Wynalazek na sprzedaż: Modułowy szalunek do fundamentów i filarów

Wynalazek na sprzedaż: Modułowy szalunek do fundamentów

Wynalazek na sprzedaż: Modułowy szalunek do fundamentów i filarów

Modułowy szalunek do fundamentów i filarów to innowacyjny produkt, który nie występował wcześniej na rynku. Przedstawiony wynalazek rozwiązuje dotychczasowy problem pracowników budowlanych związany ze skomplikowanym procesem montażu szalunków oraz wysokim kosztem ich produkcji lub wynajmu (ze względu na niską żywotność).

Wynalazek został zgłoszony do ochrony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek. Aktualnie poszukiwany jest inwestor lub firma, która zechce wdrożyć niniejszy innowacyjny projekt w ramach własnej inwestycji lub kapitału pochodzącego z dofinansowania (więcej informacji: kontakt@wynalazca.tv).

Wynalazek ten ma na celu eliminację w/w problemów poprzez jego konstrukcję, uniwersalność części oraz prostotę montażu lub demontażu, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników. Ostatecznie pozwoli to zwiększyć efektywność pracowników, a co za tym idzie przyspieszyć proces budowy fundamentów lub filarów. Twórcami niniejszego wynalazku opracowanego we współpracy z WynalazcaTV są Justyna Mesjasz oraz Norbert Sztymala.

Zobacz wywiad z Twórcami i animację produktową:

Twórca wynalazku i historia jego powstania

Twórcami innowacyjnego wynalazku, jakim jest Modułowy szalunek do fundamentów i filarów są Norbert Sztymala oraz Justyna Mesjasz.

Norbert Sztymala to wynalazca, który ukończył szkołę średnią z kierunkiem policyjno – prawnym. Jego pasją są nowe technologie oraz motoryzacja.  Pracując przez ponad 2 lata w branży budowlanej, poznał dokładnie techniki montażu szalunków i zauważył przy tym wiele niedogodności, które można rozwiązać. W konsekwencji wymyślił nowy modułowy system szalunków, który dzięki swojej innowacyjności, jak i żywotności ułatwia montaż oraz nie naraża na straty pracodawcy, czy wypożyczalni sprzętu budowlanego.

Justyna Mesjasz to wynalazczyni, która również ukończyła szkołę średnią z kierunkiem policyjno – prawnym. Obecnie pracownik biurowy – sekretarka w Sądzie Rejonowym Wydziału Ksiąg Wieczystych. Dzięki swojemu doświadczeniu pozyskanemu w obecnej pracy, posiada wiedzę na temat statystycznej ilości firm budowlanych oraz finansów związanych z rozwojem przedsiębiorstw. Dzięki pasji zaszczepionej przez swojego partnera pomogła mu opracować i ulepszyć jego koncept modułowych szalunków.

Poszukując pomocy w realizacji swojej idei Norbert i Justyna trafili na nasz zespół – ekipę Wynalazca.TV. Skontaktowali się z nami i dowiedzieli się więcej o naszej usłudze tworzenia wynalazków i tak ostatecznie udało się nam wspólnie opracować i ochronić kilka rozwiązań w postaci jednego zgłoszenia patentowego, które opisano poniżej.

Wynalazek Justyny i Norberta ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie kilku niewygodnych procesów montażu szalunków, ułatwienie ich montażu lub demontażu (dzięki uniwersalnym częściom szalunków), przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa pracy, dzięki aż 3 systemom bezpieczeństwa wspierającym konstrukcję.

Problematyka rozwiązywana przez wynalazek

Szalowanie to jeden z ważniejszych procesów budowlanych, który ze względu na swoją specyfikę jest wymagającym, skomplikowanym i uciążliwym procesem zarówno dla pracowników fizycznych, jak i firm zatrudniających tych pracowników lub wypożyczalni sprzętu budowlanego.

Problemy pracowników fizycznych

Wielu pracowników fizycznych nie lubi procesu szalowania ze względu na brak prostych i bezpiecznych urządzeń lub narzędzi ułatwiających ten etap prac budowlanych.

Trzeba też dodać, że bardzo często w trakcie pracy na budowli wiele rzeczy potrafi się zgubić, co powoduje, że wykonywanie szalunku ze sklejek, śrub i nakrętek jest uciążliwe i rodzi konflikty pomiędzy pracownikami lub pracownikami a pracodawcą.

Problemy firm budowlanych i wypożyczających sprzęty budowlane

Jeśli chodzi o firmy budowlane to można powiedzieć, że ich największym problemem jest efektywność pracy pracowników w czasie szalowania. Pracodawcy często narzekają też na duże koszty związane z procesem szalowania, ponieważ koszty materiałów potrzebnych do szalowania (np. sklejek, których nie można będzie ponownie zastosować) są stosunkowo wysokie.

Z kolei wypożyczalnie sprzętu mogą odnotowywać znaczne straty sprzętu, który zużywają pracownicy firm budowlanych w trakcie szalowania, co wiąże się z kosztami na logistykę i ciągłe zaopatrywanie się w potrzebny sprzęt.

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wynalazek:

 • problemy pracowników fizycznych:
  • brak bezpiecznej i stabilnej konstrukcji do szalowania,
  • powolny i uciążliwy montaż znanych szalunków,
  • niska wydajność pracy.
 • problemy firm budowlanych:
  • niska efektywność pracowników w czasie szalowania,
  • wysokie koszty związane z wynajmem lub zakupem elementów do szalowania (których nie można ponownie użyć np. sklejek).
 • problemy firm wypożyczających sprzęty budowlane:
  • niska żywotność elementów potrzebnych do szalowania,
  • potrzeba ciągłego zaopatrywania firmy w elementy do szalowania (dodatkowe prace logistyczne).

Cel wynalazku

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji uniwersalnego modułowego szalunku, przeznaczonego do budowy betonowych lub żelbetowych fundamentów oraz ścian i filarów obiektów budowlanych, umożliwiającego kątowe łączenie ze sobą każdej pary dwóch panelowych szalunków pod kątem w zakresie do 180 stopni oraz wielokrotne wykorzystywanie tego modułowego szalunku do tego samego celu.

Dodatkowym założeniem jest wyeliminowanie szybkiego zużywania się poszczególnych elementów szalunku oraz stworzenie konstrukcji intuicyjnej ograniczającej ilość małych elementów łączących do minimum, co znacznie skróci czas montażu i zapewni jego komfort, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa montażu.

Należy też dodać, że ważnym założeniem projektowym było zmniejszenie kosztów produkcji modułów szalunkowych do minimum, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich w/w założeń projektowych.

Znane rozwiązania – stan techniki

Opis patentowy nr PL208862 B1

Znany z polskiego opisu patentowego nr PL208862 B1 szalunek ściany betonowej o wysokiej wytrzymałości, posiada dwie usytuowane równolegle i naprzeciw siebie metalowe ściany szalunkowe połączone trwale od wewnątrz z pionowymi belkami usztywniającymi o profilu U-owym.

Belki te wyposażone są w co najmniej jeden mechanizm łączący, zawierający poziomy prostoliniowy pręt, usytuowany równolegle do ściany szalunkowej i przechodzący przez U-owe belki usztywniające tej ściany.

Ponadto oba te pręty poziome połączone są ze sobą przegubowo z prostopadle usytuowanymi do nich kolejnymi prętami.

Polski wynalazek szalunku ściany betonowej
Polski wynalazek szalunku ściany betonowej PL208862 B1
Wynalazek szalunku do fundamentów
Wynalazek systemu modułowego szalunku do ścian EP1653025

Opis patentowy nr EP1653025

Znany jest również z opisu patentowego nr EP1653025 system modułowego szalunku do budowy ścian i/lub słupów (filarów) zawierający wiele czworobocznych modułowych elementów. Elementy te posiadają gładkie powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne powierzchnie zawierające żebra wzmacniające.

Dodatkowo elementy modułowe posiadają zewnętrzne występy U-owe połączone ze sobą za pomocą elementów zaciskowych

Wypromuj swój wynalazek

Opisy patentowe EP0883719 i WO02/38878

Opisy patentowe EP0883719 i WO02/38878 opisują szalunek zawierający ścianę zewnętrzną i ścianę wewnętrzną zwane ścianami szalunkowymi, które zawierają pionowe elementy usztywniające składające się z belek profilowych, zwykle w kształcie litery „U”.

Ściany szalunkowe są wiązane za pomocą mechanizmów łączących, a każdy z nich posiada zygzakowaty pręt ryglujący, który połączony jest przegubowo na poziomie tych elementów usztywniających.

Pomiędzy obu tymi ścianami szalunkowymi mechanizmy te utrzymują wyznaczoną przestrzeń, która wylewana jest betonem.

Patent ściany szalunkowej z usztywnieniem
Wynalazek ścian szalunkowych z usztywnieniem EP0883719 i WO02/38878
Patent na usztywnienie ścian szalunkowych
Wynalazek ścian szalunkowych z usztywnieniem WO03/010397

Opis patentowy WO03/010397

Zgłoszony z nr WO03/010397 wynalazek opisuje szalunek nawiązujący do obu wyżej wymienionych opisów patentowych, w którym elementy szalunkowe są wprowadzone między boczne strony przekroju w kształcie litery „U” dwóch elementów usztywniających umieszczonych naprzeciw siebie, na każdej ścianie.

Poza tym każdy element szalunkowy wyposażony jest w co najmniej jedną pionową belkę i w co najmniej dwa poziome pręty dostosowane do suwania się w przekrojach U-owych tych elementów usztywniających. Element szalunkowy jest powiększany po rozłożeniu ścian szalunkowych przez przesuwanie w tych elementach usztywniających, które pełnią funkcję szyn prowadnicowych. Profil U-owy elementów usztywniających, zapewnia utrzymanie i stabilność elementu szalunkowego oraz ułatwia jego wprowadzanie.

Wady znanych rozwiązań według stanu techniki

Wadą przedstawionego stanu techniki jest przede wszystkim to, że produkcja wszystkich rozwiązań jest bardzo droga i często jest jednokrotnego użytku (szczególnie ściany szalunkowe z usztywnieniem).

Budowa wynalazku i warianty wykonania

Wynalazek Justyny i Norberta został zgłoszony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek w kilku wariantach wykonania. Dzięki temu osiągnięto bardzo szeroki zakres ochrony zawierający zarówno system szalowania fundamentów ścian płaskich oraz zaokrąglonych filarów obiektów budowlanych.

Wynalazek na sprzedaż: Modułowy szalunek do fundamentów i filarów

Wynalazek to system modułowych szalunków do fundamentów i filarów, który został zaprojektowany w trzech różnych wariantach wykonania dla celów zgłoszenia patentowego, choć warto zaznaczyć, że opis patentowy chroni więcej możliwych wariantów wykonania podobnych systemów do szalowania.

Koncepcja wyróżnia się prostotą w montażu, lekkością, mobilnością, uniwersalnością oraz tanią produkcją.

Budowa wynalazku: Modułowy szalunek do filarów
Budowa wynalazku: Modułowy szalunek do fundamentów

Zasada działania modułowego szalunku polega na tym, że systemy dowolnych dwóch par modułów ściany szalunkowej, z której każda stanowi ramę metalową dla płyty (np. sklejki wodoodpornej) (1) oraz łączników U (2) lub H-kształtnych (3) łączy się ze sobą odpowiednio:

 • poziomo w celu przedłużenia (poszerzenia) ściany lub pionowo w celu zwiększenia wysokości filara (jego wysokości) za pomocą łącznika (4),
 • poziomo w celu zmiany kąta ściany za pomocą zawiasu kątowego do regulacji kąta do 180 stopni (5),
 • pionowo w celu zwiększenia wysokości ściany lub poziomo w celu ukształtowania filara za pomocą systemu zaczepowego (6) lub klina blokującego V – kształtnego (7).

Ważne systemy wzmacniające konstrukcję

Połączone moduły wzmacnia się w osi poziomej poprzez pręty metalowe (ściągi śrubowe), które przekłada się poprzez otwory w łącznikach U lub H-kształtnych, a wewnątrz (pomiędzy modułami ścian szalunkowych) pręty te przekłada się przez tuleje dystansowe tworzywowe i ostatecznie skręca się nakrętkami motylkowymi (8).

Dzięki plastikowym tulejom, po procesie szalowania ściągi śrubowe można wyciągnąć z fundamentu lub filaru, przy czym w powstałym fundamencie lub filarze pozostają jedynie wspomniane tuleje dystansowe tworzywowe.

Połączone moduły wzmacnia się też w osi pionowej poprzez belki pionowe usztywniające (9), przy czym wzmocnienia te montuje się do łączników U lub H-kształtnych ściągami metalowymi opisanymi wyżej.

Oprócz tego całą konstrukcję wzmacnia się dodatkowo przegubowymi podporami (10) montowanymi do ściany szalunkowej modułu i/lub łącznika U lub H-kształtnego.

Poniżej opisano dokładniej każdy z w/w systemów.

Wariant nr 1 wynalazku – Modułowy szalunek w wersji podstawowej

Modułowy szalunek do wykonywania betonowych fundamentów oraz ścian obiektów budowlanych, według pierwszej odmiany jego wykonania składa się z dwóch dwuczęściowych paneli, których boczne końce mogą być połączone ze sobą bezpośrednio specjalnym połączeniem łącznik – zamek kształtowy.

Budowa panelu ściany szalunkowej i rozbudowa wysokości szalunku

System szalunków modułowych składa się z podstawy stanowiącej łącznik U-owy, do którego od góry wsadza się moduły składające się z metalowych ram wraz z płytowymi elementami wykonanymi np. ze sklejki wodoodpornej.

Modułowy szalunek do fundamentów w wariancie pierwszym wg opisu patentowego
Modułowy szalunek do fundamentów w wariancie pierwszym wg opisu patentowego

Od góry zaś na płytowych elementach montuje się łącznik H-kształtny, który umożliwia montaż kolejnej płyty z ramą. Proces się powtarza, aż do uzyskania pożądanej wysokości fundamentu. Po uzyskaniu żądanej wysokości montuje się łącznik U-kształtny tak, że jest on odwrócony w stosunku do łącznika podstawy o 180 stopni.

System montażu szalunków
System zaczepów z dźwigniami do montażu łączników z modułem panelu ściany szalunkowej

Ramę z płytowymi elementami do łączników montuje się poprzez specjalny system zaczepów z dźwigniami obrotowymi i umieszczonych na tych dźwigniach profilowych łączników drutowych.

System modułowych szalunków stanowi co najmniej dwie pary w/w paneli i profili, które są usytuowane względem siebie równolegle i w odległościach odpowiadających żądanej grubości betonowego fundamentu „g”.

Modułowy szalunek do fundamentów w widoku z boku
Modułowy szalunek do fundamentów w widoku z boku

Budowa systemu do rozbudowywania bocznego ścian szalunku

System połączenia łącznik - zamek kształtowy do łączenia poszczególnych modułów panelu ściany szalunkowej
System połączenia łącznik - zamek kształtowy do łączenia poszczególnych modułów panelu ściany szalunkowej

Łączenie ze sobą dwóch modułów bocznych bezpośrednio realizuje się w prosty i szybki sposób.

Na powierzchniach bocznych ramy modułowych ścian szalunkowych wykonano po dwa na każdym z boków ramy, wystające osadzenia z okrągło-eliptycznymi otworami.

W celu połączenia co najmniej dwóch ścian bocznych modułowych bezpośrednio ze sobą (poszerzenie ściany szalunkowej) należy złączyć je ze sobą czołowo powierzchnią boczną, a następnie do wspomnianego otworu wsadzić kształtowe łączniki.

Po wsadzeniu łączników należy przekręcić je o kąt, korzystnie 180 stopni, w celu jego zablokowania i połączenia ścian.

W celu demontażu wystarczy odpowiednio przekręcić łącznik, wyciągnąć z otworów i odsunąć od siebie ściany.

Budowa systemu do połączeń kątowych ścian

Połączenia kątowe realizuje się w bardzo podobny sposób, jak opisano wyżej dla łączenia ze sobą co najmniej dwóch ścian w sposób bezpośredni w celu poszerzenia konstrukcji szalunku.

W przypadku systemu połączenia kątowego – do ramy bocznej modułu ściany szalunkowej należy złączyć czołowo część zawiasu kątowego składanego. Całość montuje się takim samym łącznikiem kształtowym, który należy przekręcić, w celu jego zablokowania i połączenia z modułem ściany szalunkowej.

łącznik kątowy szalunek modułowy wynalazek
System połączenia kątowego dwóch modułów paneli ściany szalunkowej.

W celu demontażu połączenia wystarczy również odpowiednio przekręcić łącznik, wyciągnąć go z otworów i zawias.

Budowa wzmocnień poziomych i systemu wyciągania ściągów śrubowych

Modułowy szalunek wg przedstawionego wynalazku posiada kilka systemów wzmacniających konstrukcję i zwiększających jej bezpieczeństwo: poziomy, pionowy i skośny. System wzmocnień poziomych stanowią:

 • ściągi śrubowe,
 • nakrętki motylkowe,
 • tuleje tworzywowe dystansowe.

Zespół dwóch ścian płytowych z łącznikami U lub H-kształtnymi usytuowanych równolegle do siebie i w odległości „g” od siebie wzmacnia się od wewnątrz plastikowymi dystansowymi tulejkami tworzywowymi, które ustawia się współosiowo do otworów przelotowych występujących w tych łącznikach U lub H kształtnych.

Wówczas, przez wspomniane otwory przelotowe i przez tuleje przekłada się metalowy pręt – ściąg śrubowy, który dokręca się nakrętkami motylkowymi do powierzchni zewnętrznych łączników.

Dzięki temu przeciwległe płyty szalunkowe są dociśnięte do tulejek i w efekcie konstrukcja jest sztywniejsza.

Ostatecznie w czasie demontażu szalunku (po wyschnięciu betonu) system ten, dzięki tworzywowym tulejom pozwala na ponowne wykorzystanie ściągów, ponieważ w czasie stygnięcia betonu ściągi te nie będą narażone na bezpośredni kontakt z betonem. W wyschniętym betonie pozostają jedynie tulejki tworzywowe.

Wynalazek szalunku patent wzmocnienia
System wzmocnienia poziomego modułowego szalunku wg opisu patentowego

Budowa wzmocnień pionowych dla modułowego szalunku

Do zewnętrznych powierzchni podstaw U-owych i łączników o profilu H-owym za pomocą tych samych ściągów śrubowych systemu wzmocnień poziomych, przymocowane mogą być dodatkowo profilowe belki usztywniające konstrukcję w osi pionowej. Belki na swej powierzchni posiadają wypusty i wpusty, a ich powierzchnia górna posiada przelotowe kanałki.

Belka usztywniająca szalunki wynalazek patentowy
Belka do wzmocnień pionowych modułowego szalunku wg opisu patentowego

Każde dwie belki usztywniające złączone czołowo (połączenie wpust-wypust) analogiczną trzecią belką usztywniającą tworzą połączenie teleskopowe. Umożliwia to ich rozsuwanie i zwiększanie ich długości dostosowanej do wysokości wykonywanego fundamentu i/lub ściany betonowej.

Budowa wzmocnień skośnych dla modułowego szalunku

Mając na uwadze dalsze usztywnienie konstrukcji wykorzystuje się dwa rodzaje wzmocnień skośnych.

Pierwsze z nich polega na tym, że płytowe elementy modułowych szalunków na pierwszym poziomie wysokości wyposażone są w przymocowane do nich śrubami pierścieniowe elementy, które połączone są przegubowo za pomocą sworzni do głowic wysuwanych prętów stempli podporowych.

Wynalazek szalunku patent wz
System do wzmocnień skośnych mocowany do pierwszego poziomu modułów ścian szalunkowych

Stemple te stanowią korpusy tulejowe z nagwintowanymi ich górnymi końcami i nakręconymi na nich nakrętkami.

Osadzone w nich pręty posiadają na swej powierzchni otwory przelotowe.

Poprzez wybrany otwór osadza się kołek ustalający skokowo długość pręta, a ostatecznie poprzez regulację nakrętką (o specjalnej budowie – z wybraniem pod kołek) reguluje się dokładną długość prętów.

Dolne końce korpusów tulejowych tych stempli połączone są przegubowo do podłoża.

Drugi system wzmocnień skośnych polega na tym, że do łączników U lub H-kształtnych wyższych poziomów szalunku wkłada się pręt, jak w pierwszym systemie wzmocnień skośnych, przy czym jego głowicę stanowi kula.

Jest to możliwe dzięki temu, że łączniki te posiadają na swych zewnętrznych powierzchniach otwory (niekoniecznie przelotowe). W efekcie powstaje połączenie przegubowe o 3 stopniach swobody.

Pręt ten znajduje się również w stemplu umieszczonym podobnie, jak wg w/w pierwszego systemu.

Jednak w tym przypadku, do stempla dodatkowo montuje się z drugiej strony taki sam pręt z otworami, a następnie opcjonalnie kolejny stempel, aż do uzyskania odpowiedniej długości całej konstrukcji.

Dolne końce pręta lub korpusów tulejowych stempli połączone są przegubowo do podłoża.

Prety stemple szalunki wynalazek patent
System do wzmocnień skośnych mocowany do łączników U lub H-kształtnych dla dowolnej wysokości szalunku

Wariant nr 2 wynalazku – Modułowy szalunek z V-kształtnym systemem mocowań

Modułowy szalunek do wykonywania betonowych fundamentów ścian obiektów budowlanych w drugiej wersji wykonania różni się od odmiany pierwszej tym, że jego sąsiadujące i przylegające do siebie ramy modułowych szalunków połączone są z łącznikami U lub H-kształtnymi za pomocą profilowych sprężynujących klinów blokujących.

Drugi wariant wynalazku szalunku modułowego, patent
System V-kształtnych mocowań sprężystych do łączenia modułów ram ścian szalunkowych z łącznikami U lub H-kształtnymi

Wariant nr 3 wynalazku – Modułowy szalunek do filarów

Modułowy szalunek do wykonywania betonowych lub żelbetonowych filarów obiektów budowlanych składa się z czterech identycznych łączników H-kształtnych, jak w pierwszej odmianie wykonania. W tym wariancie łączniki te są pionowo i równolegle usytuowane względem siebie oraz równomiernie rozmieszczone na obwodzie okręgu o zadanym promieniu.

System składa się też z segmentowych zaokrąglonych modułów ścian szalunkowych połączonych ze sobą i z tymi belkami łącznikowymi analogicznie, jak w pierwszym przykładzie wykonania wynalazku.

Szalowanie filarów modułowych wynalazek patent
Modułowy szalunek do filarów wg wariantu trzeciego w widoku z góry wg opisu patentowego.
Szalunek do filarow wynalazek
Modułowy szalunek do filarów wg wariantu trzeciego wg opisu patentowego
Analogiczny system połączenia łącznik - zamek
Analogiczny, jak w pierwszym wariancie system połączenia łącznik - zamek kształtowy i zaczepów z dźwigniami do łączenia poszczególnych modułów panelu ściany szalunkowej

Zalety wynalazku

Zalety związane z korzystania z modułowych szalunków:

 • system modułowych szalunków pozwala na wykonywanie fundamentów o ścianach prostych lub pod kątem w zakresie do 180 stopni, jak i filarów okrągłych,
 • przedstawiony wynalazek jest bardzo prosty w montażu, wymaga jedynie szybkiego przeszkolenia pracownika,
 • dzięki zastosowaniu aż trzech systemów wzmocnienia konstrukcji system jest stabilny i bezpieczny,
 • efektywność wszystkich pracowników biorących udział w procesie szalowania znacząco rośnie,
 • modułowe szalunki są bardzo proste w transporcie z budowy na budowę,
 • system jest uniwersalnynadaje się do wielu terenów dzięki swoim systemom wzmacniającym konstrukcję,
 • po wystygnięciu betonu, po demontażu można ponownie użyć wszystkich części, z wyłączeniem tulejowych elementów zabezpieczających ściągi śrubowe,
 • konstrukcja zapewnia wysoką żywotność.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem stanowiska:

 • projekt chroniony prawnie,
 • modułowe szalunki będą tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba będzie wykonywać wielu osobnych elementów na zamówienie, co ułatwia wdrożenie linii technologicznej wykonawczej,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
 • badania i rozwój,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • kredyty technologiczne,
 • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
 • szybka ścieżka,
 • globalizacja biznesu,
 • inne
 • produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, szybkość montażu i demontażu),
 • dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał szerokie grono potencjalnych odbiorców, szczególnie firmy budowlane, remontowe oraz wypożyczające sprzęt na budowy.

Zastosowanie wynalazku

Przedstawiony wynalazek dedykowany jest szczególnie firmom budowlanym, remontowym i wypożyczającym sprzęt na budowy. Użytkownikiem końcowym wynalazku są pracownicy fizyczni.

Wdrożeniem wynalazku mogą być zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją standardowych szalunków, maszyn lub innych elementów na  budowy, dla których modułowe szalunki stanowiłyby rozszerzenie oferty sprzedaży, szczególnie w takich krajach, jak: Polska, Norwegia, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone.

Poziom zaawansowania projektu (skala TRL)

Wynalazek Norberta i Justyny tj. modułowe szalunki do fundamentów i filarów, znajduje się na drugim poziomie wg skali TRL.

Więcej o skali gotowości technologicznej przeczytasz tutaj: Poziomy gotowości technologicznej TRL – co to jest?

Kup lub wynajmij pomysł!

Twórcy wynalazku poszukują partnerów i przedsiębiorców skłonnych pomóc w realizacji tego innowacyjnego pomysłu. Justyna i Norbert są otwarci na wszelkie propozycje i możliwości współpracy dla przedstawionego wynalazku. Propozycje wynalazców to:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu,

Jeśli jesteś zainteresowany tym lub innym wynalazkiem, chcesz uzyskać więcej informacji, masz pytania… Napisz do nas: kontakt@wynalazca.tv

Podsumowanie – Wynalazek na sprzedaż

Tytuł wynalazku: Modułowy szalunek do fundamentów i filarów
Dotyczy branż: budowlana
Twórcy wynalazku: Norbert Sztymala – wynalazca, który ukończył szkołę średnią z kierunkiem policyjno – prawnym. Jego pasją są nowe technologie oraz motoryzacja. Pracując przez ponad 2 lata w branży budowlanej, poznał dokładnie techniki montażu szalunków i zauważył przy tym wiele niedogodności, które można rozwiązać.

Justyna Mesjasz – wynalazczyni, która również ukończyła szkołę średnią z kierunkiem policyjno – prawnym. Obecnie pracownik biurowy – sekretarka w Sądzie Rejonowym Wydziału Ksiąg Wieczystych. Dzięki swojemu doświadczeniu pozyskanemu w obecnej pracy, posiada wiedzę na temat statystycznej ilości budowlanych firm oraz finansów związanych z rozwojem przedsiębiorstw.

Założenia, działanie i zalety wynalazku:

Główne założenia: tanie, proste w produkcji, mobilne, proste w montażu, ułatwiające wdrożenie linii technologicznej wykonawczej.

Zasada działania:

Modułowy szalunek do budowy obiektów budowlanych
Modułowy szalunek do budowy obiektów budowlanych

„Modułowy szalunek” – Systemy dowolnych dwóch par modułów ściany szalunkowej, z której każda stanowi ramę metalową dla płyty  oraz łączników U  lub H-kształtnych łączą się ze sobą odpowiednio. Dzięki temu możliwe jest przedłużenie i zwiększenie wysokości ściany oraz regulacja filara. > Przejdź na stronę produktu tego wynalazku <

Zalety funkcjonalne: pozwala na wykonywanie fundamentów o ścianach prostych lub pod kątem w zakresie do 180 stopni, prosty w montażu, stabilny i bezpieczny, łatwy w transporcie, można stosować kilkakrotnie, zapewnia wysoką żywotność.

Zalety biznesowe: projekt chroniony prawnie, tani w produkcji, możliwość rozwoju projektu poprzez dofinansowanie, wiele środków finansowania projektów w branży budowlanej, możliwość zakupu jednego, łatwy w marketingu, szerokie grono odbiorców, uniwersalność.

Dla kogo?
 • Firmy budowlane zatrudniające pracowników fizycznych,
 • Inni producenci lub prywatni inwestorzy.
Stopień zaawansowania produktu: Poziom 2 wg skali TRL

(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trl

Rodzaj ochrony: Zgłoszenie patentowe
Rodzaj współpracy:

Twórcy są otwarci na wszelkie propozycje i oferty. Proponowana współpraca:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu.
Możliwości dofinansowania wdrożenia/zakupu projektu z programów UE: Tak

Przykładowe programy: szybka ścieżka, badania i rozwój, kredyt technologiczny, wzornictwo przemysłowe, transfer technologii (pokrywa koszty zakupu wynalazku) i inne.

Dane kontaktowe: Napisz na kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń +48 662-067-517

Sprzedaj swój pomysł!

Jeśli jesteś wynalazcą i chcesz sprzedać swój pomysł, udzielić na niego licencji lub zarabiać na nim w inny sposób – zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze nami. Możemy przygotować dla Twojego pomysłu materiały sprzedażowe, takie jak widzisz tutaj m.in.:

 • animacje i wizualizacje 3d
 • funkcjonalny prototyp
 • oferty informacyjno – sprzedażowe w oparciu o posiadane materiały
 • pomóc w promocji i sprzedaży Twojego pomysłu

W przypadku, jeśli jesteś zainteresowany tą propozycją – uzyskaj więcej informacji na kontakt@wynalazca.tv

Redagował, współautor: mgr inż. Dawid Pijanka

Wypromuj swój wynalazek

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.