Wynalazki na sprzedaż: Urządzenia medyczne do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo

Strona głównaWynalazki na sprzedaż: Urządzenia medyczne do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo
2019-01-11

Urządzenia do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo stanowią dwa koncepty wynalazku, będącego zupełną nowością na rynku w branży medycznej i opiekuńczej na świecie!

Wynalazki te rozwiązują wiele dotychczasowych problemów pielęgniarek i pielęgniarzy. Zgłoszono je do ochrony do Urzędu Patentowego jako patenty na wynalazki i aktualnie poszukiwany jest inwestor lub firma, która zechce wdrożyć niniejsze innowacyjne, czyste patentowo projekty w ramach własnej inwestycji lub kapitału pochodzącego z dofinansowania (więcej informacji: kontakt@wynalazca.tv).

Niniejsze wynalazki mają odpowiednio niwelować wszelkie problemy związane z czynnością wymiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo i maksymalnie ułatwiać tą czynność opiekunom bez narażania pacjentów na dyskomfort i ból. Twórcą niniejszego wynalazku opracowanego we współpracy z WynalazcaTV jest Iwona Kisiel – doświadczona opiekunka osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kliknij, aby przejść do podsumowania i skrótu opisu

Twórca wynalazku i historia jego powstania

Twórcą wynalazków medycznych (urządzeń do zmiany pieluch) jest Iwona Kisiel – pedagog oraz opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Pracując przez 6 lat w Niemczech była w stanie dokładnie poznać problemy związane z opieką nad pacjentami w branży medyczno-opiekuńczej.

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu odkryła, że na rynku nie ma żadnego prostego urządzenia, które pomogłoby opiekunom osób niepełnosprawnych w wymagającej fizycznie czynności – wymianie pieluch.

Poszukując pomocy w realizacji swojej idei trafiła na nasz zespół – ekipę wynalazca.tv. Iwona skontaktowała się z nami i dowiedziała się więcej o naszej usłudze tworzenia wynalazków i tak ostatecznie udało się nam wspólnie opracować i ochronić kilka rozwiązań w postaci dwóch zgłoszeń patentowych, które opisano poniżej.

Jej projekty mają na celu ułatwić pracę zarówno wolontariuszy, pracowników ośrodków medycznych, jak i osób zajmujących się chorymi bezpośrednio w domach. Ma to być możliwe dzięki małym rozmiarom wynalazków medycznych i ich poręczności, co pozwoli na ich przenoszenie z miejsca na miejsce.

Problematyka rozwiązywana przez wynalazek

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo jest niezwykle szlachetną i godną podziwu aktywnością, jednak może powodować ogromne zmęczenie fizyczne opiekuna, a tym samym zmniejszyć efektywność oraz jego zaangażowanie. Przykładową czynnością wymagającą siły fizycznej jest wymiana pieluchy, która naraża pielęgniarki lub pielęgniarzy na bóle kręgosłupa (wynika z dźwigania pacjentów), a nierzadko czynność ta wymaga nawet kilku opiekunów do jednego pacjenta. 

Przebieranego pacjenta należy podnieść, wyciągnąć spod niego zużytą pieluchę, założyć nową czystą pieluchę, a następnie przywrócić do wcześniejszej pozycji. Warto zauważyć, że czynność ta jest wielokrotnie wykonywana w ciągu jednej zmiany przez jednego pracownika opiekującego się wieloma pacjentami w placówkach takich jak:

 • szpitale i hospicja,
 • domy opieki nad osobami starszymi,
 • placówki opieki paliatywnej,
 • placówki zajmujące się opieką nad ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • w domach prywatnych (pod opieką członka rodziny lub wynajętego opiekuna).

Problemy pacjentów

Trzeba też dodać, że wymiana pieluch, nie jest przyjemna dla pacjenta, szczególnie jeśli opiekun ma duże problemy z tą czynnością – “To ogromnie stresuje pacjenta” – mówi twórca wynalazku.

Kolejnym ważnymi czynnikami są: fizyczny dyskomfort i ból pacjenta, które mają szczególne znaczenie u pacjentów powypadkowych, u których przemieszczanie ciała (na przykład w trakcie wymiany pieluch) wiąże się z nierzadko intensywnym bólem.

Problemy opiekunów

Wracając jednak do samych opiekunów wspomniano, iż wymiana pieluch powoduje ich znaczne wyczerpanie fizyczne. To w efekcie prowadzi do zmniejszenia wydajności pielęgniarzy lub pielęgniarek oraz ich niechęć w podejmowaniu czynności wymiany pieluch.

Niekorzystnym parametrem związanym z wymianą pieluch jest czas. Obecnie nawet ta pozornie prosta czynność, nawet wykonywana profesjonalnie jest bardzo czasochłonna i wymaga doświadczenia zawodowego.

Nierzadko wymiana pieluch odbywa się kosztem zdrowia opiekuna. Ze względu na charakter obciążenia, na największe obciążenia narażony jest kręgosłup opiekuna. Coraz częściej opiekunowie, szczególnie z dłuższym stażem narzekają na silne bóle pleców, a to powoduje, że ponowna chęć pomocy staje się problematyczna lub w ekstremalnych przypadkach niemożliwa.

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wynalazek:

 • problemy pacjentów:
  • duży stres
  • bóle
  • dyskomfort
 • problemy opiekunów:
  • znaczny wysiłek fizyczny
  • zmniejszenie wydajności
  • niechęć w podejmowaniu opisanych czynności
  • wymaga dużo czasu i doświadczenia
  • silne bóle kręgosłupa

Cel wynalazku

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji urządzenia do zmiany pieluch osobom niepełnosprawnym ruchowo, starszym i niedołężnym, który umożliwiał będzie komfortowe (zarówno dla pacjenta, jak i dla opiekuna) podnoszenie lędźwi takiej osoby podczas  wymiany  pieluchy i jednocześnie utrzymywać będzie je w górze, aż do zakończenia wszystkich czynności związanych z tą zmianą.

Dodatkowo zakłada się, że urządzenie ma być możliwie tanie w produkcji, proste w obsłudze, lekkie i poręczne.

Znane rozwiązania – stan techniki

Opis patentowy JPH10229994A

Znane jest z japońskiego opisu patentowego JPH10229994A urządzenie do zmiany pieluch dla dorosłych składające się z korpusu w postaci poduszki powietrznej, umieszczanej na materacu pod lędźwiami pacjenta oraz osobnej podpory na nogi. Po umieszczeniu nóg pacjenta odpowiednio na prawej i lewej podporze dokonuje się nadmuchania przy pomocy pompy powietrznej korpusu poduszki powietrznej poprzez zabezpieczany korkiem otwór, w  skutek czego nogi pacjenta unoszone są ku górze. Po dokonaniu zmiany pieluchy powietrze poprzez otwór z rozłączoną pompą opuszcza korpus, obniżając talię tego pacjenta do pozycji początkowej.

Opis patentowy CN204501361U

Znane jest także z chińskiego opisu wzoru użytkowego CN204501361U urządzenie do podnoszenia jednej lub obu nóg pacjenta składające się z profilowego nadmuchiwanego dwukomorowego korpusu mającego kształt klina umieszczanego pod lędźwiami pacjenta posiadającego dwa wgłębienia pod nogi pacjenta, przy czym każda z tych komór posiada dwa otwory – wprowadzający i wyprowadzający powietrze do ich wnętrza. Podnoszenie pacjenta odbywa się poprzez wprowadzenie powietrza kolejno do dolnej i górnej komory powodując uniesienie jego lędźwi ku górze.

Wady znanych rozwiązań według stanu techniki

Niedogodnością wynalazków znanych ze stanu techniki jest konieczność wykorzystania pomp powietrza oraz skomplikowana budowa i obsługa tych urządzeń. Warto dodać, że istnieją też inne urządzenia, które umożliwiają podnoszenie pacjenta, które są zintegrowane z łóżkiem (windy i wyciągi), jednak nie nawiązują one do idei i celu naszego rozwiązania, ponieważ nie są one mobilne, tanie w produkcji i proste w obsłudze.

Budowa wynalazku i warianty wykonania

Wynalazek Iwony Kisiel został zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako dwa osobne zgłoszenia patentowe w kilku wariantach wykonania. Dzięki temu osiągnięto bardzo szeroki zakres ochrony zawierający zarówno proste, tanie w produkcji mechanizmy manualne, jak również bardziej zaawansowane mechanizmy umożliwiające prace półautomatyczne.

Wynalazek wg koncepcji pierwszej (pierwsze zgłoszenie patentowe):
Łopatka do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo

wynalazek na sprzedaz lopatka do zmiany pieluch
Wynalazek na sprzedaż: Łopatka do zmiany pieluch

Wynalazek według pierwszej koncepcji to profilowana łopatka wykonana z wytrzymałego tworzywa, która została zaprojektowana w ostatecznie trzech różnych wariantach wykonania dla pierwszego zgłoszenia patentowego.

Koncepcja ta wyróżnia się prostotą w budowie, lekkością, mobilnością oraz tanią produkcją.

Zasada działania urządzenia według tej koncepcji wynalazku polega na tym, że po lekkim uniesieniu nóg osoby niepełnosprawnej lub ugięciu ich w stawie kolanowym, urządzenie dzięki swojemu unikalnemu kształtowi i odpowiednio wygiętymi jego powierzchniami (1, 2, 3), pozwala na płynne wsunięcie go pod osobę niepełnosprawną przy pomocy jedynie jednej ręki operatora w czasie trzymania antypoślizgowego i ergonomicznego uchwytu (4).

Wynalazek pozwala zarazem na podniesienie tej osoby do góry, a także na utrzymywanie jej w takiej pozycji do czasu wykonania (za pomocą drugiej wolnej ręki tego operatora) wszystkich czynności związanych z wymianą pieluchy. Dodatkowe zastosowanie układu tocznego w postaci rolek obrotowych (5), a także dodatkowo wspomaganego ich obrotu poprzez połączenie jednej z tych rolek przekładnią pasową silnika zminimalizowało siłę, jaką operator tego przyrządu musi włożyć do umieszczenia go pod pacjentem.

Wariant nr 1 wynalazku medycznego – łopatka manualna

Wariant pierwszy koncepcji podstawowej wynalazku medycznego stanowi profilowaną łopatkę manualną (bez wykorzystania silników i elementów ruchomych). Główne części składowe stanowią:

 • uchwyt,
 • profilowana podstawa.

Łopatka dzięki swej unikalnej budowie umożliwia płynne wsunięcie jej pod osobę niepełnosprawną. Wystarczy lekko unieść nogi i za pomocą jednej ręki, przy użyciu nieznacznej siły (przy pomocy jedynie jednej ręki operatora) można wsunąć łopatkę, podnieść pacjenta i utrzymać go w takiej pozycji do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z wymianą pieluchy.

Wariant nr 2 wynalazku medycznego – łopatka manualna z rolkami

Wariant drugi koncepcji podstawowej wynalazku medycznego stanowi taką samą profilowaną łopatkę, jak pierwszy wariant wykonania, przy czym jej dolna powierzchnia posiada prostopadłościenne wybranie, w którym umieszczony jest zestaw rolek tocznych. Główne części składowe stanowią:

 • uchwyt,
 • profilowana podstawa z zestawem rolek.

Łopatka podobnie jak w wariancie pierwszym umożliwia wykonanie podobnych czynności, przy czym rolki w podstawie łopatki zmniejszają znacząco opory podczas wsuwania podstawy łopatki pod lędźwie pacjenta. W efekcie operator nie musi używać takiej siły, jak w przypadku wariantu pierwszego, dzięki czemu nie zmęczy się i jego efektywność pracy będzie stosunkowo większa.

Wariant nr 3 wynalazku medycznego – łopatka z napędzanymi elektrycznie rolkami

Wariant trzeci koncepcji podstawowej wynalazku medycznego stanowi taką samą profilowaną łopatkę, jak drugi wariant wykonania, przy czym wariant ten posiada dodatkową, cylindryczną obudowę z umieszczonym w niej silnikiem elektrycznym zasilanym przez akumulator. W środku wynalazku znajduje się koło pasowe połączone za pomocą paska napędowego z pierwszą rolką obrotową wchodzącą w skład zestawu rolek.

chwyt ręczny tego przyrządu wyposażony jest w dźwignię, przy czym dźwignia ta steruje prędkością obrotu silnika elektrycznego, a tym samym prędkością obrotową napędzanych rolek. Główne części składowe stanowi:

 • uchwyt z możliwością regulowania prędkości obrotowej rolek,
 • profilowana podstawa z napędzanymi rolkami.

Łopatka podobnie, jak w wariancie drugim umożliwia wykonanie podobnych czynności, przy czym elektrycznie napędzane rolki w podstawie łopatki zmniejszają jeszcze bardziej niż w przypadku wariantu drugiego opory podczas wsuwania podstawy łopatki pod lędźwie pacjenta. W efekcie operator nie musi używać prawie w ogóle żadnej siły, dzięki czemu nie zmęczy się i jego efektywność pracy będzie bardzo wysoka.

Wynalazek wg koncepcji drugiej (drugie zgłoszenie patentowe):
Urządzenie do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo

wynalazek na sprzedaz urzadzenie do zmiany pieluch
Wynalazek na sprzedaż: Urządzenie do zmiany pieluch

Wynalazek według drugiej koncepcji to półautomatyczne urządzenie, które składa się z trzech zasadniczych elementów: dwóch modułów o profilu klinowym oraz łącznika tych modułów. Wszystkie elementy wykonano z wytrzymałego tworzywa i ostatecznie zaprojektowano cztery różne warianty wykonania dla tego drugiego zgłoszenia patentowego.

Koncepcja wyróżnia się prostotą w obsłudze, automatyzacją procesu unoszenia pacjenta, wysoką wytrzymałością i możliwością przenoszenia urządzenia z miejsca na miejsce (od pacjenta do pacjenta).

Zasada działania urządzenia według tej koncepcji wynalazku polega na tym, że po lekkim uniesieniu nóg osoby niepełnosprawnej lub ugięciu ich w stawie kolanowym, operator wsuwa urządzenie powierzchniami skośnymi (1), a następnie uruchamia urządzenie.  Włączając silniki elektryczne, wprowadza w ruch odpowiednio rolki obrotowe lub taśmy (2) znajdujące się na powierzchni dolnej (napędowej) i górnej (unoszącej pacjenta) modułu, powodując stopniowe przesuwanie się urządzenia do przodu pod pacjenta i unoszenie jego lędźwi na wysokość odpowiednią do bezproblemowej wymiany pieluchy.

Dodatkowe, ważne cechy tego wynalazku

Warto zaznaczyć, że urządzenie jest wyposażone w specjalną powierzchnię boczną (3), znajdującą się na zewnętrznej części każdego modułu, zapobiegającą przed zsunięciem się nóg pacjenta w czasie jego unoszenia.

Dodatkowo dla odpowiednich wariantów wykonania łączniki posiadają możliwość teleskopowej regulacji długości łącznika (4), co umożliwia dostosowanie odległości pomiędzy modułami dla danego pacjenta, a dzięki specjalnemu przegubowi (5) możliwy jest niezależny obrót tych modułów, co ułatwia dostosowanie się urządzenia do powierzchni łóżka i ciała pacjenta.

Cała konstrukcja urządzenia zapewnia niezbędną przestrzeń do usunięcia starej pieluchy i założenia nowej.

Wariant nr 1 wynalazku medycznego – urządzenie z dwoma modułami z rolkami i ruchomym łącznikiem

Wariant pierwszy koncepcji podstawowej wynalazku medycznego stanowią dwa profilowane moduły o klinowym kształcie, które są ze sobą połączone ruchomym łącznikiem. Moduły posiadają zestaw rolek obrotowych zarówno na powierzchni górnej (rolki unoszące pacjenta), jak i powierzchni dolnej (rolki napędowe). W środku modułów znajdują się silniki napędowe i pozostała elektronika. Główne części składowe stanowią:

 • dwa profilowe moduły wyposażone w zestaw rolek: górny i dolny,
 • ruchomy łącznik.

Ruchomy łącznik pozwala dostosować odległość między modułami (zapewnia komfort pacjentowi) i umożliwia niezależny od siebie obrót modułów (wynalazek dostosowuje się do łóżka i ciała pacjenta). Wynalazek umożliwia półautomatyczne podniesienie pacjenta w celu wymiany pieluchy. W momencie włączenia urządzenia uruchamiają się rolki, które automatycznie podnoszą lędźwie pacjenta – wynalazek wsuwa się pod pacjenta jednocześnie unosząc go.

Można powiedzieć, że dzięki temu urządzeniu pielęgniarz lub pielęgniarka nie wykonuje żadnej pracy fizycznej związanej z podnoszeniem pacjenta.

Wariant nr 2 wynalazku medycznego – urządzenie z dwoma modułami z taśmami i ruchomym łącznikiem

Wariant drugi drugiej koncepcji wynalazku medycznego stanowi takie same, jak w wariancie pierwszym dwa profilowane moduły o klinowym kształcie, które są ze sobą połączone ruchomym łącznikiem, przy czym moduły te zamiast rolek posiadają dwie taśmy – jedną na powierzchni górnej (taśma unosząca pacjenta), a drugą na powierzchni dolnej (taśma napędowa). W środku modułów znajdują się silniki napędowe i pozostała elektronika. Główne części składowe stanowią:

 • dwa profilowe moduły wyposażone w taśmę górną i dolną,
 • ruchomy łącznik.

Wynalazek podobnie, jak w wariancie pierwszym, dzięki swojej budowie i ruchomemu łącznikowi umożliwia wykonanie podobnych czynności, przy czym  zamiast rolek zastosowano ruchome taśmy.

Można powiedzieć, że dzięki temu urządzeniu pielęgniarz lub pielęgniarka nie wykonuje żadnej pracy fizycznej związanej z podnoszeniem pacjenta.

Newsletter ABC Wynalazcy!

Wariant nr 3 wynalazku medycznego – urządzenie z dwoma modułami z rolkami i nieruchomym łącznikiem

Wariant trzeci drugiej koncepcji wynalazku medycznego stanowi takie same, jak w wariancie pierwszym dwa profilowane moduły o klinowym kształcie, które posiadają zestawy napędowych rolek zarówno na powierzchni górnej (rolki unoszące pacjenta), jak i powierzchni dolnej (rolki napędowe), przy czym moduły te są ze sobą połączone nieruchomym łącznikiem. W środku modułów znajdują się silniki napędowe i pozostała elektronika. Główne części składowe stanowią:

 • dwa profilowe moduły wyposażone w zestaw rolek: górny i dolny,
 • nieruchomy łącznik.

Wynalazek podobnie, jak w wariancie pierwszym umożliwia wykonanie podobnych czynności, przy czym ze względu na nieruchomy łącznik wariant ten nie umożliwia dostosowania odległości pomiędzy modułami do rozmiarów pacjenta i nie pozwala na niezależny od siebie obrót modułów (wynalazek nie dostosowuje się do łóżka i ciała pacjenta).

Można jednak powiedzieć, że dzięki temu urządzeniu pielęgniarz lub pielęgniarka nie wykonuje żadnej pracy fizycznej związanej z podnoszeniem pacjenta.

Wariant nr 4 wynalazku medycznego – urządzenie z dwoma modułami z taśmami i nieruchomym łącznikiem

Wariant czwarty drugiej koncepcji wynalazku medycznego stanowi takie same, jak w wariancie pierwszym dwa profilowane moduły o klinowym kształcie, które posiadają taśmy zarówno na powierzchni górnej (taśma unosząca lędźwie pacjenta), jak i powierzchni dolnej (taśma napędowa), przy czym moduły te są ze sobą połączone nieruchomym łącznikiem. W środku modułów znajdują się silniki napędowe i pozostała elektronika. Główne części składowe stanowią:

 • dwa profilowe moduły wyposażone w taśmę górną i dolną,
 • nieruchomy łącznik.

Wynalazek podobnie, jak w wariancie pierwszym umożliwia wykonanie podobnych czynności, przy czym ze względu na nieruchomy łącznik wariant ten nie umożliwia dostosowania odległości pomiędzy modułami do rozmiarów pacjenta i nie pozwala na niezależny od siebie obrót modułów (wynalazek nie dostosowuje się do łóżka i ciała pacjenta).

Można jednak powiedzieć, że dzięki temu urządzeniu pielęgniarz lub pielęgniarka nie wykonuje żadnej pracy fizycznej związanej z podnoszeniem pacjenta.

Zalety wynalazku

Zalety związane z używaniem wynalazku medycznego:

 • wymiana zużytej pieluchy i bielizny dolnej części ubrania pacjenta oraz wykonanie innych zabiegów pielęgnacyjnych przez opiekuna (np. pielęgniarkę) nie będzie wyczerpującym zadaniem wymagającym sporej siły,
 • pielęgniarki i pielęgniarze nie będą narażeni na silne bóle kręgosłupa, które czasami uniemożliwiają dalsze prace,
 • opiekunowie chętniej będą wykonywać czynność wymiany pieluch, realizować poszczególne zadania szybciej i w efekcie ich efektywność pracy wzrośnie,
 • bardzo łatwy w transporcie z pomieszczenia do pomieszczenia (wystarczy kilka urządzeń na dany oddział geriatrii),
 • nie trzeba będzie posiadać doświadczenia zawodowego, ponieważ wynalazek ułatwia całą procedurę wymiany pieluchy i jest bardzo prosty w obsłudze,
 • pomocny w leczeniu odparzeń i odleżyn, szczególnie, gdy wymagane będzie pozostawienie nóg pacjenta w pozycji wyższej niż jego głowa (dot. koncepcji 2),
 • wynalazek medyczny do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo nie będzie wymagał podłączenia do innych dodatkowych systemów w pomieszczeniu.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku medycznego:

 • szeroka ochrona patentowa (dwa zgłoszenia z wieloma wariantami wykonania),
 • nowość na rynku – nie ma nigdzie podobnego rozwiązania, jak prezentowane tutaj,
 • koncepcja 1 wynalazku: to proste, tanie w produkcji rozwiązanie (wystarczy wtryskarka i podstawowe narzędzia obróbcze),
 • koncepcja 2 wynalazku: to również proste lecz bardziej skomplikowana mechanizmy, które jednak umożliwiają wdrożenie automatyki do urządzenia,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
  • badania i rozwój,
  • wzornictwo przemysłowe,
  • kredyty technologiczne,
  • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu wynalazku),
  • szybka ścieżka,
  • globalizacja biznesu,
  • inne
 • produkt łatwy w marketingu i odpowiedni do działań PR lub CSR,
 • dzięki prostocie wynalazku i jego małym gabarytom, wynalazek ten będzie mógł znaleźć się w każdej specjalistycznej placówce opiekuńczej, a nawet w domach prywatnych (szeroka grupa docelowa),
 • branża medyczna jest wspierana przez wiele funduszy państwowych i prywatnych funduszy inwestycyjnych – masz dużo możliwości finansowania tego projektu, szczególnie jeśli jesteś producentem specjalizującym się w produktach pochodzących z tej branży.

Zastosowanie wynalazku

Przedmiotowy wynalazek znajdzie zastosowanie w wielu branżach związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, szczególnie w branżach: medycznej i opiekuńczej.

W branżach tych wynalazek będzie mógł zostać wykorzystany do odciążenia prac pielęgniarzy, pielęgniarek i lekarzy w czasie wymiany zużytych pieluch, wymiany bielizny lub leczenia odleżyn.

Wdrożeniem wynalazku mogą być więc zainteresowane szczególnie te firmy, które produkują akcesoria, urządzenia i maszyny dla szpitali, placówek opiekuńczych lub prywatnych firm i osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Poziom zaawansowania projektu (skala TRL)

Wynalazek medyczny Iwony Kisiel jest na trzecim poziomie wg skali TRL.

Więcej o skali gotowości technologicznej przeczytasz tutaj: Co to jest TRL – Poziomy gotowości technologicznej?

Kup lub wynajmij pomysł!

Twórca wynalazku poszukuje za naszym pośrednictwem partnerów i przedsiębiorców skłonnych pomóc w realizacji tego innowacyjnego pomysłu. Iwona Kisiel jest otwarta na wszelkie propozycje i możliwości współpracy dla obu lub jednej wybranej koncepcji. Propozycje wynalazcy to:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu,

Jeśli jesteś zainteresowany tym lub innym wynalazkiem, chcesz uzyskać więcej informacji, masz pytania… Napisz do nas: kontakt@wynalazca.tv

Podsumowanie – Wynalazek na sprzedaż

Tytuł wynalazku:Urządzenie do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo
Dotyczy branż:medyczna i opiekuńcza
Twórca wynalazku:Iwona Kisiel – doświadczony opiekun osób niepełnosprawnych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu odkryła, że na rynku nie ma żadnego prostego urządzenia, które pomogłoby opiekunom osób niepełnosprawnych w wymagającej fizycznie czynności – wymianie pieluch osób niepełnosprawnych ruchowo.
Założenia, działanie i zalety wynalazku:

Główne założenia: tanie, proste w obsłudze, mobilne, odciążające prace opiekunów oraz zapewniające komfort osób niepełnosprawnych w trakcie zmiany pieluchy lub bielizny.

Zasada działania:

wynalazek-medyczny-lopatka-na-sprzedaz
Wynalazek 1 na sprzedaż: Łopatka do zmiany pieluch dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Koncepcja 1 wynalazku“Łopatka manualna” urządzenie dzięki swojemu unikalnemu kształtowi pozwala na płynne wsunięcie go pod osobę niepełnosprawną przy pomocy jedynie jednej ręki operatora w czasie trzymania antypoślizgowego i ergonomicznego uchwytu. Wynalazek pozwala zarazem na podniesienie tej osoby do góry, a także na utrzymywanie jej w takiej pozycji do czasu wykonania, za pomocą drugiej wolnej ręki operatora wszystkich czynności związanych z wymianą pieluchy. Zgłoszenie przedstawia 3 warianty wykonania. > Przejdź na stronę produktu tego wynalazku < 

wynalazek-medyczny-urzadzenie-na-sprzedaz
Wynalazek 2 na sprzedaż: Urządzenie do zmiany pieluch dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Koncepcja 2 wynalazku“Urządzenie do zmiany pieluch” – urządzenie wsuwa się pod lekko uniesione lub lekko ugięte w stawie kolanowym nogi pacjenta, a następnie uruchamia włączając silniki elektryczne i wprowadza się w ruch odpowiednio rolki obrotowe lub taśmy znajdujące się na powierzchni dolnej (napędowej) i górnej (unoszącej leźdzwie pacjenta), powodując stopniowe przesuwanie się urządzenia do przodu pod pacjenta i unoszenie jego lędźwi na wysokość umożliwiającą wymianę pieluchy. Zgłoszenie przedstawia 4 warianty wykonania. > Przejdź na stronę produktu tego wynalazku <

Zalety funkcjonalne: ułatwia proces wymiany pieluch osób niepełnosprawnych, opiekuni nie są narażeni na bóle pleców, zmniejsza się czas wymiany pieluchy (rośnie efektywność opiekunów), łatwy w transporcie (z miejsca na miejsce), pomocny w leczeniu odparzeń i odleżyn

Zalety biznesowe: szeroka ochrona patentowa, nowość na rynku, możliwość rozwoju projektu poprzez dofinansowanie, wiele środków finansowania projektów w branżach medycznej i opiekuńczej, możliwość zakupu jednej lub dwóch koncepcjiDla kogo?

 • Firmy produkcyjne, szczególnie produkujące akcesoria, urządzenia i maszyny z branż: medycznej lub opiekuńczej.
 • Inni producenci lub prywatni inwestorzy.

Stopień zaawansowania produktu:Poziom 3 wg skali TRL(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trlRodzaj ochrony:2x: Zgłoszenie patentowe z 2018 roku, 3-4 kwartał.Rodzaj współpracy:

Twórca jest otwarty na wszelkie propozycje i oferty. Proponowana współpraca:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu.

Możliwości dofinansowania wdrożenia/zakupu projektu z programów UE:TakPrzykładowe programy: szybka ścieżka, badania i rozwój, kredyt technologiczny, wzornictwo przemysłowe, transfer technologii (pokrywa koszty zakupu wynalazku) i inne.Dane kontaktowe:Napisz na kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń +48 662-067-517

Sprzedaj swój pomysł!

Jeśli jesteś wynalazcą i chcesz sprzedać swój pomysł, udzielić na niego licencji lub zarabiać na nim w inny sposób – zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze nami. Możemy przygotować dla Twojego pomysłu materiały sprzedażowe, takie jak widzisz tutaj m.in.:

 • animacje i wizualizacje 3d
 • funkcjonalny prototyp
 • oferty informacyjno – sprzedażowe w oparciu o posiadane materiały
 • pomóc w promocji i sprzedaży Twojego pomysłu

W przypadku, jeśli jesteś zainteresowany tą propozycją – uzyskaj więcej informacji na kontakt@wynalazca.tv

Wypromuj swój wynalazek

Mgr inż. Dawid Pijanka
Dodaj mnie!