Startupper Roku – Szansa dla młodych wynalazców

2018-10-12

Tworzenie Projektów – Wsparcie finansowe

Jesteś młodym przedsiębiorcą lub wynalazcą z własnym projektem? Twoja inwencja może ulepszyć życie innych ludzi lub pomóc im w trudnych sytuacjach? Aktualnie trwające zapisy do konkursu, mające na celu dofinansowanie projektów różnych przedsiębiorców, to idealna szansa dla Ciebie!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=u0a_kW2A3eA

Organizator Konkursu

Firma Total organizuje drugą edycję Challenge Startupper Roku, konkursu dla różnych przedsiębiorców, obejmującego 60 różnych krajów. Trójka zwycięzców konkursu otrzyma wysokie dofinansowanie oraz uzyska profesjonalne wsparcia eksperckie.

Wsparcie Finansowe inwencji

W zależności od zajętego miejsca w konkursie miejsca, zwycięzcy mogą wygrać od 20 000 zł do 50 000 zł.

Dodatkowo uzyskają oni skuteczną, produktową kampanię reklamową i coaching.

Laureaci będą w stanie uzyskać drogocenne porady odnośnie marketingu od doświadczonych i rozeznanych w rynku przedsiębiorców.

Dodatkowo za udział w konkursie Panie są w stanie wygrać nagrodę specjalną “Przedsiębiorczej Kobiety Roku”.

Uczestnictwo wynalazcy – wymagania

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się młodzi przedsiębiorcy, którzy zarządzają projektem lub firmą przez okres krótszy niż 2 lata. Zasada ta obejmuje wszystkie sektory działalności.
Właściciel projektu lub firmy nie może mieć więcej niż 35 lat oraz musi być obywatelem kraju, w którym bierze udział w wyzwaniu.

Newsletter ABC Wynalazcy!

Stworzone Projekty – kryteria selekcji

Aby projekt kwalifikował się do konkursu i podlegał ocenie przez sędziów, musi on spełniać 3 następujące warunki:

  • Wynalazek powinien posiadać bezpośredni wpływ na społeczeństwo. Powinien rozwiązywać problemy dotyczące zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, edukacji lub bolączek trapiących lokalne społeczności.
  • Innowacja powinna wprowadzać całkowitą zmianę. Może też działać stopniowo, pociągając za sobą udoskonalenie istniejącej technologii, produktu itp.
  • Projekty muszą być możliwe do zrealizowania

Rejestracja kandydatów trwa od 9 października do 13 listopada, bezpośrednio na stronie internetowej Startupper Roku.

Krystian Solecki