fbpx

Wynalazek na sprzedaż: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Wynalazek na sprzedaż: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic. Pomysł na sprzedaż dla producentów gaśnic, oprzyrządowania do gaśnic np. uchwytów, wieszaków

Opis

Wynalazek na sprzedaż: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic to innowacyjny produkt, który nie występował wcześniej na rynku. Przedstawiony wynalazek w dużym stopniu ułatwia przeprowadzanie cyklicznych kontroli i konserwację gaśnic (ok. 1 raz na miesiąc), co wynika z przepisów prawa. Ponadto przedmiotowy wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic rozwiązuje dotychczasowy problem przeciążenia zdrowotnego pracowników związany z urazami kręgosłupa pojawiającymi się wskutek wykonywanej pracy, ponieważ umożliwia przeprowadzenie inspekcji gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany.

Wynalazek został zgłoszony do ochrony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek. Aktualnie poszukiwany jest inwestor lub firma, która zechce wdrożyć niniejszy innowacyjny projekt w ramach własnej inwestycji lub kapitału pochodzącego z dofinansowania (więcej informacji: kontakt@wynalazca.tv).

Podsumowując: wynalazek ten ma na celu ułatwienie procesu utrzymywania gaśnicy proszkowej w ciągłej przydatności do jej wykorzystania oraz eliminację możliwości powstawania powikłań zdrowotnych pracownika.

Obrót konstrukcji oprzyrządowania gaśnicy przy użyciu niewielkiej siły fizycznej jest możliwy dzięki prostej konstrukcji wykorzystującej łożysko. Dodatkowo wynalazek cechują łatwa obsługa, uniwersalność (jest wykonana z powszechnych i tanich części) oraz możliwość dostosowania produktu do różnego rodzaju budynków, oraz statków. Twórcą niniejszego wynalazku opracowanego we współpracy z WynalazcaTV jest Kamil Łągiewka.

Twórcą innowacyjnego wynalazku, wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic jest Kamil Łągiewka.

Kamil Łągiewka jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku nawigacja, transport morski. Od 2012 roku pracuje jako oficer nawigacyjny na statkach typu LPG i LNG. W wolnych chwilach czyta książki oraz uprawia różnego rodzaju sporty.

Pomysł na wynalazek pojawił się na statku, podczas dokonywania inspekcji gaśnic. Każdą z gaśnic należało sprawdzić i obrócić do góry nogami, przez co boleśnie przekonał się, jak niebezpieczne jest to zadanie. Podczas tej rutynowej kontroli doznał urazu kręgosłupa.

Sytuacja sprawiła, że autor wynalazku wiele razy zastanawiał się jak uchronić od tego innych. Pewnego dnia, wraz z tatą wpadł na pomysł, aby zrobić obrotowy wieszak i uchwyt na gaśnice, który ułatwi i przyśpieszy inspekcje oraz będzie bezpieczny w użytkowaniu.

Wynalazek Kamila ma na celu przede wszystkim odciążenie kręgosłupa pracownika utrzymującego gaśnicę w ciągłej zdatności do jej wykorzystania, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności wykonywanego zadania, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze.

Wynalazek Pana Rafała ma na celu ułatwienie organizacji pracy związanej ze stanowiskami montażowymi oraz podniesienie komfortu ich użytkowania. Ma to być możliwe dzięki składanej konstrukcji stanowiska, regulowanemu oświetleniu oraz dużej funkcjonalności ze względu na dużą przestrzeń służącą do przechowywania narzędzi.

Gaśnice proszkowe stosowane są na szeroką skalę przy zabezpieczaniu przeciwpożarowym warsztatów, magazynów, hal fabrycznych, platform wiertniczych, statków, biur czy obiektów użyteczności publicznej. Zastosowanie gaśnic powoduje potrzebę ich ciągłego sprawdzania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym.

Utrzymanie gaśnicy do ciągłej pracy to zadanie polegające na okresowym, co kilkumiesięcznym obracaniu i wstrząsaniu gaśnicy, co wykonywane ręcznie, sprawia problemy pracownikom oraz wpływa niekorzystnie na ich zdrowie, jak również powoduje zagrożenie zniszczenia konserwowanego sprzętu.

Czynność ta, wymuszona jest brylowaniem się czynnika znajdującego się wewnątrz gaśnicy. W przypadku używania gaśnic proszkowych, z których proszek gaśniczy wyrzucany jest przy pomocy sprężonego powietrza (CO2), proszek gaśniczy wypełniający butlę wiszącą na ścianie obiektu zabezpieczanego przeciwpożarowi, po dłuższym okresie jej nieużywania ulega zbrylaniu i gaśnica taka nie może zostać użyta w przypadku wystąpienia pożaru. Dodatkowo w celu sprawdzania, czy dane gaśnice są szczelne, należy również je odwrócić do góry nogami oraz dokładnie sprawdzić jej stan z zewnątrz.

Aktualnie właściciel ciężkiej gaśnicy o wadze sięgającej nawet kilkanaście kilogramów, aby utrzymać jej sprawność, zmuszony jest do zdjęcia jej z wieszaka ściennego i ręcznego obrócenia jej w dół celem uwolnienia – rozdrobnienia zbrylonego już proszku gaśniczego. Wymaga to użycia przez niego dużej siły fizycznej i nadwyręża kręgosłup użytkownika, a tym samym zmniejsza efektywność pracownika, jak i dokładność wykonywanego przez niego zadania.

Przepisy prawne, a inspekcja gaśnic – uzasadnienie prawne wdrożenia rozwiązania

Należy też wspomnieć, że ze względu na wspomniane brylowanie się czynnika w gaśnicach wspomniana konserwacja i inspekcja gaśnic jest regulowana prawnie.

Według przeprowadzanych analiz prawnych potwierdzono, że istnieje przymusowa inspekcja gaśnic (poprzez ich obracanie), co ułatwia wynalazek – wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic i stanowi jego istotę. Regulacje te dodatkowo uzasadniają wdrożenie tego rozwiązania.

Dokument przedstawiający wspomniane analizy prawne jest dostępny po kontakcie przez: kontakt@wynalazca.tv

Uzasadniona on, że wiele Państw (w tym: USA, Kanada, Wielka Brytania) wymagają przeprowadzania inspekcji gaśnic przynajmniej raz na miesiąc, dzięki czemu gaśnica jest ciągle gotowa do użycia. Ponadto wskazano, że wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic pozwala znacząco uprościć procedurę inspekcji gaśnic. Dzięki niemu inspekcji mogą dokonywać również kobiety, dla których bez wynalazku proces ten byłby znacząco utrudniony.

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic:

 • Wykonywanie inspekcji jest regulowane prawnie (1 raz na miesiąc)
 • Narażenie pracownika na problemy zdrowotne
 • Dla kobiet inspekcja gaśnic jest bardzo uciążliwym zadaniem
 • Możliwość uszkodzenia gaśnicy, w przypadku jej upuszczenia
 • Zbrylowany proszek gaśniczy uniemożliwia wykorzystanie gaśnicy
 • Niedokładność wykonywanej inspekcji
Południowokoreański wynalazek obrotowego uchwytu do gaśnic
Południowokoreański wynalazek obrotowego uchwytu do gaśnic KR101888051B1

Opis patentowy nr KR101888051B1

Znane z południowokoreańskiego opisu patentowego nr KR101888051B1 urządzenie obracające gaśnicę proszkową zamontowane na powierzchni ściany danego obiektu, składa się z pierścieniowej obejmy i podstawy gaśnicy zwanej kołyską obrotową.

Jest ona połączona z obrotową tylną obudową prostopadłościenną przymocowaną do ściany, wyposażoną w koło zębate osadzone na wałku, którego drugi koniec połączony jest z tą kołyską. Część tej obudowy posiada pionowe odsadzenie wyposażone w ramię przekładni, które na górnym końcu posiada rowki zazębiające się z kołem zębatym.

Dolny koniec tego ramienia połączony jest z poprzecznie usytuowanym ramieniem dźwigni, które w środkowej jego części połączone jest przegubowo ze wspornikiem, a jego drugi koniec wyposażony jest w pedał nożny.

Za pomocą nacisku stopy powoduje on uruchomienie napędu koła zębatego i obrót obejmy – kołyski wraz z umocowaną w niej butlą gaśnicy proszkowej.

Wzór użytkowy nr CN203539921U

Wzór użytkowy odnosi się do automatycznego urządzenia obrotowego gaśnicy. Automatyczne urządzenie obrotowe zawiera obrotową podporę, płytkę łączącą, górną płytę wsporczą, korpus obrotowy oraz silnik. Ta jednostka napędowa zamocowana jest po jednej stronie wspornika obrotowego. Obrotowy zębnik podporowy jest zazębiony z obrotowym wspornikiem. Podpora obrotowa jest trwale połączona z dolną płytką.

Wzór użytkowy obrotowego wieszaka do gaśnic
Wzór użytkowy obrotowego wieszaka do gaśnic CN203539921U

Uchwyt mechaniczny – obrotowy do serwisowania gaśnic

Uchwyt mechaniczny to rozwiązanie patentowe, pozwalające na częściowe wyeliminowanie problemów związanych z urazami pracownika, przeprowadzającego okresowe przeglądy gaśnic.

Rozwiązanie to w prosty sposób można zaadaptować to kolejnych, różnych wymiarów gaśnic. Mając takie urządzenie w warsztacie dużo łatwiej przeprowadzić procedurę sprawdzenia i okresowego serwisowania gaśnic. Eliminuje się również problem niedokładności wykonywanego zadania.

Uchwyt swoją rolę może spełniać głównie przy dużych skupiskach gaśnic w niedalekiej odległości. Przy serwisowaniu gaśnic w halach lub na statkach problem pojawia się, przy montażu gaśnicy w uchwycie wynalazku.

Zdjęcie gaśnicy ze ściany i przeniesienie jej do warsztatu jest nieuniknione. Powoduje to kolejne uciążliwości związane z dźwiganiem gaśnicy. Części do wykonania tego urządzenia są drogie oraz istnieje potrzeba regularnego sprawdzania silnika i elementów konstrukcyjnych.

Uchwyt mechaniczny – obrotowy do serwisowania gaśnic
Uchwyt mechaniczny - obrotowy do serwisowania gaśnic

Wady znanych rozwiązań według stanu techniki

Wadą przedstawionego stanu techniki jest przede wszystkim to, że produkcja wszystkich rozwiązań jest droga, a ponadto rozwiązania te nie są uniwersalne, jak nasz przedmiotowy wynalazek – wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic.

Ponadto rozwiązania charakteryzują się też koniecznością dodatkowych zabezpieczeń miejsc, w których będą montowane ze względu na występujący tam silnik czy wystającą dźwignię.

Trzeba też zaznaczyć, że znane urządzenia w postaci uchwytów mechanicznych obrotowych do gaśnic służą wyłącznie do serwisowania gaśnic, a nie do ich stałego mocowania na statkach lub budynkach.

Wynalazek na sprzedaż: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Wynalazek to oprzyrządowanie gaśnicy, który został zaprojektowany w dwóch różnych wariantach wykonania dla celów zgłoszenia patentowego, choć warto zaznaczyć, że opis patentowy chroni więcej możliwych wariantów wykonania podobnych systemów wspomagających obrót gaśnic wiszących na ścianie, bez konieczności ich zdejmowania.

Koncepcja wyróżnia się prostotą w montażu, wykorzystaniem ogólnodostępnych elementów – a co się z tym wiąże: tanią produkcją oraz możliwością dopasowania wynalazku do dowolnego rodzaju gaśnic. Jego obsługa nie wymaga specjalnych kwalifikacji ani siły fizycznej, dzięki czemu nie powoduje uszczerbku na zdrowiu i umożliwia przeprowadzanie inspekcji nawet kobietom.

Budowa wynalazku: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic
Budowa wynalazku: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Zasada działania wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic polega na tym, że gaśnica obraca się względem unieruchomionego elementu płytowego (1) dzięki połączeniu ich walcem z osadzonym na nim łożysku (2). Element płytowy(1) jest przymocowany do ściany obiektu chronionego za pomocą śrub (3). Część ta połączona jest z powierzchnią drugiego płytowego elementu (4), którego jedna z powierzchni wyposażona jest w element walcowy (5) z osadzonym na nim łożyskiem kulkowym (2) umieszczonym w odsadzeniu tulejkowym elementu mocowanego do ściany. Całość zabezpieczona jest przed wypadaniem elementami ustalającymi (6).

Oba te płytowe elementy oprzyrządowania posiadają środki techniczne umożliwiające wyposażenie ich w elementy blokujące lub odblokowujące możliwość obrotu tego oprzyrządowania wraz z osadzoną w korpusie nośnym gaśnicą (7).

Głównymi elementami tworzącymi przedmiotowy wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic są:

 • Element blokujący obrót
 • Korpus nośny
 • Łożysko
 • Elementy płytowe

Wariant nr 1 wynalazku wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic

Oprzyrządowanie gaśnic – wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic – w swojej pierwszej wersji wykonania posiada regulację z możliwością obrotu przy użyciu zawleczki blokującej oraz otworów przelotowych usytuowanych naprzeciw siebie.

W otworach osadzony jest luźno walcowy trzpień blokujący obrót tego oprzyrządowania wraz z gaśnicą, który po ręcznym jego wyjęciu z tych otworów, umożliwia obrót tego oprzyrządowania.

 

Budowa wynalazku wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic dla wariantu 1

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic według pierwszej odmiany jego wykonania posiada korpus nośny gaśnicy, którym jest pionowa listwa z zagiętym prostopadle dolnym jego końcem oraz z podwójnie zagiętym górnym jego końcem w celu podtrzymywania gaśnicy. Pomiędzy obiema zagiętymi końcami listwy element wyposażony jest w dwie elastyczne pierścieniowe dwuczęściowe obejmy z łącznikami.

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic w wariancie 1 wg opisu patentowego.
Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic w wariancie 1 wg opisu patentowego.

Korpus nośny jest przymocowany do elementu płytowego wyposażonego w wał z łożyskiem. Całość osadzona jest w tulei drugiego elementu płytowego i zabezpieczona odpowiednimi pierścieniami. Z kolei drugi element płytowy jest nieruchomo przytwierdzony do ściany pomieszczenia, w którym znajduje się gaśnica przy pomocy otworów montażowych i śrub przez nie przechodzących.

Łączenie elementów płytowych i ich zabezpieczenia w wieszaku i uchwycie obrotowym do gaśnic
Łączenie elementów płytowych i ich zabezpieczenia w wieszaku i uchwycie obrotowym do gaśnic

Oba elementy płytowe posiadają usytuowane naprzeciw siebie otwory przelotowe, w których osadzony jest luźno walcowy trzpień blokujący obrót gaśnicy umieszczonej w jej korpusie nośnym.

Zabezpieczona gaśnica z oprzyrządowaniem w położeniu zablokowanym
Zabezpieczona gaśnica z oprzyrządowaniem w położeniu zablokowanym

Zasada działania tej wersji oprzyrządowania gaśnicy polega na tym, że po wcześniejszym wyjęciu walcowego trzpienia blokującego z otworów dokonuje się ręcznego obrotu o 180° całego oprzyrządowania wraz z gaśnicą proszkową. Następnie trzpień blokujący powrotnie osadza się w otworach elementów płytowych w celu zablokowania jej obrotu.

Zasada działania wynalazku wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic

Wariant nr 2 wynalazku – Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic w wersji z suwakiem

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic w drugiej wersji wykonania różni się od odmiany pierwszej tym, że zamiast walcowego trzpienia blokującego obrót gaśnicy osadzonego w otworach elementów płytowych zastosowano ręczny suwak z łbem dociskającym sprężynę śrubową naciskową.

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic w wariancie z suwakiem
Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic w wariancie z suwakiem

Suwak wraz ze sprężyną jest osadzony przesuwanie w prowadnicy przyspawanej do elementu płytowego oprzyrządowania umocowanego do ściany. Walcowy koniec tego suwaka wystaje na zewnątrz prowadnika i wyposażony jest w zawleczkę zabezpieczającą przed wysuwaniem się suwaka z otworu.

W celu poprawnego działania, do obrotowej powierzchni elementu płytowego przyspawane są dwie blokady usytuowane naprzeciw siebie po przekątnej.

Zasada działania suwaka przy blokowaniu obrotu wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic
Zasada działania suwaka przy blokowaniu obrotu wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic

Zasada działania drugiej wersji oprzyrządowania gaśnicy polega na tym, że wystająca na zewnątrz prowadnika końcówka suwaka wysuwa się ręcznie z tego prowadnika, powodując równocześnie ściskanie sprężyny śrubowej i odsunięcie łba od blokady. Po wykonaniu ręcznego obrotu o 180° całego oprzyrządowania wraz z osadzoną w korpusie nośnym gaśnicą zwalnia się suwak, który pod wpływem siły od sprężyny zatrzaskuje się na kolejnym walcowym osadzeniu.

Zabezpieczone gaśnica przed jej obrotem za pomocą suwaka.
Zabezpieczone gaśnica przed jej obrotem za pomocą suwaka.

Zalety związane z korzystania z wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic:

 • wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic znacząco upraszcza regulowaną prawnie (raz na miesiąc) inspekcję gaśnic
 • przedstawiony wynalazek jest bardzo prosty w obsłudze, wymaga jedynie szybkiego przeszkolenia pracownika,
 • dzięki zastosowanym elementom, nie trzeba używać dużej siły w trakcie kontroli gaśnicy, co powoduje odciążenie kręgosłupa pracownika
 • wynalazek umożliwia nawet kobietom przeprowadzanie okresowych inspekcji gaśnic
 • dzięki zastosowaniu zabezpieczeń przed zsunięciem się ze ściany, cała konstrukcja jest stabilna, bezpieczna i nie zagraża użytkownikom pomieszczeń
 • efektywność wszystkich pracowników biorących udział w okresowych przeglądach gaśnic znacząco rośnie i eliminuje możliwość niedokładnego wykonania zadania
 • wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic uniemożliwia upuszczenie gaśnicy w czasie inspekcji, co oznacza, że pracownicy nie są narażenia na urazy lub uszkodzenie gaśnicy
 • system jest uniwersalny– nadaje się do wszystkich pomieszczeń, w których konieczne są zabezpieczenia przeciwpożarowe,
 • oprzyrządowanie jest łatwo adaptowalne do różnego rozmiaru gaśnic,
 • konstrukcja zapewnia wysoką żywotność.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku:

 • projekt chroniony prawnie,
 • oprzyrządowanie jest tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba wykonywać skomplikowanych części na zamówienie,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
 • badania i rozwój,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • kredyty technologiczne,
 • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
 • szybka ścieżka,
 • globalizacja biznesu,
 • inne
 • produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, prosta obsługa),

dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał szerokie grono potencjalnych odbiorców, szczególnie firmy zajmujące się bezpieczeństwem pożarowym, które produkt będą mogły wykorzystać do zabezpieczenia warsztatów, budynków, statków, czy platform wiertniczych

Przedstawiony wynalazek dedykowany jest szczególnie firmom zabezpieczającym pomieszczenia użyteczności publicznej, platformy wiertnicze, czy statki przed pożarem. Użytkownikiem końcowym wynalazku są pracownicy fizyczni.

Wdrożeniem wynalazku mogą być zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją gaśnic i oprzyrządowania do gaśnic (szczególnie uchwytów, wieszaków, systemów przeciwpożarowych), bądź firm planujących rozmieszczanie gaśnic w budynkach, dla których oprzyrządowanie stanowiłoby rozszerzenie oferty sprzedaży, szczególnie w takich krajach, jak: Polska, Norwegia, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Kanada, czy Stany Zjednoczone.

Tytuł wynalazku: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic
Dotyczy branż: budowlana, przemysł stoczniowy
Twórcy wynalazku:

Kamil Łągiewka – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku nawigacji, transport morskiego. Od 2012 roku pracuje jako oficer nawigacyjny na statkach typu LPG i LNG. W wolnych chwilach czyta książki oraz uprawia różnego rodzaju sporty. Pomysł na wynalazek pojawił się na statku, podczas dokonywania inspekcji gaśnic. Każdą z gaśnic należało sprawdzić i obrócić do góry nogami, przez co boleśnie przekonał się, jak niebezpieczne jest to zadanie. Podczas tej rutynowej kontroli doznał urazu kręgosłupa.

Założenia, działanie i zalety wynalazku:

Główne założenia: prosta w montażu, wykorzystująca ogólnodostępne elementy, odciążająca kręgosłup u pracownika utrzymującego gaśnicę, łatwa i intuicyjna w obsłudze, zapewniająca większy komfort

Zasada działania:

„Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic” – gaśnica obraca się względem unieruchomionego elementu płytowego dzięki połączeniu ich walcem z osadzonym na nim łożysku. Element płytowy jest przymocowany do ściany obiektu chronionego za pomocą śrub . Część ta połączona jest z powierzchnią drugiego płytowego elementu , którego jedna z powierzchni wyposażona jest w element walcowy z osadzonym na nim łożyskiem kulkowym umieszczonym w odsadzeniu tulejkowym elementu mocowanego do ściany. Całość zabezpieczona jest przed wypadaniem elementami ustalającymi.
> Przejdź na stronę produktu tego wynalazku <

Zalety funkcjonalne: znacząco upraszcza regulowaną prawnie inspekcję gaśnic, jest bardzo prosty w obsłudze, odciąża kręgosłup pracownika, zwiększa efektywność pracowników biorących udział w przeglądach, nadaje się do wszystkich pomieszczeń, zapewnia wysoką żywotność

Zalety biznesowe: projekt chroniony prawnie, nowy na rynku, tani w produkcji, możliwość rozwoju projektu poprzez dofinansowanie, łatwy w marketingu, szerokie grono odbiorców, uniwersalność.

Dla kogo?
 • Branże budowlane, przemysł stoczniowy,
 • Inni producenci lub prywatni inwestorzy.
Stopień zaawansowania produktu: Poziom 7 wg skali TRL

(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trl)

Rodzaj ochrony: Zgłoszenie patentowe
Rodzaj współpracy:

Twórcy są otwarci na wszelkie propozycje i oferty. Proponowana współpraca:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
Możliwości dofinansowania wdrożenia/zakupu projektu z programów UE: Tak

Przykładowe programy: badania i rozwój, wzornictwo przemysłowe, kredyty technologiczne, transfer technologii (pokrywa koszty zakupu), szybka ścieżka, globalizacja biznesu i inne.

Dane kontaktowe: Napisz na kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń +48 662-067-517

Twórca wynalazku poszukuje partnerów i przedsiębiorców skłonnych pomóc w realizacji tego innowacyjnego pomysłu. Kamil jest otwarty na wszelkie propozycje i możliwości współpracy dla przedstawionego wynalazku. Propozycje wynalazcy to:

 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu,

Jeśli jesteś zainteresowany tym lub innym wynalazkiem, chcesz uzyskać więcej informacji, masz pytania… Napisz do nas: kontakt@wynalazca.tv

Close