Jakie są zalety i wady outsourcingu IT?

Strona głównaJakie są zalety i wady outsourcingu IT?
2021-06-24

Funkcjonowanie niemal każdej firmy opiera się na wykorzystaniu komputerów oraz odpowiedniego oprogramowania. To właśnie dzięki systemom informatycznym możliwa jest szybka wymiana informacji, a także sprawne wykonywanie procesów. Ich prawidłowe funkcjonowanie wymaga jednak zapewnienia odpowiedniego wsparcia. W tym celu firmy coraz częściej korzystają z outsourcingu IT. Czym on jest? Jakie są jego zalety i wady? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest outsourcing IT?

Poznając wady i zalety outsourcingu IT warto dowiedzieć się czym tak właściwie on jest. Otóż, outsourcing oznacza powierzenie konkretnych obowiązków firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu usługach. Z kolei, skrót IT oznacza realizację wszelkich działań związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Tak więc, outsourcing IT to nic innego jak zlecenie działań informatycznych firmie zewnętrznej.

Co wchodzi w zakres outsourcingu IT?

Zakres usług outsourcingowych IT ustalany jest indywidualnie i zależy głównie od zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa oraz problemów, z którymi się ono zmaga. Outsourcing IT obejmuje szereg usług, m. in.:

– tworzenie oraz rozbudowywanie sieci komputerowej;

– administrowanie siecią i serwerami;

– odzyskiwanie oraz archiwizację danych;

– usuwanie wszelkich awarii oraz naprawę sprzętu;

– zabezpieczanie przed utratą danych;

– helpdesk;

– doradztwo informatyczne.

Jakie są rodzaje outsourcingu IT?

Przedsiębiorstwo może korzystać z outsourcingu IT w ramach dwóch podstawowych modeli. Pierwszy z nich, czyli pełny outsourcing polega na przekazaniu kompletnej obsługi IT firmie zewnętrznej. W tym przypadku odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów, rożnego rodzaju awarie, czy też wsparcie techniczne przejmuje zewnętrzny zespół specjalistów. Taka opcja pozwala na maksymalną redukcję kosztów oraz stały dostęp do profesjonalnej obsługi.

Innym rozwiązaniem jest outsourcing częściowy, który doskonale sprawdza się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Taki rodzaj usług polega na przekazaniu firmie zewnętrznej tylko określonych zadań, np. zarządzanie dokumentami, przeprowadzenie audytu IT. Oferta w outsourcingu częściowym jest dostosowana do aktualnych potrzeb organizacji oraz stanowi uzupełnienie kompetencji firmowego działu IT.

Zalety outsourcingu IT

Outsourcing IT ma wiele zalet. Podstawową jest optymalizacja kosztów, ponieważ korzystanie z usług firmy zewnętrznej jest z reguły tańsze niż stworzenie i utrzymanie etatu własnego specjalisty IT. Oprócz wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest także zapewnić pracownikowi niezbędny sprzęt o odpowiednich parametrach technicznych, a także kompletne stanowisko pracy. Dlatego też zatrudnienie zewnętrznej formy pozwala ograniczyć koszty. Ponadto dzięki outsourcingowi przedsiębiorca zyskuje dostęp do wysokiej klasy specjalistów, którzy specjalizują się w określonych obszarach IT. Warto zaznaczyć, że znalezienie dobrego specjalisty IT jest obecnie trudne, szczególnie w przypadku małych i średnich firm. Więcej na ten temat można przeczytać na: https://mindworkers.pl/zatrudnij-talent.

Zewnętrzne firmy informatyczne dbają o to, aby infrastruktura klienta funkcjonowała niezawodnie. Ponadto, ciągły monitoring sprawia, że ewentualne ryzyko usterki zostaje ograniczone do minimum, co pozwala uniknąć ewentualnych przestojów w pracy.

Co jest jeszcze zaletą outsourcingu IT? Przede wszystkim, fakt, że przedsiębiorca nie musi inwestować w nowoczesny sprzęt, czy oprogramowanie. Robi to firma świadcząca usługi outsourcingowe, która dba o ciągłość działań oraz konfigurację systemów, a także gwarantuje dostęp do najnowszych technologii, sprzętu, czy też świeżo zaktualizowanego oprogramowania.

Wady outsourcingu IT

Tak jak w przypadku większości usług, również outsourcing IT nie jest pozbawiony wad. Najważniejszą jest ryzyko powierzenia obsługi informatycznej nierzetelnej firmie, co może doprowadzić do wycieku danych. Niekompetentny usługodawca to również większe prawdopodobieństwo częstych awarii systemów, co bezpośrednio przekłada się na spadek efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W przypadku outsourcingu częściowego jako wadę można traktować fakt, że przedsiębiorstwo musi ponosić koszty związane z działaniami nieobjętymi umową z firmą zewnętrzną. W takiej sytuacji przedsiębiorca płaci firmie outsourcingowej oraz utrzymuje własnego pracownika odpowiedzialnego za IT.

Podsumowując można stwierdzić, że korzystanie z outsourcingu IT pozwala zwiększyć efektywność działania firmy oraz zoptymalizować koszty. Dodatkowo zapewnia dostęp do najnowszych technologii oraz najlepszych specjalistów, co pozwala rozwinąć własny biznes i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Wynalazca TV