fbpx

Co to jest TRL? – Poziomy gotowości technologicznej

Co to jest TRL? – Poziomy gotowości technologicznej

Co to jest TRL? Czym są poziomy gotowości technologicznej (ang. technology readiness level)? Jeśli jesteś wynalazcą, startupowcem lub przedsiębiorcą to bezwzględnie powinieneś orientować się, na jakim poziomie zaawansowania jest Twój pomysł, projekt lub wynalazek.

Jest to istotne zarówno przy ubieganiu się o dofinansowania, jak i przy negocjacjach z inwestorami lub firmami w przypadku, jeśli chcesz sprzedać swój pomysł lub udzielić na niego licencji, bądź spróbować innego sposobu zarabiania na pomysłach (zobacz: 3 sprawdzone sposoby na to, jak zarabiać na swoim pomyśle).

Dlaczego jest to takie ważne? Po co w ogóle określa się poziom gotowości swojej innowacji?

Przejdź szybko do wybranego fragmentu tekstu:

  Co to jest TRL, czym są Poziomy Gotowości Technologicznej

  TRL pochodzi od angielskiego skrótu Technology Readiness Level, czyli w tłumaczeniu na język polski Poziom Gotowości Technologicznej. Jak sama nazwa wskazuje – metodyka ta służy do określenia etapu, na jakim znajduje się nasz pomysł, projekt lub wynalazek w szerokim rozumieniu tych sformułowań.

  Innymi słowy, dzięki tej ogólnoświatowej skali możemy w łatwy i szybki sposób przekazać potencjalnemu klientowi, inwestorowi, firmie, komisji przyznającej dofinansowania – ile pracy pozostało nam jeszcze do wdrożenia wynalazku, a ile pracy sami już wykonaliśmy.

  Oczywiście istotne jest, żeby druga strona biorąca udział w negocjacjach również orientowała się w poziomach TRL, ale jeśli będziesz rozmawiał z kimś, kto ma doświadczenie we wdrażaniu technologii (szczególnie inwestorzy oraz komisje przyznające dofinansowania) – to jest duże prawdopodobieństwo, że ten drugi podmiot zna TRL i wtedy lepiej – żebyś Ty albo wykazał się znajomością TRL swojego wynalazku, albo umiał odpowiadać na ich pytania dotyczące poziomów gotowości technologicznej.

  Zacznijmy jednak od początku…

  Jak powstała metodyka TRL? – czyli wszystko dzięki NASA!

  Poziomy Gotowości Technologicznej zostały opracowane już w 1974 roku w NASA, a sformalizowane w roku 1989 roku. Ich twórcą był Stan Sadin. Oryginalne definicje NASA TRL z roku 1989 roku były następujące:

  • Poziom 1 – Podstawowe zasady obserwowane i raportowane
  • Poziom 2 – Wstępna walidacja pomysłu
  • Poziom 3 – Zademonstrowanie prototypu (proof-of-concept) analitycznie lub eksperymentalnie
  • Poziom 4 – Walidacja projektu w warunkach laboratoryjnych
  • Poziom 5 – Walidacja projektu w warunkach symulowanych lub rzeczywistych
  • Poziom 6 – Sprawdzony system adekwatności w symulowanym środowisku
  • Poziom 7 – Adekwatny system sprawdzony w kosmosie
  NASA - instytucja odpowiedzialna za stworzenie metodyki TRL.
  NASA - instytucja odpowiedzialna za stworzenie metodyki TRL.

  Ostatecznie osobami, które przyczyniły się do zinstytucjonalizowania metodologii TRL był twórca Stan Sadin oraz Ray Chase (oboje powiązani z NASA). Chase w 1978 roku dołączył do ANSER w 1978 i wykorzystując metodologię TRL w praktyce oceniał programy rozwoju Sił Powietrznych. Opublikował kilka artykułów na ten temat, a finał był taki, że zespół ANSER rozbudował metodologię TRL dla proponowanego programu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Stany Zjednoczone – pierwszy kraj, który wdrożył TRL

  Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych oficjalnie przyjęły wykorzystanie poziomów gotowości w latach 90. XX wieku. W 1995 r. John Mankins (również z NASA) napisał artykuł, w którym omówił zastosowanie TRL przez NASA i sam rozszerzył pierwotną skalę TRL.

  W 1999 r. GAO (Główny Urząd Księgowy Stanów Zjednoczonych) opracował ważne sprawozdanie, w którym zbadano różnice w transferze technologii pomiędzy DOD (Departament Obrony Stanów Zjednoczonych) i przemyśle prywatnym.

  John.C.Mankins twórca TRL
  John. C. Mankins, osoba, która rozszerzyła pierwotną skalę poziomów gotowości technologicznej.

  W konkluzji stwierdzono, że DOD podejmuje większe ryzyko i próby przejścia na nowe technologie w mniejszym stopniu dojrzałości niż przemysł prywatny. GAO doszedł do wniosku, że wykorzystanie niedojrzałych technologii zwiększa ogólne ryzyko ich programu rozwoju, dlatego GAO zalecił, aby DOD szerzej wykorzystywał Poziomy Gotowości Technologicznej jako środek oceny dojrzałości technologii przed okresem przejściowym.

  Zastępca podsekretarza stanu ds. nauki i techniki w 2001 r. wydał pismo, w którym zatwierdził wykorzystanie TRL w nowych głównych programach rozwoju. Wytyczne dotyczące oceny dojrzałości technologicznej zostały włączone do Defense Acquisition Guidebook (więcej tutaj: https://www.dau.mil/tools/dag). Następnie Departament Obrony opracował szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania TRL w Przewodniku Oceny Gotowości Technologicznej DOD z 2003 r.

  Poziomy Gotowości Technologicznej w Unii Europejskiej

  Jeśli chodzi o moment, w którym przyjmuje się, że Unia Europejska „zaakceptowała” skalę TRL to można powiedzieć, że stało się to w okolicy 2000 roku. Podmiotem, który zdecydował się wdrożyć Poziomy Gotowości Technologicznej, była Europejska Agencja Kosmiczna.

  Podręcznik opracowany przez agencję ściśle odpowiada definicji TRL z NASA. Uniwersalne zastosowanie TRL w polityce UE zostało wdrożone w programie ramowym UE, zwanym H2020, realizowanym w latach 2013-2020. Oznacza to nie tylko programy rozwoju dotyczące przemysłu kosmicznego lub obronnego, ale wszystkie: począwszy od biologii, medycynie, nanotechnologii, a skończywszy na technologiach ICT lub przemyśle spożywczym opierają się na poziomach TRL.

  Co to oznacza dla wynalazców, startupów i przedsiębiorców w praktyce? No właśnie…

  Dlaczego i gdzie dzisiaj stosuje się poziomy wg skali TRL?

  Dlaczego i gdzie dzisiaj stosuje się poziomy wg skali TRL? Wszystko zależy od tego, o jakiej grupie innowatorów lub instytucji się mówi. Ty na pewno, niezależnie od tego, kim jesteś, musisz umieć sprecyzować Poziom Gotowości Technologicznej swojego pomysłu (lub pomysły swoich pracowników). Dlaczego?

  Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego

  To chyba rzecz oczywista. Popatrz „oczami inwestora” lub „przedsiębiorcy”. Zastanów się, czy oddałbyś swoje ciężko zapracowane pieniądze na projekt, który jest dopiero w fazie badań przemysłowych (zdobywanie wiedzy + wstępne prototypy), czy w fazie prac badawczo-rozwojowych (prototypy pilotażowe + wchodzenie na rynek)?

  Każdy rozsądny człowiek zgodzi się ze mną, że na pierwszy rzut oka lepiej inwestować w projekty w fazie prac badawczo-rozwojowych.

  Dlatego też fundusze inwestycyjne, inwestorzy prywatni oraz rozwojowe firmy produkcyjne coraz częściej wykorzystują metodologię TRL do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

  Weryfikują oni poziom TRL wskazany przez wynalazcę, startup lub przedsiębiorcę (jeśli wstępnie spełnia ich kryteria), gdyż mogą oni wymagać pewnego minimalnego rozwoju projektu wg skali TRL do rozważenia inwestycji (to ich pierwszy filtr).

  Skala TLR, jako pomiar sukcesu projektu w oczach inwestorów.

  Od strony osoby szukającej wsparcia finansowego sztuka polega na tym, żeby pokazać inwestorowi, że Twój projekt w fazie badań przemysłowych jest równie ciekawy, jak inne w fazie prac badawczo-rozwojowych. Takimi rozmowami możemy się zająć my (więcej informacji tutaj: https://wynalazca.stagetest.it/dla-wynalazcow/).

  Dofinansowania z UE i funduszy europejskich

  Coraz więcej programów rozwojowych wspierających innowatorów, dla których finanse pochodzą ze środków z UE i funduszy europejskich wymaga określenia poziomu TRL Twojego pomysłu, przede wszystkim, aby zweryfikować, czy Twój pomysł jest odpowiedni dla danego programu rozwoju (np. dofinansowania tylko dla pomysłów od 7 poziomu gotowości technologicznej).

  Ponadto czasami programy dofinansowania precyzują cel dofinansowania (np. wzrost poziomu rozwoju pomysłu od 7 do 9 poziomu wg skali TRL) i zdarza się, że stawiają projektom wymóg osiągnięcia odpowiedniego poziomu TRL.

  Istotne jest, więc jeśli ubiegasz się o dofinansowanie, abyś wiedział:

  1. Czy w ogóle Twój pomysł nada się do wdrażania poprzez dany program?
  2. Jaki poziom musisz osiągnąć i jakie są konsekwencje nieosiągnięcia tego poziomu?

  Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w regulaminie danego programu lub uzyskasz u swojego specjalisty (doradcy) od dofinansowań.

  Profesjonalna prezentacja pomysłu

  Bardzo ciekawym i powiedzmy „specjalistycznym” elementem prezentacji pomysłu jest opisanie jego rozwoju wg skali TRL: wskazanie, jakie kroki zostały wykonane, w jaki sposób i jakie były wyniki na poszczególnym poziomie.

  Sam fakt odnoszenia się do znanych wśród doktorów, profesorów, inwestorów innowacji i niektórych przedsiębiorców poziomów gotowości technologicznych – stawia Cię, jako Pomysłodawcę w zupełnie innym świetle. Profesjonalnym.

  Z ich punktu widzenia nie jesteś, jak to się mówi (bez obrazy dla nikogo): „Kolejnym Januszem technologii lub biznesu” tylko kimś, kto przygotował się na rozmowę i ciekawie prezentuje swój pomysł.

  9 Poziomów Gotowości Technologicznej – 2019

  Dzisiaj wyróżniamy dziewięć poziomów gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Level), w skrócie TRL. Poszczególne poziomy dzieli się na 3 główne sekcje i są to:

  • Badania podstawowe (poziom I wg skali TRL),
  • Badania przemysłowe (poziomy II-VI),
  • Prace rozwojowe (poziomy VII-IX).

  O poziomach TRL będę chciał Ci powiedzieć na praktycznym przykładzie. W tym celu potrzebujemy pewnych założeń projektowych:

  „Powiedzmy, że jesteś przedsiębiorcą i wynalazcą w jednym. Będziesz wdrażał swój wynalazek wg poziomów TRL, a będzie nim… Innowacyjna opona do koła na zimę i lato w jednym na podstawie materiału odkrytego przez naszych (lub obcych) naukowców – w tym przypadku gumę o niespotykanych właściwościach. My chcemy go skomercjalizować”.

  Wykres przedstawiający poziomy TRL
  Wykres przedstawiający wszystkie poziomy w skali gotowości technologicznej (TRL)

  Badania podstawowe: I poziom skali TRL

  Badania podstawowe są to pierwsze prace teoretyczne nad danym zagadnieniem. Nie skupiamy się nad uzasadnieniem biznesowym, a jedynie eksperymentujemy i teoretyzujemy, aby zdobyć nową wiedzę o badanych zjawiskach.

  I poziom wg skali TRL: Rozpoczęcie badań podstawowych

  I poziom skali TRL jest poziomem najniższym i oznacza się nim rozpoczęcie badań naukowych, które mogą (tj. nie muszą) być w przyszłości wykorzystane komercyjnie.

  Zazwyczaj nie powstają tutaj rozwiązania nadające się do ochrony prawnej w formie np. patentu na wynalazek.

  Celem badań jest poznanie właściwości technologii lub produktu (np. materiałów).

  Pierwszy Poziom w Skali TRL
  I poziom wg skali TRL: Rozpoczęcie badań podstawowych

  Podsumowując: tutaj skupiamy się nad badaniami właściwości. Rodzi się sam pomysł (nie gotowa koncepcja). Ten etap dotyczy bardziej naukowców, którzy odkrywają nowe zjawiska i właściwości technologii lub produktów.

  W naszym przykładzie wdrażania opony: nasi naukowcy odkryli nowy materiał: gumę o ciekawych właściwościach… tylko jeszcze nie wiemy gdzie jej użyć :( .

  Newsletter ABC Wynalazcy!

  Badania przemysłowe: II-VI poziom skali TRL

  Badania przemysłowe kwalifikuje się, jako badania, których celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz nowych umiejętności w celu opracowania innowacyjnych technologii, produktów i usług, bądź ulepszania istniejących technologii, produktów i usług. Co to znaczy?

  W tym etapie wdrażania produktu rodzi się koncepcja użycia danej technologii, opracowywany jest prototyp i jest ulepszany (lub realizowane są jego bardziej zaawansowane wersje). Prototypy oczywiście testujemy w: środowisku laboratoryjnym lub symulującym środowisko rzeczywiste (np. w komputerze) lub środowisku o warunkach bardzo zbliżonych do warunków rzeczywistych.

  W kontekście pojęć naukowo-technicznych, które często pojawiają się w czasie rozmawiania o innowacjach: mówimy tutaj o pracach badawczych wg znanego sformułowania B+R rozumianego jako prace badawczo-rozwojowe.

  II poziom skali TRL: Opracowanie koncepcji technologicznej i jej przyszłego zastosowania

  W poziomie 2 tworzą się wstępne koncepcje nowego rozwiązania i jego przyszłe zastosowania.

  Poszukuje się potencjalnego zastosowania naszej technologii, przy czym trzeba zaznaczyć, że nie określono jeszcze żadnego dowodu oraz nie przeprowadzono szczegółowej analizy potwierdzającej przyjęte założenia.

  Przykład wynalazku na drugim poziomie gotowości technologicznej według skali TRL.

  Drugi Poziom Gotowości Technologicznej
  II poziom skali TRL: Opracowanie koncepcji technologicznej i jej przyszłego zastosowania.

  Dla naszej opony: Powstaje pierwsza koncepcja opony (bardziej – jej wizja, zarys). Dodatkowo zakładamy, że nasze opony będzie można użyć zarówno w zimie, jak i w lecie.

  III poziom skali TRL: Potwierdzenie analityczne lub eksperymentalne słuszności koncepcji

  Tutaj przeprowadzamy badania analityczne i laboratoryjne. Potwierdzają się przewidywania przynajmniej niektórych elementów technologii. Testuje się komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość, co oznacza, że możesz tworzyć poszczególne części składowe prototypu, niezależnie je testować i potwierdzać na nich swoje założenia. Można też powiedzieć, że w tym etapie zbierasz dowody na słuszność swojej wizji z poziomu II skali TRL.

  Przykład wynalazku na trzecim poziomie gotowości technologicznej według skali TRL.

  Trzeci Poziom w Skali TRL
  III poziom skali TRL: Potwierdzenie analityczne lub eksperymentalne słuszności koncepcji.

  Dla naszej opony: sprawdzamy, czy nasz materiał ma właściwości, które umożliwią wykonanie z niej opony (czy da się z niej uformować oponę, czy nie). Przeprowadzone badania wykazały, że cząsteczki naszego materiału pozwolą nam bez żadnych dodatkowych modyfikatorów uformować z niego oponę.

  IV poziom skali TRL: Weryfikacja koncepcji w warunkach laboratoryjnych

  Na tym etapie testujesz zintegrowane, podstawowe komponenty technologii (prototypy) w warunkach laboratoryjnych. W zależności od skomplikowania projektu czasami pomija się ten etap.

  Dla naszej opony: rozpoczynamy testy gumy. Testujemy, jak się zachowuje w ciepłych temperaturach, a jak w zimnych. Mamy dużo wykresów, wiele formuł matematycznych i wszystko analizujemy. Badania wykazują zmiany właściwości naszego materiału.

  Czwarty Poziom w Skali TRL
  IV poziom skali TRL: Weryfikacja koncepcji w warunkach laboratoryjnych.

  W zimnie guma zachowuje się jak guma z opon zimowych, a w cieple jak guma z opon letnich. Uznajemy te badania jako pozytywne w przypadku chęci wdrożenia naszego pomysłu.

  V poziom skali TRL: Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (symulowanym)

  Tutaj badamy zintegrowane elementy naszej technologii lub produktu w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (symulowane środowisko zbliżone do rzeczywistego). Wszystkie podstawowe komponenty naszego pomysłu są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi.

  Dla naszej opony: tworzymy pierwszy prototyp opony z naszej innowacyjnej gumy i testujemy jej właściwości w warunkach laboratoryjnych – symulowanym środowisku np. sprawdzając jej żywotność.

  Piąty Poziom Gotowości Technologicznej.
  V poziom skali TRL: Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (symulowanym).

  Pierwsze badania wychodzą negatywnie. Zmieniamy lekko konstrukcję. Tworzymy nowy prototyp. Testujemy. Drugie badania wypadły pozytywnie. Przechodzimy dalej.

  VI poziom skali TRL: Demonstracja prototypu lub modelu systemu lub podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

  W tym etapie prototyp jest już przebadany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, dlatego budujemy nowy model lub system, który jest zdecydowanie bardziej zaawansowany technicznie niż ten wykonany w poziomie V. W przypadku badań laboratoryjnych mówimy tutaj o zaawansowanych technikach odwzorowujących z dużą „dokładnością” warunki rzeczywiste lub symulowane warunki operacyjne.

  Dla naszej opony: montujemy nasze opony w samochodzie i testujemy je na „symulowanej” drodze (specjalne maszyny do pomiaru właściwości opon).

  Szósty Poziom w Skali TRL
  VI poziom skali TRL: Demonstracja prototypu lub modelu systemu lub podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

  Sprawdzamy, jak się zachowuje opona na nierównej drodze w różnych warunkach.

  Prace rozwojowe: VII-IX poziom skali TRL

  Prace rozwojowe to szeroko rozumiana „praca” nad komercjalizacją opracowanej we wcześniejszym stadium technologii, produktu lub usługi. W tym etapie wykorzystujemy wiedzę zdobytą poprzednio i tworzymy kolejne prototypy – bardziej funkcjonalne, służące do planowania produkcji.

  Trzeba zaznaczyć, że prace rozwojowe nie obejmują okresowych zmian wprowadzanych do produktów i technologii, nawet jeżeli mają one charakter ulepszeń.

  W kontekście pojęć naukowo-technicznych mówimy tutaj o pracach rozwojowych - drugi człon znanego sformułowania B+R rozumianego jako prace badawczo-rozwojowe.

  VII poziom skali TRL: Demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych

  Celem tego poziomu jest zademonstrowanie, że rozwijana technologia lub produkt – są możliwe do zastosowania w warunkach operacyjnych. Wykonany prototyp jest zdecydowanie bardziej zaawansowany niż ten stworzony na poziomie VI lub jest odpowiednio ulepszony. Do przeprowadzenia takich badań nawiązuje się współpracę z platformami badawczymi.

  Dla naszej opony: Testujemy prototyp opony w warunkach operacyjnych, czyli montujemy je na prawdziwym samochodzie i przeprowadzamy testy na prawdziwej drodze.

  Siódmy Poziom w Skali TRL
  VII poziom skali TRL: Demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych.

  VIII poziom skali TRL: Zakończenie badań i demonstracja ostatecznej formy technologii

  Jest to etap końcowy, w którym potwierdza się, że technologia może być zastosowana w warunkach określonych w założeniach projektowych. Wszystko działa nam tak, jak powinno - wszystkie elementy technologii lub prototyp zostały przetestowane w środowisku naturalnym, a wynik był pozytywny. Przygotowywana jest już dokumentacja techniczna, serwisowa, eksploatacyjna i szkoleniowa.

  Dla naszej opony: Uzyskujemy certyfikaty, potwierdzenia z laboratoriów. Mamy oficjalne potwierdzenie, że nasza opona letnio-zimowa nadaje się na drogi i spełnia założenia projektowe.

  Ósmy Poziom Gotowości Technologicznej.
  VIII poziom skali TRL: Zakończenie badań i demonstracja ostatecznej formy technologii.

  Rozpoczynamy prace nad dokumentacją techniczną i oficjalną specyfikacją.

  IX poziom skali TRL: Gotowość na komercjalizację

  9 poziom jest ostatnim Poziomem Gotowości Technologicznej wg skali TRL. Okazuje się, że wyrób końcowy, w warunkach rzeczywistych odniósł zamierzony efekt = wyrób lub technologia jest już w ostatecznej formie. Gotowa na komercjalizację (np. wykorzystywanie technologii, sprzedaż produktów, świadczenie innowacyjnych usług).

  Dla naszej opony: Opona została przetestowana przez cały jej cykl życia. Wiemy, że jest bezpieczna do użycia. Możemy już ją komercjalizować. Przygotowywana jest pełna dokumentacja.

  Dziewiąty Poziom Gotowości Technologicznej.
  IX poziom skali TRL: Gotowość na komercjalizację.

  Co po 9 Poziomie Gotowości Technologicznej?

  Po 9 poziomie zaczyna się już komercjalizacja projektu. Wrażamy go na rynek, testujemy kampanie marketingowe, jednym słowem – cała inwestycja z przygotowań wg etapów 1-9 TRL zaczyna się zwracać, bo zaczynamy sprzedawać nasz wynalazek.

  Czy każdy pomysł przechodzi przez 9 Poziomów Gotowości Technologicznej?

  Zastanówmy się, czy każdy pomysł przechodzi przez 9 Poziomów Gotowości Technologicznej… Odpowiedź jest prosta: praktycznie nie.

  Czasami – w przypadku prostszych rozwiązań można powiedzieć, że przeskakuje się przez kilka poziomów. Dla przykładu od poziomu 4 przechodzimy od razu do 6 lub 7. Nie musisz wiec się specjalnie przejmować tym, że nie przeszedłeś oficjalnie jakiegoś poziomu wg w/w definicji. Liczy się, że Twój pomysł jest już na wyższym poziomie zaawansowania :) .

  Kiedy się patentuje (chroni) pomysły wg skali TRL?

  Ponieważ czytasz ten artykuł, będąc jednocześnie na portalu poświęconym bezpiecznemu realizowaniu pomysłów, muszę Ci powiedzieć dwa słowa o ochronie pomysłów. Odpowiedź na pytanie zawarte przeze mnie w akapicie nie należy do najprostszych. Jest to trudne pytanie głównie dlatego, że sam proces ochrony pomysłów składa się z kilku etapów.

  Kiedy więc patentuje się pomysły według skali TRL? To zależy

  Podsumowanie – Co to jest TRL? – Poziomy gotowości technologicznej

  Jak widzisz – poziomy TRL (Poziomy Gotowości Technologicznej) są bardzo ważnym pojęciem, które musisz znać jako wynalazca, startupowiec i przedsiębiorca. Po pierwsze poziomy te stanowią pewien „wyznacznik” realizowania (wdrażania) pomysłu, jak również pomagają we wszelkich rozmowach negocjacyjnych np. z inwestorami lub instytucjami przyznającymi dofinansowania.

  Pamiętaj, że jeśli myślisz o wdrożeniu swojego pomysłu lub szukasz pomysłu na biznes, to chętnie pomożemy Ci go opracować, ochronić i wdrożyć na rynek lub… znajdziemy dla Ciebie pomysł z naszej bazy wynalazków na sprzedaż. W tym celu skontaktuj się ze mną na kontakt@wynalazca.stagetest.it.

  Zarabiaj ze sprzedaży swojego pomysłu

  Literatura:
  [1] Sadin, Stanley R.; Povinelli, Frederick P.; Rosen, Robert (1 Październik 1988). "The NASA technology push towards future space mission systems, presented at the IAF, International Astronautical Congress, 39th, Bangalore, India"
  [2] Craver, Jeffrey T.; et al. (26 Październik 2006). "Technology Program Management Model, Army Space and Missile Defense Command Technical Center, presented at the NDIA Systems Engineering Conference"
  [3] Nolte, William L.; et al. (20 Październik 2003). "Technology Readiness Level Calculator, Air Force Research Laboratory, presented at the NDIA Systems Engineering Conference"
  [4] R. L. Chase, L. E. McKinney, H. D. Froning, Jr., P. Czysz (22 Styczeń 1999). "A comparison of selected air-breathing propulsion choices for an aerospace plane". American Institute of Physics
  [5] Mihaly, Heder (Wrzesień 2017). "From NASA to EU: the evolution of the TRL scale in Public Sector Innovation". The Innovation Journal.
  [6] https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_4.1.1_2018_wspolne_przedsiewziecie_z_woj.slaskim/12_poziomy_gotowosci_technologicznej.pdf
  Źródło Grafik:
  [1] http://www.iafastro.org/events/iac/iac-2018/global-networking-forum/04-thursday-dlr-hall-1530-1630-life-in-space-the-science-the-challenges-and-the-broad-horizon/

  Mgr inż. Dawid Pijanka
  Od dziecka związany z rodzinnym biurem patentowym, dzięki czemu stał się pasjonatem innowacyjnych technologii. Aplikant rzecznikowski, właściciel Wynalazca.TV i założyciel technologicznej firmy CSTNG.pl - konstrukcyjnego biura projektowego specjalizującego się w inżynierii wynalazczej. Pomaga wynalazcom w realizacji i komercjalizacji ich wynalazków.
  Close