułu ustawy prawo własności przemysłowej, który mówi o tym, że nie da się ochronić w formie wzoru użytkowego – rozwiązań o postaci trwałej związanych z:

 • Metodami klonowania ludzi,
 • Metodami i technikami modyfikacji genów zarodków człowieka,
 • Metodami stosowania zarodków, czy embrionów ludzkich, jako elementów przemysłowych i handlowych itp.
 • I innych.

Jeśli jesteś więc drugim szalonym doktorem Frankenstein to muszę Cię zmartwić…
Niestety nie da się chronić prawnie tak zaawansowanych (i niestandardowych) pomysłów.

Jak ochronić swoje pomysły wzorem użytkowym?

Ok… skoro wiemy czym jest Twój wzór użytkowy to myślę, że warto będzie opowiedzieć Ci w prosty, przystępny sposób – jak możesz chronić swoje pomysły wzorem użytkowym tj. jaka jest procedura ochrony rozwiązań o charakterze technicznym – konstrukcyjnym. Zacznijmy od samego początku, czyli…

1. Identyfikacja – mój pomysł to wzór użytkowy

Po pierwsze, powinieneś się upewnić, że Twoje rozwiązanie to wzór użytkowy. W tym celu najlepiej skontaktować się z rzecznikiem patentowym. Odpowie Ci on na pytanie, czy Twój pomysł nadaje się do ochrony wzorem użytkowym lub zaproponuje inny rodzaj ochrony (np. patent na wynalazek).Jeśli nie masz swojego rzecznika patentowego i chciałbyś nawiązać współpracę z nami to zachęcam Cię do kontaktu na kontakt@wynalazca.tv.

Gdy okaże się, że Twój mechanizm spełnia w/w warunki na wzór użytkowy, to następny krok to…

2. Badania patentowe, czyli sprawdzanie warunku nowości

Warunek nowości światowej wzorów użytkowych, o którym wyżej pisałem jest bardzo trudny do spełnienia. Aby dowiedzieć się, czy masz szansę ubiegać się o ochronę musisz przeprowadzić badania patentowe – wstępne lub od razu… profesjonalne.

Wstępne badania patentowe

Wstępne badania patentowe dla Twojego wzoru użytkowego możesz przeprowadzić samodzielnie. Nie ma tutaj żadnej filozofii… Wystarczy, że wejdziesz na wyszukiwarkę Google i zaczniesz szukać informacji na temat podobnych rozwiązań technicznych – polecam też sprawdzić Aliexpress oraz YouTube.

Jeśli nic nie znajdziesz przechodzisz do kolejnego kroku (profesjonalne badania patentowe). Jeśli okaże się, że ktoś stworzył coś podobnego – skontaktuj się ze swoim rzecznikiem patentowym i omów te podobne rozwiązania. Oczywiście zachęcam Cię w tym miejscu do współpracy z nami, jeśli nie masz jeszcze własnego rzecznika patentowego.

Profesjonalne badania zdolności patentowej

Badania takie wykonuje rzecznik patentowy. Sprawdza on wówczas w specjalistycznych bazach patentowych, czy ktoś chroni już podobne rozwiązanie i przekazuje Ci raport – sprawozdanie (przynajmniej, tak jest w biurze patentowym INICJATOR.pl), w którym stwierdza, że ostateczny wynik badań jest pozytywny (możesz przejść do kolejnego etapu) lub negatywny (trzeba zmienić konstrukcję, zastosować inne techniki – w tym może pomóc Ci nasze biuro projektowo-wynalazcze CSTNG.pl).

Co przygotować do opracowania dokumentacji patentowej i
przeprowadzenia badań patentowych?

Jak wspomniałem wcześniej wzory użytkowe to maszyny, urządzenia, mechanizmy, zestawy urządzeń. Dla rzecznika patentowego do przeprowadzenia badań patentowych powinieneś przygotować następujące materiały:

 • Rysunek techniczny przedstawiający wyrób w całości
 • Rysunek techniczny przedstawiający poszczególne części
 • Przekroje techniczne
 • Szczegóły techniczne

Dodatkowo do przygotowania dokumentacji patentowej do zgłoszenia wzoru użytkowego należy dostarczyć:

 • Opis zalet, które posiada Twoje rozwiązanie
 • Opis tego, czym Twoje rozwiązanie różni się od tych dostępnych na rynku
 • Podać kompletne nazewnictwo techniczne (niepotoczne) wszystkich części składowych rozwiązania (numeracja na rysunku technicznym złożeniowym lub schematach blokowych wraz z opisem

3. Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego

Jeśli badania patentowe (wstępne lub profesjonalne), które zostały przeprowadzone dla Twojego wzoru użytkowego zakończyły się wynikiem pozytywnym, to wreszcie możesz przejść do tworzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla swojego wzoru użytkowego.

Dokumentacja dla wzorów użytkowych składa się z kilku części, przy czym najważniejsze z nich to:

 • opis wzoru użytkowego z zastrzeżeniami ochronnymi
 • dokumentacja rysunkowa

Opis wzoru użytkowego z zastrzeżeniami ochronnymi

Opis wzoru użytkowego z zastrzeżeniami ochronnymi to część opisowa dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego. Realizuje się go na podstawie dokumentacji rysunkowej. Aby dobrze go przygotować powinieneś skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który zoptymalizuje zakres ochrony. Mówię o tym, bo czasami widuje się samodzielnie napisane przez wynalazców lub przedsiębiorców różne patenty lub wzory użytkowe, które można bardzo łatwo obejść. Ostatecznie takie prawo jest bardzo mało warte.

Dokumentacja rysunkowa dla wzoru użytkowego

Dokumentacje rysunkowe do dokumentacji zgłoszeniowej dla wzoru użytkowego stanowią rysunki techniczne. Najczęściej w takim celu korzysta się ze specjalistycznych programów komputerowych, w których na początku ‘buduje się’ modele 3d, a następnie na ich podstawie tworzy dokumentacje rysunkowe złożeniowe (cały podzespół) lub dokumentacje poszczególnych części, wchodzących w skład Twojego wzoru użytkowego. Warto wiedzieć, że korzystając z usług inżyniera, konstruktora – powinieneś zapytać go, czy umie on przygotowywać dokumentacje pod zgłoszenia patentowe i je optymalizować.

4. Wysłanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego

Gdy biuro projektowe oraz rzecznik patentowy przygotują dla Ciebie zoptymalizowaną dokumentację zgłoszeniową wzoru użytkowego, to po jej zatwierdzeniu prze Ciebie następuje etap ostatecznego wysłania jej do wybranego Urzędu Patentowego.

Data otrzymania tej dokumentacji przez Urząd to tzw. data zgłoszenia wzoru użytkowego. Warto wiedzieć, że na prawa ochronne na wzór użytkowy możesz czekać 2-3 lata (lub więcej), aczkolwiek to od wspomnianej daty zgłoszenia możesz już publicznie używać oraz zarabiać na swoim wzorze użytkowym.

Czas i zakres ochrony praw ochronnych na wzór użytkowy

Ochrona wzoru użytkowego trwa do 10 lat od daty zgłoszenia. Warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie okresowych opłat urzędowych, które musisz wnosić za kolejne okresy ochrony.

Jeśli chodzi o zakres ochrony wzoru użytkowego, to wzory możesz chronić:

 • tylko w Polsce – procedura krajowa
 • tylko w krajach, które respektują prawa ochronne na wzór użytkowy

KOSZTY wzoru użytkowego

Koszty wzoru użytkowego ( tj. zdobycia praw ochronnych na wzór użytkowy) to dość trudne zagadnienie, bo koszty takie zależą od skomplikowania Twojego rozwiązania, czy chociażby zakresu ochrony…

Ogólnie koszty uzyskiwania praw ochronnych na wzór użytkowy dzielimy na dwie grupy:

 • Koszty urzędowe
 • Koszty usług:
  • rzecznika patentowego
  • biura projektowo-wynalazczego

1. Koszty urzędowe za wzór użytkowy

Koszty urzędowe za wzór użytkowy (uzyskiwanie praw ochronnych na wzór użytkowy) to opłaty, które uiszczasz w wybranym (wybranych) Urzędzie Patentowym (Urzędach Patentowych) danego kraju. Ostateczne kwota zależy od tego na jakie kraje się zdecydujesz.

Najlepiej pokażę Ci orientacyjne koszty, dla przypadku, w którym zdecydowalibyśmy się na ochronę pomysłu – uzyskanie praw ochronnych na wzór użytkowy w Polsce (ochrona tylko na terenie RP)

Orientacyjne koszty urzędowe Polskiego Urzędu Patentowego za ochronę wzoru użytkowego na terenie RP:

550* zł (za zgłoszenie wniosku (dokumentacji zgłoszeniowej) o udzielenie praw ochronnych na wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym RP)

+250** zł (wpłacane po uzyskaniu praw ochronnych na wzór użytkowy – opłata za trzy pierwsze lata ochrony, później płacimy opłaty okresowe za ‘utrzymanie wzoru użytkowego w mocy’)

= 800 zł

*koszty związane z dokonaniem zgłoszenia wzoru użytkowego

http://www.uprp.pl/oplaty-zgloszeniowe/Lead05,167,1718,4,index,pl,text/

**koszty związane z utrzymaniem praw ochronnych na wzór użytkowy

http://www.uprp.pl/wnoszenie-oplat- za-ochrone- wynalazkow-i- wzorow-uzytkowych/Lead05,538,1733,4,index,pl,text/

Przypomnę Ci ponownie w tym miejscu, że na uzyskanie praw ochronnych na wzór użytkowy w Polsce będziesz musiał czekać jakieś 2 – 3 lata. To od tzw. daty zgłoszenia wniosku – wysłaniu do odpowiedniego Urzędu Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej możesz już promować swój pomysł, badać rynek, szukać inwestora, rozpocząć produkcję itp.

Uzyskanie praw ochronnych na wzór użytkowy w innych krajach stanowią często podobne kwoty (aczkolwiek liczone np. w euro), przy czym dochodzą nam jeszcze do tego opłaty rzecznika patentowego danego kraju.

2. Koszty za usługi rzecznika patentowego za ochronę pomysłu – wzór użytkowy

Koszty rzecznika patentowego za przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej są… różne. To wszystko zależy od wykształcenia (inżynieryjne i prawnicze lub głównie prawnicze), doświadczenia, renomy, istnienia kancelarii na rynku itd.

U nas na koszty rzecznika patentowego składają się:

 • profesjonalne badania patentowe,
 • przygotowanie opisu do dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego (nie uwzględnia rysunków – tym zajmuje się nasze biuro projektowe).

3. Koszty za usługi biura projektowo-wynalazczego za projekt techniczny wzoru użytkowego

Kolejny koszt to usługi biura projektowego (lub biura projektowo-wynalazczego). Teoretycznie dokumentację techniczną możesz przygotować sam stosując programy opisane wyżej, chociaż tutaj podobnie, jak w przypadku opisu patentowego warto skorzystać z usług  inżyniera i/lub designera 3d, który zna się na prawie patentowym i wie, jak optymalizować dokumentacje rysunkowe pod zgłoszenia patentowe.

Jeśli nie chcesz daleko szukać to oczywiście zapraszam Cię do skorzystania z usług naszego działu projektowego, który na codzień projektuje wynalazki oraz wzory przemysłowe. Dzięki współpracy naszego działu projektowego z działem własności przemysłowej możemy na bieżąco konsultować Twoje rozwiązanie techniczne i optymalizować z rzecznikiem patentowym projekt, tak byś miał pewność, że dokumentacja została sporządzona najlepiej – jak się da.

Oczywiście, jeśli jesteś w stanie poradzić sobie z inżynieryjnymi lub designerskimi sprawami sam to nie potrzebujesz takich usług.

Podsumowanie – Co to jest wzór użytkowy? Koszty wzoru użytkowego

Wierzę, że w tym artykule dowiedziałeś się czym jest wzór użytkowy oraz jakie są orientacyjne koszty urzędowe wzoru użytkowego. Ponadto mogłeś zapoznać się, jak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o prawo ochronne na wzór użytkowy oraz jaki jest maksymalny czas ochrony. Jeśli po przeczytaniu tego wpisu masz jeszcze jakieś pytania to pamiętaj, że możesz do nas napisać na: kontakt@wynalazca.tv

A jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o wzorach użytkowych oraz o innych możliwych rodzajach ochrony pomysłów odbierz nasz DARMOWY Poradnik ABC Wynalazcy, na który składa się 5 dni kursu wideo oraz książka (ebook). 

Podstawa prawna – wzory użytkowe

Na sam już koniec … poniżej możesz zapoznać się z fragmentem pochodzącym z ustawy:
prawo własności przemysłowej i intelektualnej wyjaśniającym czym są wzory użytkowe:

Art. 94.

1. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

2. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Art. 95.

1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Art. 96. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Art. 97.

1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 31–33.

2. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie.

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania, jak również przedmiotu składającego się z części organicznie lub funkcjonalnie związanych ze sobą.

Art. 98. Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 99.

1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

2. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, za-strzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

Art. 100.

1. Do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 25, 28, 29, 35–37, 39–52, 55–60, 62, 66–75, 76–90 i 92.

2. W przypadku wzoru użytkowego okres przewidziany w art. 60 wynosi dziesięć lat.

Art. 101.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wzory użytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajności.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wzoru użytkowego, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, uwzględniając w szczególności sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Mgr inż. Dawid Pijanka
Dodaj mnie!