fbpx

Wynalazek na sprzedaż: Stanowisko montażowe składane

Wynalazek na sprzedaż: Stanowisko montażowe składane

0 243

Wynalazek na sprzedaż: Stanowisko montażowe składane

Stanowisko montażowe składane jest nowym produktem, niewystępującym na rynku. Jego konstrukcja charakteryzuje się dużą funkcjonalnością oraz pozwala zaoszczędzić przestrzeń.

Przedstawiony wynalazek rozwiązuje dotychczasowe problemy ludzi posiadających niewielkie warsztaty lub garaże, gdzie zastosowanie stacjonarnych stołów ogranicza pracę lub utrudnia parkowanie samochodu. Został zgłoszony do ochrony do Urzędu Patentowego jako wzór użytkowy. Aktualnie poszukiwany jest inwestor lub firma, która zechce wdrożyć niniejszy innowacyjny, projekt w ramach własnej inwestycji lub kapitału pochodzącego z dofinansowania (więcej informacji: kontakt@wynalazca.tv).

Wynalazek ten ma na celu eliminację problemów w szczególności związanych z ograniczoną powierzchnią metrażową w sposób prosty i szybki, przy maksymalnym wykorzystaniu obszaru roboczego, co pomaga utrzymać porządek oraz zwiększa komfort pracy. Twórcą niniejszego wynalazku jest Rafał Grzebielichowski – konstruktor w branży Automotive.

Twórca wynalazku i historia jego powstania

Twórcą innowacyjnego wynalazku, jakim jest stół montażowy składany, jest Rafał Grzebielichowski – konstruktor w branży Automotive. W 2010 r. został absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Metalurgia o specjalności Przeróbka Plastyczna Metali.

Od ukończenia studiów do dnia dzisiejszego pracuje w branży Automotive, co daje mu wielką satysfakcję. W wolnych chwilach bardzo lubi jeździć na nartach lub motocyklu oraz majsterkować. To ostatnie hobby przyczyniło się do powstania pomysłu na niniejszy wynalazek.

Pomysł na składany stół montażowy powstał podczas prozaicznej czynności, a mianowicie sprzątania w garażu. Zaistniała sytuacja skłoniła wynalazcę do przemyśleń o solidnym, składanym stole montażowym, który rozwiązałby dwa podstawowe problemy.

Po pierwsze, utrzymania porządku wśród narzędzi, po drugie (co jest tutaj rzeczą innowacyjną) poprawy funkcjonalności i ergonomii pracy w ciasnych pomieszczeniach dzięki możliwości składania.

Wynalazek Pana Rafała ma na celu ułatwienie organizacji pracy związanej ze stanowiskami montażowymi oraz podniesienie komfortu ich użytkowania. Ma to być możliwe dzięki składanej konstrukcji stanowiska, regulowanemu oświetleniu oraz dużej funkcjonalności ze względu na dużą przestrzeń służącą do przechowywania narzędzi.

Problematyka rozwiązywana przez wynalazek

Aby zapewnić odpowiedni komfort pracy, stanowisko montażowe warsztatowe powinno posiadać pewne niezbędne cechy. Jak wiadomo, przy wykonywaniu czynności montażowych niezbędna jest spora przestrzeń, konieczna do odpowiedniego rozłożenia montowanych części, zapewniająca swobodę ruchów pracownika. Gdy wymiary stołu roboczego są za małe, mogą następować problemy takie, jak brak swobodnego ruchu lub spadanie części leżących na skraju blatu.

Innym problemem, szczególnie dotkliwym dla klientów indywidualnych posiadających własne warsztaty czy garaże, jest ograniczona przez stół roboczy przestrzeń, niejednokrotnie uniemożliwiająca zaparkowanie w tym samym pomieszczeniu samochodu. Duża ilość szuflad czy półek zapewnia miejsce na niezbędne narzędzia, jednak nie zapewnia ładu i przejrzystości, nieraz powodując irytację człowieka, gdy w ogromnej ich ilości nie może znaleźć tego narzędzia, którego w danym momencie potrzebuje.

Oświetlenie w garażach lub warsztatach nie zawsze jest odpowiednie do pracy montażowej. Brak oświetlenia stanowiska roboczego lub takie oświetlenie, którego nie można regulować pod odpowiednim kątem mogą być kolejnym kłopotem dla użytkownika.

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wynalazek:

 • ograniczenie przestrzeni pomieszczenia poprzez duże gabaryty/stacjonarną konstrukcję,
 • mała ilość miejsca na narzędzia,
 • brak odpowiedniego oświetlenia,
 • utrudnienie lub brak możliwości parkowania samochodu w przypadku ciasnych garaży.

Cel wynalazku

Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie stanowiska montażowego o konstrukcji składanej, co umożliwi zastosowanie go jako wyposażenie wszelkich stanowisk warsztatowych, do pracy montażowej. Szczególną uwagę zwrócono na klientów indywidualnych, posiadających garaże lub warsztaty o ograniczonej powierzchni metrażowej.

Dodatkowym założeniem jest maksymalne wykorzystanie obszaru roboczego przez konstrukcję, w celu zachowania komfortu pracy oraz porządku.

Znane rozwiązania – stan techniki

Stół warsztatowy firmy Mecalux

Znane jest na rynku rozwiązanie jakim jest stół warsztatowy firmy Mecalux. Posiada on dużą powierzchnię magazynową oraz roboczą.

Może być wyposażony dodatkowo w nadstawkę, szeroką szufladę, tablicę na narzędzia oraz półkę na przedmioty dużych rozmiarów. Konstrukcja stołu jest solidna a elementy malowane są doskonałej jakości.

Stół warsztatowy firmy Mecalux
Stół warsztatowy firmy Mecalux
Stół montażowy firmy RA CONSTRUCTION
Stół montażowy firmy RA CONSTRUCTION

Stół montażowy firmy RA CONSTRUCTION

Innym znanym na rynku rozwiązaniem jest stół montażowy warsztatowy firmy RA CONSTRUCTION. Jest on szczególnie polecany do pracy w warsztatach i narzędziowniach zakładów produkcyjnych. Produkt ten posiada dużą powierzchnię montażową, co zapewnia swobodę w wykonywaniu pracy. Wyposażony jest także w ściankę perforowaną oraz pojemniki pozwalające na magazynowanie potrzebnych narzędzi. Stanowisko posiada oświetlenie o mocy 2×36 [W]. Istnieje możliwość dobrania dodatkowych elementów, w celu zwiększenia powierzchni magazynowej.

Wady znanych rozwiązań wg stanu techniki

Przedstawione rozwiązania skupiają się głównie na wygospodarowaniu odpowiedniej przestrzeni roboczej dla narzędzi, które znajdują się w warsztatach czy garażach. Różnią się między sobą gabarytami, ilością szuflad i półek oraz obecnością oświetlenia. Fakt, że niektóre modele go nie posiadają, może być uciążliwy podczas pracy. Z kolei modele posiadające oświetlenie, często nie mają możliwości regulacji jego położenia. Istniejące stanowiska nie wychodzą także naprzeciw problemowi związanemu z małą przestrzenią, w której mogłyby być wykorzystane, ze względu na to, że ich konstrukcja jest masywna i zajmuje dużo miejsca.

Budowa wynalazku i warianty wykonania

Wynalazek Rafała Grzebielichowskiego zgłoszony został do Urzędu Patentowego jako wzór użytkowy. Jego przedmiotem jest stanowisko montażowe składane. Zasada działania konstrukcji tego stanowiska, polega na możliwości szybkiego oraz łatwego składania oraz rozkładania powierzchni roboczej stołu, co ma na celu ograniczenie zajmowanej przestrzeni w jakiej się znajduje. Dodatkową zaletą wynalazku jest duża ilość miejsca przeznaczonego na powieszenie potrzebnych narzędzi.

Wynalazek na sprzedaż:
Stanowisko montażowe składane

Wynalazek na sprzedaż: Stanowisko montażowe

Wariant nr 1 wynalazku – stanowisko montażowe składane bez oświetlenia

Stanowisko montażowe składane w pierwszym wariancie wykonania posiada konstrukcję wieloczłonową.

Składa się z dwóch głównych segmentów: górnego i dolnego, wykonanych z perforowanych powierzchni, które posiadają otwory na zaczepy, służące do montowania stanowiska w ścianie warsztatu lub garażu.

Pozostałymi elementami wchodzącymi w skład konstrukcji są: składany blat, listwa zasilająca oraz segment systemu oświetlenia.

Istotą przedstawionego wynalazku jest możliwość jego składania, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń w niewielkich pomieszczeniach.

Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu podnoszącego blat roboczy stołu, zainstalowany w prostokątnej ramie, znajdującej się w górnej części segmentu dolnego.

Projekt stołu montażowego od przodu
Projekt pierwszego wariantu stołu montażowego od przodu

Blat stołu posiada specjalny uchwyt, służący do zamykania oraz otwierania, a także dwa bolce mechanizmu blokującego. W dolnej części znajdują się mocowania służące do montażu podpór. Ich pozycja ustala się grawitacyjnie podczas otwierania oraz jest stabilizowana przez śruby blokujące.

Innowacyjny system unoszenia blatu stołu

Podnoszenie blatu realizowane jest dzięki pracy sprężyn gazowych oraz zastosowaniu łożysk i sprężyn w prosty i funkcjonalny sposób. W pozycji otwartej siły sprężyn działają na ruchomy segment w taki sposób, że powodują ciągły docisk do podłoża, dzięki czemu blat zostaje usztywniony oraz stabilny.

W momencie, gdy następuje składanie, siły zmieniają swój zwrot, dzięki czemu powierzchnia robocza przechodzi w pozycję zamkniętą. W momencie końcowym ruchoma część blatu znajduje się w pozycji pionowej i następuje zatrzaśnięcie dwóch uchwytów mechanizmu blokującego. Po zamknięciu, w widoku bocznym konstrukcja blatu ma kształt litery L. Pozwala to na uniknięcie kolizji między blatem a narzędziami wiszącymi na perforowanych powierzchniach segmentu górnego i dolnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, po zakończeniu pracy możliwe jest szybkie oraz łatwe złożenie blatu roboczego, co pozwala uzyskać cenną przestrzeń oraz zaoszczędzić czas.

Mechanizmy do unoszenia blatu stołu montażowego
Mechanizmy do unoszenia blatu stołu montażowego: Mechanizm blokujący podpory (Lewa), Blokada blatu w pozycji zamkniętej (Środek), Mechanizm podnoszący (prawa)

Kolejną ważną cechą wynalazku polepszającą standard użytkowania jest zastosowanie oświetlenia zamocowanego w górnej części segmentu głównego stanowiska.

Wariant podstawowy daje możliwość regulacji wysokości oświetlenia poprzez odpowiedni montaż ramy głównej w profilach górnego segmentu. Lampa oświetleniowa przymocowana jest do ruchomego kątownika, znajdującego się na wysięgu ramy. System oświetlenia wyposażony jest w dwa kątowniki z zamocowanymi sprężynami oraz elementami dociskowymi mechanizmu blokującego, co pozwala na regulację kąta padania światła.

Wariant nr 2 wynalazku – stanowisko montażowe składane z pełną regulacją oświetlenia

Oświetlenie drugiego wariantu wynalazku
Oświetlenie drugiego wariantu wynalazku

Drugi wariant oświetlenia różni się od podstawowego zarówno konstrukcją jak i zasadą działania. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość sterowania kątem oświetlenia, jak również wysokością położenia oświetlenia nad powierzchnią montażową.

Konstrukcja systemu składa się z głównej ramy, do której przymocowane są dwa ramiona: górne i dolne, równoległe względem siebie. Pozwala to na regulację wysokości bez zmiany kąta oświetlenia.

Z każdej strony został zastosowany łącznik ramion oraz sprężyny gazowe ciągnące, łączące ramę główną z dolnym ramieniem.

Innowacyjny system regulacji oświetlenia

Segment oświetlenia został wyposażony w mechanizm, który stabilizuje pozycję oświetlenia. Odbywa się to dzięki zastosowaniu dwóch pofalowanych elementów, z których pierwszy jest przyspawany do ramy głównej, natomiast drugi pozostaje ruchomy.

Ruch drugiego pofalowanego elementu odbywa się na bolcu z wyżłobionymi klinami.

System ten odpowiada za regulację pozycji góra-dół, poprzez przekazanie momentu obrotowego na element ruchomy dociskany przez sprężynę, którego skokowy ruch wzdłuż osi obrotu możliwy jest dzięki wyżłobionym klinom.

Lampa zainstalowana jest na ruchomym kątowniku, zamocowanym do łączników ramion.

Regulacja oświetlenia w drugim wariancie wynalazku
Regulacja oświetlenia w drugim wariancie wynalazku

Łącznik znajdujący się po stronie uchwytu sterującego posiada miejsca na bolce z gumami zaciskowymi, co pozwala na klinowanie uchwytu sterującego w momencie ustawienia oświetlenia w odpowiedniej pozycji.

Mechanizm stabilizujący w wariancie 2
Mechanizm stabilizujący pozycję oświetlenia

Dodatkowe, ważne cechy wynalazku

Warto zaznaczyć, że wynalazek wyposażony został w dwie płyty perforowane, które w znaczący sposób zwiększają powierzchnię przeznaczoną na narzędzia. Ma to duże znaczenie w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni metrażowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu narzędzia są widoczne i łatwo dostępne, co poprawia komfort pracy oraz ułatwia utrzymanie porządku.

Newsletter ABC Wynalazcy!

Kolejnym atutem wynalazku jest listwa zasilająca znajdująca się pomiędzy segmentem górnym, a dolnym, która daje możliwość podłączenia wszelkich narzędzi elektrycznych potrzebnych do pracy na stanowisku montażowym. Dodatkowo blat stołu odporny jest na zużycie obrzeży dzięki chroniącej go ramie z kątowników.

Zalety wynalazku

Zalety związane z korzystaniem ze stanowiska montażowego:

 • zastosowany w urządzeniu mechanizm składania blatu stołu pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w jakiej się znajduje, dzięki czemu z powodzeniem może znaleźć swoje miejsce w garażach lub warsztatach o ograniczonym metrażu,
 • dwie perforowane płyty tworzą dużą przestrzeń na wszelkiego rodzaju narzędzia, co pomaga w zachowaniu porządku oraz zwiększa komfort pracy, dzięki dobrej widoczności,
 • zastosowanie odpowiedniej konstrukcji elementu ruchomego pozwala na bezkolizyjne składanie blatu stołu z narzędziami wiszącymi na segmencie górnym i dolnym,
 • wysoka odporność obrzeży blatu uzyskana poprzez zastosowanie ramy chroniącej,
 • wysoki komfort pracy dzięki zastosowaniu funkcjonalnego oraz intuicyjnego mechanizm regulacji oświetlenia,
 • wyposażenie w listwę zasilająca, która ułatwia pracę z narzędziami elektrycznymi,
 • segmentowy podział stanowiska montażowego sprawia, że jego montaż oraz transport nie sprawiają problemów.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem stanowiska:

 • projekt chroniony prawnie,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
  • badania i rozwój,
  • wzornictwo przemysłowe,
  • kredyty technologiczne,
  • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
  • szybka ścieżka,
  • globalizacja biznesu,
  • inne
 • produkt łatwy w marketingu,
 • dzięki mechanizmowi składania blatu, wynalazek ten będzie miał szerokie grono potencjalnych odbiorców, ze względu na to, że z łatwością może być używany przez wiele firm mechaniczno-technicznych, jak również w warsztatach, czy garażach klientów indywidualnych.

Zastosowanie wynalazku

Przedstawiony wynalazek dedykowany jest zarówno klientom indywidualnym, jak i warsztatom czy firmom montażowym.

W przypadku klientów indywidualnych posiadających ciasne garaże czy warsztaty jest to idealne rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić przestrzeń, która może być np. wykorzystana na zaparkowanie samochodu.

Skierowany jest również do większych przedsiębiorstw, które cenią sobie ład i przejrzystość na stanowisku oraz wygodę w regulacji oświetlenia oraz szybkie i łatwe składanie stanowiska, po zakończonej pracy.

Wdrożeniem wynalazku mogą być więc zainteresowane szczególnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli warsztatowych, dla których składane stanowisko montażowe stanowiłoby idealne rozszerzenie oferty sprzedaży.

Poziom zaawansowania projektu (skala TRL)

Wynalazek Rafała Grzebielichowskiego jakim jest stanowisko montażowe składane, znajduje się na drugim poziomie wg skali TRL.

Więcej o skali gotowości technologicznej przeczytasz tutajPoziomy gotowości technologicznej TRL – co to jest?

Kup lub wynajmij pomysł!

Twórca wynalazku poszukuje za naszym pośrednictwem partnerów i przedsiębiorców skłonnych pomóc w
realizacji tego innowacyjnego pomysłu. Rafał Grzebielichowski jest otwarty na wszelkie propozycje i możliwości współpracy dla przedstawionego wynalazku. Propozycje wynalazcy to:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu,

Jeśli jesteś zainteresowany tym lub innym wynalazkiem, chcesz uzyskać więcej informacji, masz pytania…
Napisz do nas: kontakt@wynalazca.tv.

Podsumowanie – Wynalazek na sprzedaż

 

Tytuł wynalazku: Stanowisko montażowe składane
Dotyczy branż: Inżynieria i konstrukcja
Twórca wynalazku: Rafał Grzebielichowski – konstruktor w branży Automotive. W 2010 r. został absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Metalurgia o specjalności Przeróbka Plastyczna Metali. Od ukończenia studiów do dnia dzisiejszego pracuje w branży Automotive, co daje mu wielką satysfakcję.

W wolnych chwilach bardzo lubi jeździć na nartach lub motocyklu oraz majsterkować. To ostatnie hobby przyczyniło się do powstania pomysłu na niniejszy wynalazek.

Założenia, działanie i zalety wynalazku:

Główne założenia: Wyposażenie wszelkich stanowisk warsztatowych, do pracy montażowej.

Zasada działania:

Wynalazek stołu montażowego: wizualizacja 3D
Wynalazek stołu montażowego: wizualizacja 3D

“Stanowisko montażowe składane”  Konstrukcja tego stanowiska, daje możliwość szybkiego oraz łatwego składania oraz rozkładania powierzchni roboczej stołu, co ma na celu ograniczenie zajmowanej przestrzeni w jakiej się znajduje. > Przejdź na stronę produktu tego wynalazku < 

Zalety funkcjonalne: pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w jakiej się znajduje, posiada dużą przestrzeń na wszelkiego rodzaju narzędzia,  bezkolizyjne składanie blatu stołu z narzędziami wiszącymi na segmencie górnym i dolnymwysoka odporność obrzeży blatu, wysoki komfort pracy, wyposażenie w listwę zasilającamontaż oraz transport nie sprawiają problemów.

Zalety biznesowe: projekt chroniony prawnie, nowość na rynku, przy wdrażaniu można ubiegać się o dofinansowania np: szybka ścieżka, globalizacja biznesu – produkt łatwy w marketingu, szerokie grono potencjalnych odbiorców w postaci firm zajmujących się produkcją mebli, jak również klientów indywidualnych korzystających z niego w warsztatach, czy garażach.

Dla kogo?
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli warsztatowych
 • Inni producenci lub prywatni inwestorzy.
Stopień zaawansowania produktu: Poziom 2 wg skali TRL

(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trl

Rodzaj ochrony: Wzór użytkowy
Rodzaj współpracy:

Twórca jest otwarty na wszelkie propozycje i oferty. Proponowana współpraca:

 • partnerstwo biznesowe,
 • udzielenie licencji,
 • częściowy lub całościowy zakup praw do rozwoju i produkcji pomysłu.
Możliwości dofinansowania wdrożenia/zakupu projektu z programów UE: Tak

Przykładowe programy: szybka ścieżka, badania i rozwój, kredyt technologiczny, wzornictwo przemysłowe, transfer technologii (pokrywa koszty zakupu wynalazku) i inne.

Dane kontaktowe: Napisz na kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń +48 662-067-517

Sprzedaj swój pomysł!

Jeśli jesteś wynalazcą i chcesz sprzedać swój pomysł, udzielić na niego licencji lub zarabiać na nim w inny sposób – zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze nami. Możemy przygotować dla Twojego pomysłu materiały sprzedażowe, takie jak widzisz tutaj m.in.:

 • animacje i wizualizacje 3d
 • funkcjonalny prototyp
 • oferty informacyjno – sprzedażowe w oparciu o posiadane materiały
 • pomóc w promocji i sprzedaży Twojego pomysłu

W przypadku, jeśli jesteś zainteresowany tą propozycją – uzyskaj więcej informacji na kontakt@wynalazca.tv

Stwórz swój wynalazek

 

Źródło grafik:
[1] https://www.mecalux.pl/shop/stol-warsztatowy-tablica-narzedzia-szuflada-szeroka?fee=9&fep=168&utm_source=gg&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&src=gg&param1=g&param2=shopping&param3=&param4=c&param5=&gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvfs0Qlz7H-1__ZyDCJrJX-V8wjYoKnslzwF_1HVeBqt93dEXEDfdiAaAqltEALw_wcB
[2] https://raconstruction.pl/stoly-przemyslowe/stoly-montazowe/stanowisko-robocze-z-podswietleniem-i-pojemnikami-magazynowymi-ec-3-0007/

Mgr inż. Anna Prymicz

Inżynier konstruktor at CSTNG.pl
Kreatywna i ambitna absolwentka studiów mechatronicznych na Politechnice Rzeszowskiej. Zazwyczaj zajmuje się projektowaniem modeli 3D, wizualizacjami i animacjami w firmie CSTNG.

Latest posts by Mgr inż. Anna Prymicz (see all)

Close