Ochrona własności przemysłowej – dofinansowanie

Dofinansowanie ochrony własności przemysłowej

Dofinansowanie ochrony własności

Dofinansowanie projektów własności przemysłowej

Pragniesz wprowadzić na rynek nowy wynalazek lub wzór użytkowy, ale obawiasz się, że Twoja własność przemysłowa może zostać skopiowana przez konkurencję? Aktualnie trwa nabór do konkursu, mający na celu dofinansowanie projektów ochrony własności przemysłowej.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłosiła konkurs o nazwie Ochrona własności przemysłowej” na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Udzielane dofinansowanie przybiera formę refundacji kosztów poniesionych na wytworzeniu własności przemysłowej.

Wynalazcy, którzy zapiszą się na konkurs , otrzymają do konsultacji prywatnego rzecznika patentowego, który pomoże w uzupełnieniu dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w naborze oraz rozezna, czy zgłoszona własność przemysłowa podlega ochronie w kraju i za granicą.

Newsletter ABC Wynalazcy!

Warunki uczestnictwa

Konkurs ten dopuszcza wyłącznie osoby spełniające kryteria mikro lub średniego przedsiębiorcy. Dotyczy projektów:

  • Uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej z możliwością promowania przedmiotu poprzez zakup usługi doradczej
  • Realizacji ochrony prawa własności przemysłowej

Wymagania dofinansowania

Wzór użytkowy w dofinansowaniach unijnych

Koszt wykonania kwalifikowanej własności osobowej nie może być mniejszy niż dziesięć tysięcy, ani większy niż milion złotych. W przeciwnym wypadku, projekt nie podlega dofinansowaniu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 440 000,00 zł,  a w pozostałych województwach: 45 560 000,00 zł.

Terminy

Warto pamiętać, że obecnie można zapisać się na różne terminy do konkursu na dofinansowanie projektów w dziale  ochrony własności przemysłowej:

  • Pierwszy: od 1 września do 31 października 2018 roku,
  • Drugi: od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku,

Niezależnie od wybranego powyżej terminu, w obu przypadkach dofinansowanie, jak i regulamin dotyczący uczestników konkursu pozostają takie same.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • opłaty urzędowe,
  • tłumaczenia,
  • doradztwo.

Dla zainteresowanych

Potrzebna dokumentacja i dokładniej opisany regulamin znajdują się na stronie PARP. Dodatkowo można kierować do nich zapytania pod:

Krystian Solecki

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.