Urządzenie do skrawania puszek podtynkowych

2019-11-30

Przyrząd do skrawania puszek podtynkowych to nowy produkt w branży budowlanej. Urządzenie rozwiązuje problemy pracowników (tynkarzy lub elektryków) – eliminuje stosowanie ręcznych narzędzi (np. noży) w przypadku, gdy część montowanej puszki podtynkowej (elektrycznej) wystaje ze ściany (działanie i korzyści wynalazku potwierdza prototyp przedstawiony w filmie poniżej).

Wynalazek stanowi dodatkowe wyposażenie wkrętarki lub wiertarki. Po zamocowaniu przyrządu we wkrętarce, ułożyskowaną osłonę narzędzia osadza się w puszce podtynkowej zamontowanej w ścianie. Po uruchomieniu napędu pracujące ostrza skrawają wystającą część puszki ze ściany znajdując się w bezpiecznej odległości od rąk pracownika. Zwiększa się więc bezpieczeństwo pracownika i efektywność pracy.

Wynalazek został zgłoszony do ochrony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek w kilku wariantach wykonania (szeroka ochrona patentowa). Aktualnie poszukiwany jest inwestor lub firma, która zechce wdrożyć niniejszy innowacyjny projekt w ramach własnej inwestycji lub kapitału pochodzącego np. z dofinansowania (więcej informacji: kontakt@wynalazca.tv).

Przedstawione urządzenie ma na celu w szczególności zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz skrócić czas pracy (zwiększyć efektywność pracy). Dzięki innowacyjnemu sposobowi obsługi, eliminuje pojawianie się oznak zmęczenia fizycznego, co sprawia, że prawdopodobieństwo popełniania błędów podczas pracy maleje. Twórcami niniejszego wynalazku opracowanego we współpracy z WynalazcaTV  są Dawid Tórz oraz Pavel Carpiuc.

Twórca wynalazku i historia jego powstania

Twórcami innowacyjnego wynalazku, jakim jest przyrząd do skrawania czół puszek podtynkowych, są Pavel Carpiuc oraz Dawid Tórz.

Pavel Carpiuc  to z wykształcenia inżynier-elektromonter, który pracuje w zawodzie od 8 lat. Dzięki temu, że pracował w branży elektryczno – instalacyjnej w różnych krajach, zdobył dużo cennego doświadczenia.

Wraz z kolegą postanowił założyć firmę elektryczną i przy zatrudnianiu osób do pracy pojawiły się pierwsze problemy związane ze zwiększaniem efektywności pracy. Przedsiębiorcom zależało na oszczędności czasu przy wykonywaniu zleceń oraz na ułatwieniu pracy i zwiększaniu bezpieczeństwa pracownikom. Wpadli więc na pomysł wykonania przyrządu do skrawania czół puszek podtynkowych, gdyż zauważyli, że jednym z najmniej zoptymalizowanych procesów było skrawanie puszek.

Poszukując pomocy w realizacji swojego pomysłu Pavel i Dawid trafili na zespół wynalazca.tv.  Skontaktowali się z nami i dowiedzieli się więcej o naszej usłudze tworzenia wynalazków i tak ostatecznie udało się nam wspólnie opracować i ochronić kilka rozwiązań w postaci jednego zgłoszenia patentowego, które opisano poniżej.

Celem wynalazku, który stworzyli Dawid i Pavel, jest przede wszystkim zapewnienie użytkownikowi bezpieczeństwa podczas pracy oraz ułatwianie skrawania czół puszek, przy jednoczesnej oszczędności czasu oraz siły fizycznej.

Problematyka rozwiązywana przez urządzenie do skrawania puszek podtynkowych

Głównym problemem, z jakim spotykają się monterzy gniazdek elektrycznych oraz łączników w puszkach podtynkowych jest nieodpowiednia głębokość otworów w ścianach w stosunku do wysokości puszek elektrycznych podtynkowych, które są w nich osadzane. Wówczas po zamontowaniu puszek ich czoła wystają poza powierzchnię ściany, w której są osadzone. Dlatego też, konieczne jest usunięcie tej części puszki, aby możliwe było estetyczne zamocowanie gniazdka.

Skrawanie wystającej części puszki elektrycznej nożem

Zazwyczaj czynność ta wykonywana jest przy pomocy narzędzi ręcznych, takich jak nóż, brzeszczot piły lub pilnik. Wymaga to posiadania określonych kwalifikacji lub zachowania szczególnego bezpieczeństwa. Ponadto czynność ta wykonywana przy pomocy takich narzędzi pochłania sporo energii pracownika oraz czasu. Może się to przełożyć na jego zmęczenie, przez co wzrasta możliwość popełnienia błędu skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu lub zniszczeniem dotychczasowych efektów pracy.

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez urządzenie do obcinania czół puszek podtynkowych:

 • Konieczność stosowania ostrych narzędzi (narażenie pracownika na niebezpieczeństwo)
 • Konieczność używania siły fizycznej
 • Czasochłonność

Cel wynalazku

Celem wynalazku było opracowanie urządzenia do skrawania czół puszek podtynkowych, którego konstrukcja byłaby zwarta i prosta, a obsługa intuicyjna.

Ponadto urządzenie ma umożliwiać dokładniejsze i szybsze usunięcie zbędnej części puszki, która wystaje poza powierzchnię ściany, a tym samym skracać czas pracy oraz ułatwiać montaż gniazdek i łączników w tych puszkach.

Dodatkowym założeniem jest zbudowanie konstrukcji zwiększającej bezpieczeństwo.

Analiza konkurencji i stan techniki

W obecnym czasie tynkarze radzą sobie z wystającymi puszkami na różne sposoby, w zależności od pomysłu lub posiadanych narzędzi.

Jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych metod jest odcinanie wystającej poza ścianę części puszki podtynkowej przy pomocy noża monterskiego. Ze względu na to, że plastik z jakiego wykonana jest puszka jest dość twardy, skrawanie go nożem jest niebezpieczne i wymaga dużo siły. Podczas wykonywania czynności nóż może się ześlizgnąć i ranić pracownika. Niektórzy proponują używanie dodatkowo młotka lub kombinerek, jednak pracownik nadal musi być bardzo uważny podczas pracy.

Podobnie wygląda stosowanie brzeszczotu piły. Jest ono równie niebezpieczne, co używanie noża.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, powierzchnia puszki jaka zostaje uzyskana po odcięciu zbędnego fragmentu, jest nierówna i postrzępiona. Wpływa to niekorzystnie na końcowy efekt, uzyskany po zamocowaniu gniazdka elektrycznego. Gniazdko osadzone na tak przygotowanej puszce, często nie przylega dobrze do ściany, co sprawia, że estetyka wyglądu końcowego pozostawia wiele do życzenia.

Wady znanych rozwiązań
Wadą przedstawionych rozwiązań, stosowanych do tej pory, jest głównie duże ryzyko zranienia się podczas pracy, czasochłonność oraz konieczność używania siły fizycznej.

Budowa wynalazku i warianty wykonania

Wynalazek Dawida i Pavla został zgłoszony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek w kilku wariantach wykonania. Dzięki temu osiągnięto bardzo szeroki zakres ochrony dla trzech wariantów wykonania.

Wynalazek na sprzedaż: Przyrząd do skrawania puszek podtynkowych

Wynalazek na sprzedaż: Przyrząd do skrawania puszek podtynkowych (wariant I)

Wynalazek Dawida i Pavla to przyrząd, który służy do skrawania puszek podtynkowych. Został on zaprojektowany w kilku różnych wariantach wykonania dla celów zgłoszenia patentowego, choć warto zaznaczyć, że opis patentowy chroni więcej możliwych wariantów wykonania podobnych urządzeń.

Urządzenie cechuje się prostą konstrukcją. Dzięki temu, że jego obsługa jest łatwa i intuicyjna oraz nie wymaga dużo siły fizycznej, używanie narzędzia nie powoduje zmęczenia oraz zapewnia bezpieczeństwo pracownikowi, co redukuje ilość popełnianych błędów.

Budowa wynalazku: Przyrząd do skrawania puszek elektrycznych w ścianie

Zasada działania przyrządu do obcinania puszek podtynkowych polega na tym, że trzpień (1) mocowany jest w urządzeniu napędowym (np. wiertarka), dzięki któremu głowica (2) wprawiana jest w ruch obrotowy i następuje obróbka czoła puszki podtynkowej.

Drugim istotnym elementem, jest obudowa (3) stabilizująca i centrująca przyrząd w ścianie. Zapobiega ona niekontrolowanemu przemieszczeniu urządzenia podczas pracy, dzięki czemu wykonywana czynność jest bezpieczna. Aby zapewnić swobodny obrót noży, bez obrotu elementu stabilizującego, osadzono te elementy na łożysku (4) zabezpieczonym przed zmianą pozycji przez pierścienie Segera (5).

Istota przyrządu w trzech wariantach jest taka sama. Różnica między nimi polega głównie na konstrukcji głowicy skrawającej, a konkretnie na sposobie mocowania noży.

Wariant nr 1 wynalazku – wersja monolityczna (niewymienne ostrza)

Budowa wynalazku: Przyrząd do skrawania puszek podtynkowych w wersji monolitycznej

Wynalazek według pierwszej odmiany wykonania charakteryzuje się tym, że składa się z monolitycznego czterostopniowego wałka przenoszącego napęd od urządzenia napędowego na głowicę nożową połączoną nierozłącznie z trzpieniem. Głowica utworzona jest z noży rozmieszczonych równomiernie po jej obwodzie. Długość noży jest tak przystosowana, aby ich końce znajdowały się na okręgu o większej średnicy niż średnica skrawanej puszki.[

Wariant nr 2 wynalazku – urządzenie z wymiennymi nożami skrawającymi

Budowa wynalazku: Przyrząd do obcinania puszek do gniazdek z wymiennymi nożami

Przyrząd do obcinania puszek do gniazdek elektrycznych według drugiej odmiany ma podobną budowę do wariantu pierwszego. Różnica polega na możliwości wymiany pojedynczych noży. Głowica posiada wybrania o profilu T-owym. Powyżej tej części znajduje się fragment trzpienia o mniejszej średnicy, który jest nagwintowany. Każdy nóż posiada zakończenie, również o profilu T-owym, które mocuje się poprzez wsunięcie do wybrań w trzpieniu. Następnie zabezpiecza się je przed wypadnięciem, poprzez zakręcenie nakrętek na nagwintowaną część wałka.

Wariant ten daje dużą swobodę w doborze zarówno długości jak i ilości noży, bez konieczności wymiany całej głowicy. Jest to ogromna zaleta np. w przypadku zepsucia się jednego ostrza. Dzięki temu pozostałe noże nadal mogę pełnić swoją funkcję.[

Wariant nr 3 wynalazku – urządzenie do skrawania puszek do gniazdek z wymienną głowicą

Budowa wynalazku: Przyrząd do skrawania puszek do gniazdek z wymienną głowicą

W trzeciej odmianie urządzenie do skrawania czół puszek podtynkowych posiada budowę podobną do przyrządu według pierwszej i drugiej odmiany. Istotna różnica polega na możliwości wymiany głowicy skrawającej, która składa się z tulejki, na której obwodzie znajdują się rozmieszczone równomiernie noże.

Tulejka posiada otwór na śrubę, która łączy ją nieruchomo z trzpieniem, również posiadającym gwintowany otwór. Głowica skrawająca nakładana jest na trzpień od strony zakończenia sześciokątnego i po odpowiednim ustawieniu unieruchamiana jest śrubą. Możliwość wymiany głowicy daje możliwość założenia innej, która posiada noże w innej ilości lub o innej długości, w zależności od potrzeb.

Dodatkowy zestaw do otworów o różnej średnicy
Dodatkowo narzędzie posiada specjalne nakładki o kwadratowym, jak i trójkątnym kształcie, przystosowane do większych średnic otworów. Dzięki nim, możliwe jest zastosowanie przyrządu w przypadku puszek podtynkowych o innych średnicach niż standardowe.

Zalety wynalazku

Zalety związane z korzystaniem z przyrządu do skrawania puszek podtynkowych:

 • bardzo prosty w obsłudze,
 • dzięki zastosowanym elementom, nie trzeba używać dużej siły do prawidłowego wykonania czynności, co zwiększa efektywność pracowników,
 • dzięki zastosowaniu stabilizatora podczas wykonywanej pracy konstrukcja jest osadzona stabilnie i dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo pracy,
 • dzięki możliwości zmiany długości oraz ilości noży, a także zastosowania nakładek zwiększających średnicę stabilizatora wynalazek jest uniwersalny,
 • ze względu na niewielkie gabaryty, przyrząd zapewnia mobilność,
 • konstrukcja zapewnia wysoką żywotność.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku:

 • projekt chroniony prawnie,
 • oprzyrządowanie jest tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba wykonywać skomplikowanych części na zamówienie,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
  • badania i rozwój,
  • wzornictwo przemysłowe,
  • kredyty technologiczne,
  • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
  • szybka ścieżka,
  • globalizacja biznesu,
  • inne
 • produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, prosta obsługa, mobilność),
 • dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał grono potencjalnych odbiorców, głównie wśród firm budowlanych, remontowych oraz wypożyczających sprzęt na budowy.

Poziom zaawansowania projektu (skala TRL)
Wynalazek Pavla i Dawida znajduje się na siódmym poziomie wg skali TRL.

Więcej o skali gotowości technologicznej przeczytasz tutaj: Poziomy gotowości technologicznej TRL – co to jest?

Zastosowanie wynalazku – dla kogo?

Przedstawiony wynalazek dedykowany jest szczególnie firmom budowlanym i remontowym.  Użytkownikiem końcowym wynalazku są pracownicy fizyczni.

Wdrożeniem wynalazku mogą być zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją narzędzi i maszyn lub innych elementów do branży budowlanej, dla których przyrząd do skrawania czół puszek podtynkowych stanowiłyby rozszerzenie oferty sprzedaży.

Kup lub wynajmij pomysł!

Twórcy wynalazku poszukują partnerów i przedsiębiorców skłonnych pomóc w realizacji tego innowacyjnego pomysłu.  Wynalazcy są otwarci na wszelkie propozycje i możliwości współpracy dla przedstawionego wynalazku. Propozycje wynalazców to:

 • współpraca biznesowa,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu,

Jeśli jesteś zainteresowany tym wynalazkiem, chcesz uzyskać więcej informacji, masz pytania… Napisz do nas: kontakt@wynalazca.tv

Podsumowanie – Wynalazek na sprzedaż

Tytuł wynalazku:Przyrząd do skrawania puszek podtynkowych
Dotyczy branż:budwolana / narzędziowa
Twórcy wynalazku:

Pavel Carpiuc oraz Dawid Tórz

Pavel Carpiuc to z wykształcenia inżynier-elektromonter, który pracuje w zawodzie od 8 lat. Dzięki temu, że pracował w branży elektryczno – instalacyjnej w różnych krajach, zdobył dużo cennego doświadczenia.

Wraz z kolegą postanowił założyć firmę elektryczną i przy zatrudnianiu osób do pracy pojawiły się pierwsze problemy związane ze zwiększaniem efektywności pracy. Przedsiębiorcom zależało na oszczędności czasu przy wykonywaniu zleceń oraz na ułatwieniu pracy i zwiększaniu bezpieczeństwa pracownikom. Wpadli więc na pomysł wykonania przyrządu do skrawania czół puszek podtynkowych, gdyż zauważyli, że jednym z najmniej zoptymalizowanych procesów było skrawanie puszek.

Założenia, działanie i zalety wynalazku:

Główne założenia: poprawa efektywności pracy, zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, zwiększenie zysku firm zatrudniających pracowników budowlanych, prosta konstrukcja, uniwersalność

Zasada działania:


skrawanie puszek elektrycznych scianie
Budowa wynalazku: Przyrząd do skrawania puszek elektrycznych w ścianie

Zasada działania przyrządu do obcinania puszek podtynkowych polega na tym, że trzpień (1) mocowany jest w urządzeniu napędowym (np. wiertarka), dzięki któremu głowica (2) wprawiana jest w ruch obrotowy i następuje obróbka czoła puszki podtynkowej.

Obudowa (3) stabilizująca i centrująca przyrząd w ścianie zpobiega niekontrolowanemu przemieszczeniu urządzenia podczas pracy, dzięki czemu wykonywana czynność jest bezpieczna. Aby zapewnić swobodny obrót noży bez obrotu elementu stabilizującego, osadzono te elementy na łożysku (4) zabezpieczonym przed zmianą pozycji przez pierścienie Segera (5).

Zalety funkcjonalne: znacząco zwiększa efektywność pracy, prosty w obsłudze, zwiększa bezpieczeństwo pracowników w porównaniu do stosowania niespecjalistycznych narzędzi typu piły lub noże

Zalety biznesowe: projekt chroniony prawnie, nowy na rynku, możliwość rozwoju projektu poprzez dofinansowanie, łatwy w marketingu.Dla kogo?

 • Firmy produkujące narzędzia, szczególnie w branży budowlanej
 • Firmy budwolane
 • Firmy produkcyjne

Stopień zaawansowania produktu: Poziom 7 wg skali TRL
(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trl) Rodzaj ochrony: Zgłoszenie patentowe Rodzaj współpracy:

Twórcy są otwarci na wszelkie propozycje i oferty. Proponowana współpraca:

 • współpraca biznesowa,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu,

Możliwości dofinansowania wdrożenia/zakupu projektu z programów UE:TakPrzykładowe programy: badania i rozwój, wzornictwo przemysłowe, kredyty technologiczne, szybka ścieżka, globalizacja biznesu i inne. Dane kontaktowe: Napisz na kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń +48 662-067-517

Sprzedaj swój pomysł!

Jeśli jesteś wynalazcą i chcesz sprzedać swój pomysł, udzielić na niego licencji lub zarabiać na nim w inny sposób – zapraszam Cię serdecznie do kontaktu z nami. Możemy przygotować dla Twojego pomysłu materiały sprzedażowe, takie jak widzisz tutaj m.in.:

 • animacje i wizualizacje 3d
 • funkcjonalny prototyp
 • oferty informacyjno – sprzedażowe w oparciu o posiadane materiały
 • pomóc w promocji i sprzedaży Twojego pomysłu

Jeśli jesteś zainteresowany tą propozycją – uzyskaj więcej informacji na kontakt@wynalazca.tv

Wynalazca TV