Urządzenie do dziurkowania pasków – „dziurkacz do skóry” – poszukiwani partnerzy biznesowi!

2019-10-25

Urządzenie do dziurkowania pasków – dziurkacz do skóry to produkt, który wyróżnia się nowymi cechami funkcjonalno-użytkowymi w stosunku do znanych dziurkaczy oraz posiada atrakcyjny design (zgodny z ówczesnymi trendami). Wynalazek eliminuje problemy pracowników zakładów kaletniczych lub krawieckich związanych z wykonywaniem otworów w pasach skórzanych lub skórzanopodobnych.

Wynalazek został zgłoszony do ochrony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek. Twórca jest w trakcie prac wdrożeniowych nad wynalazkiem i aktualnie szuka partnerów biznesowych, którzy pomogą w dystrybucji jego wynalazku lub chcą współpracować nad jego rozwojem (więcej informacji: kontakt@wynalazca.tv).

Wynalazek ma na celu zapewnić krawcowej lub kaletnikowi bezpieczeństwo pracy oraz precyzję przy wykonywaniu otworów w skórzanych paskach. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i sposobowi obsługi zmniejsza zmęczenie fizyczne (nie wymaga używania dużej siły) i sprawia, że prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas pracy maleje.

Twórcą niniejszego wynalazku jest Andrzej Kołtuniak, który zdecydował się na realizację i ochronę swojego innowacyjnego pomysłu w ramach naszej usługi tworzenia wynalazków.

Kliknij, aby przejść do podsumowania i skrótu opisu

Przejdź szybko do wybranego fragmentu tekstu:

Twórcą innowacyjnego wynalazku, jakim jest urządzenie do dziurkowania pasków skórzanych lub skóropodobnych (dziurkacz do skóry) jest Andrzej Kołtuniak, który pracuje w Norwegii. Jest on doradcą ds. rozwoju osobistego. Wskazuje drogę osobom, które nie wiedzą co chcą robić w życiu lub chcą je poprawić. Wolny czas poświęca na spotkania ze znajomymi oraz na hobby: ćwiczenia fizyczne, samorozwój i czytanie książek o tematyce biznesowej.

Andrzej wymyślił urządzenie do robienia dziurek w paskach, gdy sam doświadczył, jak wygląda taki proces. Poszukując rozwiązania, które zrodziło mu się w głowie – był zaskoczony, że nie może go znaleźć w internecie. Wtedy zrozumiał, że wymyślił coś nowego.

Poszukując pomocy w realizacji swojego pomysłu Andrzej trafił na nasz zespół WynalazcaTV.  Skontaktował się z nami i dowiedział się więcej o naszej usłudze tworzenia wynalazków. Ostatecznie udało się nam opracować i ochronić kilka rozwiązań w postaci jednego zgłoszenia patentowego, które częściowo opisano poniżej.

Problematyka rozwiązywana przez wynalazek

Wykonanie otworu w paskach skórzanych nastręcza wiele trudności. Dostępne na rynku przyrządy nie zapewniają precyzyjnego wykonania takiego otworu. Zazwyczaj stworzenie otworu o odpowiedniej dokładności – proces wymaga wcześniejszego przygotowania tj. pomiaru odległości otworów oraz zaznaczenia osi symetrii i napunktowania przyszłego otworu.

Jest to czynność czasochłonna, która nie eliminuje w pełni możliwości powstawania błędów. Błędne wykonanie otworu generuje dodatkowe koszty, ponieważ w wyrobach wysokiej jakości czynność trzeba powtarzać od nowa na nowym przedmiocie lub materiale.

Ponadto wykonywanie otworów przy pomocy istniejących urządzeń często wymaga od użytkownika zastosowania dużej siły fizycznej. Podczas długotrwałego powtarzania czynności, wiąże się to z wyczerpaniem pracownika, co przekłada się na zmniejszenie jego efektywności pracy, obniżenie koncentracji i zwiększenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu.

Z kolei konstrukcja niektórych urządzeń lub stosowanie do nich dodatkowych narzędzi (np. młotek), wiąże się ze zmniejszeniem bezpieczeństwa pracy (ryzyko uszkodzenia dłoni lub palców).

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do skóry):

 • brak możliwości precyzyjnego odmierzania odległości i centrycznego wykonywania dziurek w paskach skórzanych lub skórzanopodobnych,
 • czasochłonność procesu wykonywania otworów w paskach,
 • wymaga dużej siły fizycznej,
 • zmniejszona efektywność pracownika,
 • konieczność stosowania dodatkowych narzędzi,

zmniejszone bezpieczeństwo pracy ze względu na ryzyko uszkodzenia dłoni lub palców krawcowej lub kaletnika młotkiem–.

el wynalazku

Celem wynalazku jest opracowanie nowej, prostej i uniwersalnej konstrukcji przyrządu do wycinania otworów w paskach skórzanych lub skóropodobnych, eliminującego niedogodności znanych tego typu urządzeń.

Dodatkowym założeniem jest zbudowanie konstrukcji pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa oraz dokładności wykonywanych czynności, a także ułatwiającej ich wykonywanie, dzięki stosowaniu niewielkiej siły do wykrawania otworów bez użycia dodatkowych przedmiotów.

Analiza konkurencji

Rewolwerowy dziurkacz do skóry (szczypce)

Jednym z najbardziej powszechnych rozwiązań jest rewolwerowy dziurkacz do skóry. Nazwa wynika z możliwości obrotu części, na której znajduje się kilka stempli do dziurek.

Zasada działania polega na tym, że pasek lub materiał skórzany umieszcza się między stempel jednej części dźwigni, a powierzchnię dolną drugiej części dźwigni. Następnie bardzo mocno przyciska się stempel do powierzchni dolnej i tworzy się dziurka (zazwyczaj słabej jakości – jest poszarpana).

Istotną wadą tego urządzenia jest duża siła, jakiej trzeba użyć do stworzenia dziurek w skórze, jak również brak precyzji wykonywania otworów (trzeba dokładnie odmierzać miejsce, gdzie ma występować otwór). Zazwyczaj z tego urządzenia korzystają amatorzy.

dziurkowanie paskow
Dziurkacz rewolwerowy skórzany (wg publikacji na stronie http://allegro.pl/)

Dziurkacze do skóry – wybijaki

dziurkowanie paskow
Dziurkacz do skór – zestaw wybijaków (wg publikacji na stronie https://hobbyhouse.pl/)

Innym znanym rozwiązaniem są komplety dziurkaczy do skóry tzw. wybijaki.

Aby ich użyć należy położyć skórę lub pasek na twardym podłożu, przyłożyć wybijak do miejsca, gdzie chcemy wykonać otwór i uderzyć młotkiem w wybijak. Wówczas dzięki energii kinetycznej powstaje wykrój – wybijak przebija się przez skórę. Następnie należy wyciągnąć wybijak z paska, a wycięte kółko wyrzucić z wybijaka przez otwór, który się w nim znajduje. Opcjonalnie zamiast młotka można używać pras ręcznych.

Używanie młotka i trzymanie krótkiego, nieporęcznego wybijaka wiążą się z ryzykiem uderzenia się w dłoń lub w palce, co oznacza zmniejszenie stopnia bezpieczeństwa pracy zakładu i wymóg tworzenia procedur zmniejszających ryzyko popełnienia błędu.

Ponadto wybijaki podobnie, jak ww. szczypce nie zapewniają precyzji w wykonywaniu otworów – proces wymaga ręcznego mierzenia i oznaczania miejsca, gdzie ma być wykonany otwór.

Badania patentowe stanu techniki:

Ponadto po przeprowadzeniu badań patentowych stanu techniki przez naszą kancelarię patentową znaleziono następujące podobne rozwiązania:

Wzór użytkowy nr CN203393166U

Znany jest z chińskiego opisu wzoru użytkowego nr CN203393166U dziurkacz przenośny, służący do wycinania dekoracyjnych kształtów na skórzanej powierzchni, posiadający korpus z przelotowym otworem.

Jeden koniec zewnętrznej powierzchni bocznej ściany środkowego otworu przelotowego korpusu stempla tworzy ostry koniec powierzchni, a końcowa powierzchnia drugiego końca tego środkowego otworu jest powierzchnią końcową nacisku.

Środkowy otwór przelotowy i korpus dziurkacza usytuowane są współosiowo, natomiast zewnętrzna powierzchnia boczna środkowego otworu przelotowego jest równocześnie zewnętrzną powierzchnią korpusu stempla. Końcowa powierzchnia ostrego końca jest krawędzią tnącą.

dziurkacz do skory
Dziurkacz przenośny według wzoru użytkowego nr CN203393166U

Wzór użytkowy nr CN2751997

Znana jest także z chińskiego opisu wzoru użytkowego nr CN 2751997 uniwersalna forma wykrawająca, która składa się z płyty i wielu wykrojników. Każdy wykrojnik jest niezależny od formy płyty i składa się z ostrza noża i korpusu dziurkacza. W środkowej części dziurkacza wykonany jest otwór przelotowy zaś w tylnej części jego korpusu każdy wykrojnik posiada cylindryczne lub stożkowe wydrążenie.

Na płycie formującej utworzonych jest wiele otworów, przy czym kształt przedniej części każdego otworu wzoru jest dostosowany do kształtu i rozmiaru korpusu dziurkacza oraz do kształtu korpusu stempla każdego wzoru.

Forma ta umożliwia elastyczną zmianę wzorów dziurkowania przez operatora i dziurkowanie różnych wzorów za pomocą jednej formy.

dziurkowanie paskow
Forma wykrawająca według wzoru użytkowego nr CN2751997

Wzór użytkowy nr CN202717781

dziurkowanie paskow
Dziurkacz do paska według wzoru użytkowego nr CN202717781

Znany z chińskiego opisu wzoru użytkowego nr CN202717781 dziurkacz do paska składa się z prostokątnej podstawy i płyty dociskowej.  Przednia część podstawy wyposażona jest w gumową podkładkę, zaś tylny koniec podstawy jest połączony z tylnym końcem płyty dociskowej poprzez wałek obrotowy ze sprężyną. Na dolnej części przedniego końca płyty dociskowej znajduje się cylindryczne wiertło, wewnątrz wydrążone z krawędzią tnącą.

Wady znanych rozwiązań według stanu techniki

Niedogodnością wyżej wymienionych rozwiązań jest brak możliwości precyzyjnego odmierzenia odległości pomiędzy istniejącymi już otworami, a otworami wykonywanymi.

Z kolei w przypadku dziurkaczy szczypcowych, które są dostępne na rynku, wymagają od użytkownika przyłożenia dużej siły, a przy dużej grubości paska skórzanego nawet nie pozwolą na wykonanie otworu.

W przypadku istniejących rozwiązań, konieczne jest wcześniejsze napunktowanie przyszłego otworu, pomiar odległości otworów oraz zaznaczenie osi symetrii w celu uzyskania wysokiej dokładności i estetyki.

Natomiast istniejące końcówki do wybijania otworów, wymagają zastosowania młotka oraz wcześniejszego przygotowania (mierzenia i znaczenia otworów). Końcówki takie po przejściu przez pasek zatrzymują się na podstawce, co powoduje szybkie ich zużywanie. Przekłada się to na powstawanie szarpań w otworach przy ich wykonaniu i niskiej jakości paska.

Budowa wynalazku i warianty wykonania

Wynalazek Andrzeja został zgłoszony do Urzędu Patentowego jako patent na wynalazek w kilku wariantach wykonania. Dzięki temu osiągnięto szeroki zakres ochrony.

Zostań dystrybutorem lub partnerem biznesowym:
Urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do skóry)

Zostań dystrybutorem lub partnerem biznesowym: Urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do skóry) (wg wariantu I-go)

Wynalazek Andrzeja to przyrząd służący do wykonywania otworów w materiałach skórzanych lub skóropodobnych. Został on zaprojektowany w dwóch różnych wariantach wykonania dla celów zgłoszenia patentowego, choć warto zaznaczyć, że opis patentowy chroni więcej możliwych wariantów wykonania podobnych urządzeń.

Wynalazek cechuje się prostotą w obsłudze, a jego obsługa nie wymaga używania dużej siły fizycznej, dzięki czemu nie powoduje zmęczenia podczas długotrwałej pracy, co redukuje ilość popełnianych błędów i zwiększa jakość wykonywanych wyrobów.

Zasada działania wynalazku

dziurkacz do paskow wynalazek zasada dzialnia
Budowa wynalazku: Urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do pasków skórzanych lub skóropodobnych)

Zasada działania urządzenia do dziurkowania pasków polega na tym, że nacisk wywierany na górną część dociskową (1) powoduje jej przesunięcie w prowadnicach (2) zamocowanych w otworach (3) dolnej części nastawczej (4).  Wskutek tego wymienny wykrojnik (5) zamocowany w górnej części przebija skórzany pasek tworząc w nim otwór.

Wykrojniki mogą występować w postaci ściętego walca pustego w środku lub podwójnego nożyka. Obydwie wersje mogą posiadać różne rozmiary (w zależności od wymiarów wykonywanego otworu).

W podstawie urządzenia występuje gwintowany otwór (6), w który wkręcana jest uniwersalna wkładka (7), służąca do odpowiedniego prowadzenia wykrojnika oraz zapobiegająca jakimkolwiek przemieszczeniom.

Dolna część nastawcza posiada rowki (8) pełniące funkcję prowadnic dla szyn dociskowych (9), które przytrzymują pasek w czasie robienia otworu. Podstawa i szyny posiadają podziałkę miarową (10) do precyzyjnego ustawiania paska, jak i odpowiednią regulację odległości otworów.

Materiał z jakiego wykonana jest górna część jest przezroczysty, co pozwala na wygodę oraz precyzję użytkowania. Z kolei sprężyny (11) umiejscowione na prowadnicach przywracają górną część do pozycji początkowej po wykonaniu otworu.

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem górnej części są pierścienie Segera (12) zamocowane na prowadnicach, a podstawa urządzenia wyposażona jest w gumowe wypustki (13), zapobiegające przesuwaniu urządzenia po blacie stołu.

Istota przyrządu w dwóch wariantach jest taka sama. Różnica polega na sposobie regulacji rozstawu szyn.

Wariant nr 1 wynalazku – urządzenie do wykonywania otworów w paskach z możliwością niezależnej regulacji rozstawu szyn

dziurkowanie paskow
Budowa wynalazku: Urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do skóry) (wariant 1)

W pierwszej odmianie mechanizm sterowania rozstawem szyn daje dużą swobodę regulacji.

Dwa niezależne pokrętła (14), przechodzą przez nagwintowane otwory w podstawie (15). Są one osadzone w szynach za pomocą łożyska (16) i przymocowane za pomocą pierścieni Segera (17).

Dzięki temu regulacja ich rozstawu umożliwia ustawienie paska na środku urządzenia z odpowiednim przesunięciem, w celu uzyskania otworu bliżej krawędzi paska lub dwóch otworów obok siebie (według preferencji użytkownika).

Newsletter ABC Wynalazcy!

Wariant nr 2 wynalazku – urządzenie do wykonywania otworów z samocentrującym mechanizmem regulacji rozstawu szyn

dziurkowanie paskow
Budowa wynalazku: Urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do skóry) (wariant 2)

W drugiej odmianie mechanizm jest samocentrujący. Regulacja odbywa się wyłącznie przy pomocy jednego pokrętła, które połączone jest z szyną analogicznie, jak w pierwszym wariancie.

W podstawie wykonane są wybrania, w których umieszczony jest mechanizm składający się z przekładni walcowo liniowych. Do podstawy przymocowane jest koło zębate (18), obracające się wokół własnej osi, połączone z linijkami zębatymi (19), przymocowanymi śrubami (20) do szyn, umiejscowionych w podłużnych rowkach pełniących rolę prowadnic. Mechanizmy zabezpieczone są dopasowanymi osłonkami (21) przymocowanymi za pomocą śrub (22).

Zalety wynalazku

Zalety związane z korzystania z urządzenia do dziurkowania pasków (dziurkacza do skóry):

 • pozwala na efektywne wykrajanie otworów w paskach wykonanych z różnych materiałów, takich jak: skóry, gumy, materiały skóropodobne i tworzywa sztuczne,
 • przedstawiony wynalazek jest bardzo prosty w obsłudze,
 • dzięki zastosowanym elementom, nie trzeba używać dużej siły do prawidłowego wykonania czynności, co zwiększa efektywność pracowników oraz minimalizuje ilość popełnianych błędów,
 • dzięki zastosowaniu prowadnic oraz antypoślizgowych wypustek konstrukcja jest stabilna oraz bezpieczna w obsłudze,
 • wynalazek cechuje się ogromną uniwersalnością, ponieważ:
  • nadaje się do różnych wyrobów skórzanych takich, jak paski skórzane do spodni, paski do zegarków, torebek, ozdobnych pasków do butów i kurtek oraz dodatkowo przy wytwarzaniu pasów kulturystycznych,
  • posiada zestaw wymiennych wykrojników o ostrzach z różnym charakterem wytwarzania otworów (ostrza gładkie oraz ostrza w kształcie piły do cięcia) umożliwiających wykonywanie różnych kształtów, a także o różnych wymiarach,
 • konstrukcja zapewnia dużą żywotność urządzenia.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku:

 • projekt chroniony prawnie,
 • oprzyrządowanie jest stosunkowo tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba wykonywać skomplikowanych części na zamówienie,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
  • badania i rozwój,
  • wzornictwo przemysłowe,
  • kredyty technologiczne,
  • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
  • szybka ścieżka,
  • globalizacja biznesu,
  • inne
 • produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, nie wymaga dużo siły, prosta obsługa, mobilność),
 • dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał grono potencjalnych odbiorców, zarówno wśród firm kaletniczych lub krawieckich, jak również osób fizycznych, które chcą go zastosować do codziennego użytku.

Zastosowanie wynalazku

Wdrożeniem wynalazku mogą być zainteresowane firmy zajmujące się produkcją urządzeń dla zakładów krawieckich lub kaletniczych lub inwestorzy prywatni poszukujący nowych atrakcyjnych produktów.

Z kolei odbiorcami końcowymi wynalazku są zakłady krawieckie lub kaletnicze, przemysł ręcznej produkcji galanterii skórzanej, a także hobbyści i osoby fizyczne.

Poziom zaawansowania projektu (skala TRL)

Wynalazek Andrzeja znajduje się na siódmym poziomie wg skali TRL.

Więcej o skali gotowości technologicznej przeczytasz tutaj: Poziomy gotowości technologicznej TRL – co
to jest?

Kup lub wynajmij pomysł!

Twórca wynalazku poszukuje partnerów i przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpocząć dystrybucję przedmiotowego wynalazku, a szczególnie zainteresowany jest współpracą z hurtowniami, influencerami oraz innymi podmiotami.

Jeśli jesteś zainteresowany tym wynalazkiem, chcesz uzyskać więcej informacji, masz pytania… Napisz do nas: kontakt@wynalazca.tv

Podsumowanie – Wynalazek na sprzedaż

Tytuł wynalazku:Urządzenie do dziurkowania pasków – „dziurkacz do skóry”
Dotyczy branż:kaletnicza, krawiecka, narzędziowa (gadżety)
Twórcy wynalazku:

Andrzej Kołtuniak – wymyślił urządzenie do robienia dziurek w paskach, gdy sam doświadczył, jak wygląda taki proces. Poszukując rozwiązania, które zrodziło mu się w głowie – był zaskoczony, że nie może go znaleźć w internecie. Wtedy zrozumiał, że wymyślił coś nowego.

Założenia, działanie i zalety wynalazku:

Główne założenia: zwiększenie bezpieczeństwa oraz dokładności wykonywania otworów podczas dziurkowania pasków, a także ułatwieinie ich wykonywania, dzięki stosowaniu niewielkiej siły do wykrawania otworów bez użycia dodatkowych przedmiotów.

Zasada działania:

dziurkowanie paskow
Budowa wynalazku: Urządzenie do dziurkowania pasków (dziurkacz do skóry) (wariant 1)

Zasada działania urządzenia do dziurkowania pasków polega na tym, że nacisk wywierany na górną część dociskową powoduje, że wymienny wykrojnik zamocowany w górnej części przebija skórzany pasek tworząc w nim otwór. Dziurkacz posiada rowki pełniące funkcję prowadnic dla szyn dociskowych, które przytrzymują pasek w czasie robienia otworu. Podstawa i szyny posiadają podziałkę miarową do precyzyjnego ustawiania paska, jak i odpowiednią regulację odległości otworów. Istota przyrządu w dwóch wariantach jest taka sama. Różnica polega na sposobie regulacji rozstawu szyn.

Zalety funkcjonalne: znacząco zwiększa efektywność wykrajania otworów w paskach, bardzo prosty w obsłudze, uniwersalny, posiada dużą żywotność, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo pracy.

Zalety biznesowe: projekt chroniony prawnie, nowy na rynku,  możliwość rozwoju projektu poprzez dofinansowanie, łatwy w marketingu, szerokie grono odbiorców, uniwersalność.Dla kogo?

 • Firmy kaletnicze
 • Firmy krawieckie
 • Zakłady szewskie
 • Przemysł ręcznej produkcji galanterii skórzanej
 • Amatorzy w ww. dziedzinach

Stopień zaawansowania produktu: Poziom 7 wg skali TRL

(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trl

Rodzaj ochrony: Zgłoszenie patentowe

Rodzaj współpracy:

Twórca jest otwarty na wszelkie propozycje i oferty. Proponowana współpraca:

 • partnerstwo biznesowe

Możliwości dofinansowania wdrożenia/zakupu projektu z programów UE:Tak

Przykładowe programy: badania i rozwój, wzornictwo przemysłowe, kredyty technologiczne, szybka ścieżka, globalizacja biznesu i inne.Dane kontaktowe: Napisz na kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń +48 662-067-517

Sprzedaj swój pomysł!

Jeśli jesteś wynalazcą i chcesz sprzedać swój pomysł, udzielić na niego licencji lub zarabiać na nim w inny sposób – zapraszam Cię serdecznie do kontaktu z nami. Możemy przygotować dla Twojego pomysłu materiały sprzedażowe, takie jak widzisz tutaj m.in.:

 • animacje i wizualizacje 3d
 • funkcjonalny prototyp
 • oferty informacyjno – sprzedażowe w oparciu o posiadane materiały
 • pomóc w promocji i sprzedaży Twojego pomysłu

Jeśli jesteś zainteresowany tą propozycją – uzyskaj więcej informacji na kontakt@wynalazca.tv

Wypromuj swój wynalazek
Mgr inż. Anna Prymicz